Bir Dereceyi Hala Alamayanlar Var

5289 sayılı Kanun, memurlara ve diğer kamu görevlilerine bir derece verilmesini düzenlemektedir. Bir derece kazanılmış hak aylığına, 15.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. Ancak bazı idarecilerin, 657 sayılı Kanunun 158'inci maddesini yanlış anlamasından dolayı, aday memurlara bir derece uygulamadığı yönünde mailler almaktayız. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2005 13:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Bir Dereceye İlişkin Kanundaki Hatayı Cumhurbaşkanı Da Gör/e/medi 08.02.2005
Bir Derece İlişkin Eski KHK'lar 08.02.2005
Emekli Sandığı'ndan memurlara derece artışı çağrısı 17.02.2005
Bir dereceye ilişkin Kanun yayımlandı 08.02.2005
Bir Derece Akademik Personeli Nasıl Etkileyecek?
07.02.2005
Bir Derece Hangi Maaş Kalemlerini Etkiliyor? 08.02.2005
Maaş Kalemleri Bir Dereceden Nasıl Etkileniyor? 12.02.2005

ADAY MEMURLARIN 5289 SAYILI KANUN KARŞISINDAKİ DURUMU

5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde; "457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 657 sayılı Kanunun Adayların Aylıklarını düzenleyen 158'inci maddesinde; "Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz." hükmü Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemelerini düzenleyen 159'uncu maddesinde ise; "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde,
!- 5289 sayılı Kanunun adaylıkla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yani aday veya asil memur ayrımı yapılmadan uygulanması gerekmektedir.
2- Yapılan düzenleme özel bir düzenleme olup, istisnaları da tadat edilmiş olup, bunun dışında istisnalar oluşturmaya kalkmanın hukuki hiçbir tarafı bulunmamaktadır.
3- Yine Kanunun 36'ncı maddesinde öngörülen derece ve kademe ilerleme, yükselme ve uygulamalarının adaylıkla ilişkilendirilmeden giriş derece ve kademesine eklenmesi gerekmektedir.
4- Ancak, Kanunun 84'üncü maddesinde yer alan hükümden dolayı askerlik süresinin memuriyette değerlendirilmesi adaylıktan sonra uygulanacaktır.
5- Kazanılmış hak aylığının (kadro derecesi değil) bir üst dereceye yükselmesi 15.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz