Her kurumda üç kişilik 'etik komisyonu' oluşturulacak

Haber Giriş : 15 Nisan 2005 20:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Başbakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği; memurların, hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranışta bulunmasını öngörüyor.

13 Nisan'da yayınlanan, 40 maddeden oluşan yönetmeliğin 1. maddesinde, yönetmelikle, kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmanın hedeflendiği belirtiliyor.

Bu çalışmanın bir amacının da kamu yönetimine halkın güvenini artırmak olduğunun vurgulandığı yönetmelik, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler dışında kalan kamu kurumlarında çalışanları kapsıyor.

Hukuki dayanağı, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. maddeleri olarak gösterilen yönetmelikte, ?Nezaket ve saygı? başlıklı 11. madde, kamu görevlilerinin vatandaşlara karşı tutumunu belirliyor.

Söz konusu maddeye göre, kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personele karşı olduğu gibi ilgili kurumun hizmetinden yararlanan vatandaşlara karşı da nazik ve saygılı davranışlar göstermek zorunda. Kamu görevlileri aynı zamanda vatandaşa karşı gerekli ilgiyi göstermek, karşılaşılan durum yetkilerinin dışında olması halinde, konuyu ilgili birime veya yetkiliye yönlendirmekle yükümlü tutuluyor.

Devlet memurlarından, görevlerini yerine getirirken, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmasını, vatandaşların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamasının istendiği yönetmelikte bazı hükümleri şöyle:

?Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan davranışta bulunamaz. Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz. Açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez. Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.?

Söz konusu yönetmelik hükümleri ayrıca, kamu görevlilerine bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu ile mal bildiriminde bulunma gibi çeşitli konularda bazı yeni sorumluluklar getiriyor.
aa

Bu Habere Tepkiniz