Gümrük kapıları için 600 bin oy pusulası

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2011 10:34, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının ebatlarını ve üzerlerinde hangi ibarelerin yer alacağını belirledi. Kurul, gümrük kapıları için 600 bin oy pusulası bastırılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun oy pusulaları ile ilgili kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş, üzerinde ''Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'' filigranı bulunan 63,75x10,5 santimetre boyutlarındaki filigranlı kağıda bastırılacak.

Birleşik oy pusulasının en üst kısmına 17 punto siyah harflerle; ''XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER OY PUSULASI'' ibaresi yazılacak.

Bu ibarelerin altında, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda kurul tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre siyasi partilerin özel işaretleri yer alacak.

Siyasi partilerin özel işaretinin altına kısaltılmış adı 14 punto, altına 11 punto olarak tam yazı halinde adı, bunun altına da koyu renkli harflerle 10 punto olarak parti genel başkanının adı ve soyadı yazılacak. Seçime katılan ve aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna veren siyasi partilerin adları, parti tüzüklerindeki gibi olacak. Tercih edilecek parti için mührün vurulacağı 2 santimetre çapında boş bir daire basılacak, bunun da altı çizilecek.

Yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebileceklerinden siyasi parti adayları ile bağımsız adayların isimleri bunlar için bastırılan pusulalarda olmayacak.

Gümrük kapıları için 600 bin birleşik oy pusulası basılacak. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı artırılabilecek. Bu pusulaların basım işi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne yaptırılacak.

-OY PUSULALARININ BASIM İHALESİ-

YSK'nın, birleşik oy pusulalarının basım ihalesiyle ilgili kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, 2 Mayıs tarihine kadar yapılacak. Yaklaşık maliyet hesaplaması, Devlet Malzeme Ofisi teknik elemanlarınca değerlendirilerek yapılacak.

24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulası, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilen ve üzerinde ''Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'' filigranı bulunan beyaz kağıtlara Yüksek Seçim Kurulunca, her seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ve bağımsız aday sayısı göz önünde tutularak bastırılacak.

Birleşik oy pusulasının en üst kısmına ''XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Birleşik Oy Pusulası'' ibaresinin, bunun altına hangi ile hangi numaralı seçim çevresine ait olduğu yazılacak.

Bu yazı altına en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adının 14 punto, onun altında da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altında koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak parti genel başkanının adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılarak bütün bunların altı çizildikten sonra bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları 8 punto halinde aldıkları sıra numarasına göre yazılacak.

Birleşik oy pusulasındaki siyasi parti sütunları arasında 0,75 santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık yer alacak.

Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere 0,75 santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilecek. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında da 0,75 santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacak.

Her siyasi parti ve bağımsız aday için ayrılan 3,5 santimetrelik bu sütuna, çapı 2 santimetre olan bir boş daire basılarak dairelerin altına ve üstüne ortalı şekilde 2 santimetrelik yatay çizgi çizilecek ve bu çizginin başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday listesinde yer alan bağımsız adayın ad ve soyadları 8 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılacak.

Bu Habere Tepkiniz