İlköğretimde mesleki çalışma konuları belirlendi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Haziran 2011 08:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 03/06/2011 tarihli, 7040 sayılı ve ?Mesleki Çalışmalar? konulu yazılarında; ?Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98'inci maddesinde: "İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yollan bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar: yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır." hükmüne yer verilmiş, birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarındaki görevli öğretmenlerin, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya milli eğilim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilecekleri ifade edilmiştir.

27/05/2010 tarih ve 2010/32 Genelge çalışma takvimi doğrultusunda 2010?2011 eğitim öğretim yılı yıl sonu mesleki çalışmaları 20?30 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98'inci maddesinde sayılan konularla birlikte anılan tarihler arasında yapılacak mesleki çalışmalar: il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda 2010?2011 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi, iyi örnekler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri başlıklarını içerecektir.

Söz konusu planlama doğrultusunda okulların kendi ihtiyaçlarının yanışını güncel sorunlara da yer verilecektir.

Bu bağlamda:

?Serbest etkinlik saati uygulamaları.

?İlköğretim Kurumlan Standarttan,

?Eğilime erişim ve devamın izlenmesi,

?Öğretim Sürecinin Geliştirilmesi ile Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri,

?Ölçme ve değerlendirme (proje ve performans görevleri),

?DynEd İngilizce Dil Eğilimi Sistemi uygulamaları,

?Öğrencilere yönelik yapılan rehberlik çalışmaları.

?Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik eğitim programları.

?

İlköğretim mevzuatları (Millî Eğilim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, genelge ve duyurular vb),

?Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun incelenmesi,

?Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik eğitim programları,

?Eğitim öğretim süreçlerine velilerin katılımının artırılması,

konularının da dikkate alınması uygun olacaktır.

Mesleki çalışmalar, zümre ve branşlar dikkate alınarak düzenlenecektir. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanacak mesleki çalışmalar, eğilim bölgesi, ilçe veya öğretmen sayısı 50'hilt üzerinde olan ilköğretim okulları bazında düzenlenecektir. Konferans, seminer, toplantı vb. faaliyetler şeklinde yapılacak çalışmalarda, eğitim fakültelerinin öğretim görevlileri, eğilim müfettişleri, Formatör öğretmenler ile alanında kendini geliştirmiş gönüllü öğretmen ve yöneticilerin eğitim görevlisi olarak görev almaları uygun olacaktır.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınması hususunda gereğini rica ederim.? açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz