YÖK, 2012 yılı akademik takvimini yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2012 11:47, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

2012 YILI AKADEMİK TAKVİMİ

06 Ocak ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

20 Ocak ? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2012 Kılavuzunda yer alacak lisans programlarının kontenjanları ile koşullarının, ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

? ?2011-2012 Akademik Yılı Yükseköğretim İstatistikleri? yayınını hazırlamak üzere 2011-2012 akademik yılı öğrenci sayılarının ?Öğrenci Sayıları Derleme Sistemi? ile ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

? ?2011-2012 Akademik Yılı Yükseköğretim İstatistikleri? yayınını hazırlamak üzere 2011-2012 akademik yılı öğretim elemanı bilgilerinin ?Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Sistemi? ile ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

10 Şubat ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri )

? 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Üniversite Faaliyet Raporu'nun iki kopya olarak gönderilmesi için son gün ( D-V )

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden mezun olanların bildirilmesi için son gün [Ek 3, Tablo 3.1] (D)

15 Şubat ? ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak yükseköğretim programlarının kontenjanları ile koşullarının, ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

20 Şubat ? 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme raporu ile 2011 yılı Yatırım Bütçesinin 4. Dönem Gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün. [Devlet Planlama Teşkilatından gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir.](D)

24 Şubat ? Döner Sermayeli İşletmeler Bilgi Formu (1-2) ve üç (3) yıllık bütçe tahminleri (A-B) cetvellerinin (Form 3-4) gönderilmesi için son gün [Ek 1, Form 1,2,3,4] ( D )

02 Mart ? Bahar yarıyılında diğer yükseköğretim kurumlarından Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş ile yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrencilere ilişkin listelerin posta ve internet yoluyla ( [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.4] (V)

? Bahar yarıyılında Vakıf Üniversitelerinin lisansüstü programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrencilere ilişkin listelerin posta ve internet yoluyla ( [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.3] (V)

05 Mart ? 2012 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu'nda yer alacak yükseköğretim programlarının kontenjanları ile koşullarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün (D-V)

12 Mart ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri )

16 Mart ? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerin listesinin gönderilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.2] (D)

? Üniversiteler bünyesinde yer alan yüksek lisans programlarının örnek sayfa düzeninde, elektronik ortamda [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır e-mail adresine gönderilmesi için son gün [Konu ile ilgili örnek sayfa http://www.yok.gov.tr/content/view/668/ internet adresinde ?üniversitelerin öğrenci alan yüksek lisans programları listesi? başlığı altında yer almaktadır] (D-V)

? 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için ilk defa öğrenci alımı teklif edilecek yükseköğretim programları için http://www.yok.gov.tr/content/view/64/93/ internet adresinde yer alan Meslek Yüksekokulu Kriterleri ve/veya Lisans Programı Açma Ölçütlerinde yer alan örnek formatın gönderilmesi için son gün (D-V)

30 Mart ? Vakıf Üniversitelerine ve Vakıf Meslek Yüksekokullarına ait gayrimenkuller ve haklara ilişkin listelerin gönderilmesi için son gün (V)

06 Nisan ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

13 Nisan ? 2012 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin 1. dönem geçici gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün [Devlet Planlama Teşkilatından gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir] (D)

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

30 Nisan ? Kendi imkanları ile lisansüstü öğrenim görmek üzere kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci listesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (Virüs taraması yapılmış CD ile birlikte) gönderilmesi için son gün [Ek 5, Tablo 5.3] (D-V)

? Yurtdışından öğrenci kabulü kontenjanlarından yararlanan kendi imkanları ile öğrenim görmekte olan öğrenci sayısına ilişkin listenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (Virüs taraması yapılmış CD ile birlikte) gönderilmesi için son gün [Ek 5, Tablo 5.2] (D-V)

04 Mayıs ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

11 Mayıs ? Akademik ve idari kadro ihdası, serbest bırakma, dolu-boş kadro değişiklikleri tekliflerinin bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.2 (a,b,c)] (D)

25 Mayıs ? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından lisansüstü öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek devlet burslusu öğrencilerin yerleştirilmelerinde kullanılmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarının bildirilmesi için son gün (D)

? 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi'nin gönderilmesi için son gün (D-V)

01 Haziran ? Teşvik ikramiyesi verilmesi düşünülen (Haziran ayı) sözleşmeli sanatçı öğretim elemanları için önerilerin gönderilmesi için son gün (D)

08 Haziran ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri )

18 Haziran ? Üniversitelerde tam zamanlı görevli öğretim üyelerince Üniversiteleri adresli olarak SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makalelerin (full article) Web of Science ta yer aldığı şekilde özet bilgi sayfalarının kopyalarının elektronik ortamda [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır e-mail adresine gönderilmesi için son gün. (1 Ocak-31Aralık arası yıllık bilgileri) ( D-V )

29 Haziran ? Lisans ve önlisans derecesi verilen diploma programlarında üniversiteler tarafından verilmesi önerilecek ilave yatay geçiş kontenjanları ile yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi için son gün. (D-V)

06 Temmuz ? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden mezun olanların bildirilmesi için son gün [Ek 3, Tablo 3.1] (D)

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

13 Temmuz ? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2012 İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirmede kullanılacak açık kalan öğretim yardımcısı kadro/kontenjan sayılarının, ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

? 2012 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin 2. dönem geçici gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün [Kalkınma Bakanlığı'ndan gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir] (D)

20 Temmuz ? Üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihlere göre, kayıt yapılacak yer ve adreslerin bildirilmesi için son gün (D-V)

27 Temmuz ? Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın 1. ve 2. Sicil Amiri olduğu görevlilere ait sicil raporlarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.3] (D)

06 Ağustos ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

24 Ağustos ? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

07 Eylül ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

13 Eylül ? ÖSYS Ek Yerleştirmede kullanılacak kontenjanların saptanması amacıyla, kayıt yaptıran aday sayılarının ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

21 Eylül ? DGS Ek Yerleştirmede kullanılacak kontenjanların saptanması amacıyla, kayıt yaptıran aday sayılarının ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

26 Eylül ? Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2012 Ek Yerleştirmede kullanılacak açık kalan öğretim yardımcısı kadro/kontenjan sayılarının, ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

05 Ekim ? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden mezun olanların bildirilmesi için son gün [Ek 3, Tablo 3.1] (D)

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

10 Ekim ? 2012 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin 3. Dönem uygulama raporunun bildirilmesi için son gün [Kalkınma Bakanlığı'ndan gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir] (D)

22 Ekim ? Üniversiteler bünyesinde yer alan yüksek lisans programlarının örnek sayfa düzeninde, elektronik ortamda [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır e-mail adresine gönderilmesi için son gün [Konu ile ilgili örnek sayfa http://www.yok.gov.tr/content/view/668/ internet adresinde ?üniversitelerin öğrenci alan yüksek lisans programları listesi? başlığı altında yer almaktadır] (D-V)

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

30 Ekim ? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerin kayıt durumlarının bildirilmesi için son gün (D)

05 Kasım ? Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptıran adayların ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

09 Kasım ? Güz yarıyılında ÖSYS ile Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden TC ve KKTC uyruklu öğrencilere ilişkin istatistiki bilgilerin posta ve internet yoluyla ( [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.1] (V)

? Güz yarıyılında YÖS veya eşdeğeri sınav sonucu ile Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin listelerin posta ve internet yoluyla ( [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.2] (V)

? Güz yarıyılında diğer yükseköğretim kurumlarından Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yatay ve dikey geçiş ile yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrencilere ilişkin listelerin posta ve internet yoluyla ( [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.4] (V)

? Güz yarıyılında Vakıf Üniversitelerinin lisansüstü programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrencilere ilişkin listelerin posta ve internet yoluyla ( [email protected] mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır ) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.3] (V)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerin listesinin gönderilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.2] (D)

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

30 Kasım ? Yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanları çerçevesinde kendi imkanlarıyla önlisans ve lisans programlarına kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgilerin (Virüs taraması yapılmış cd ile birlikte)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi için son gün.[Ek 5, Tablo 5.1] (D-V)

10 Aralık ? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a,b)] [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (Sadece Vakıf Üniversiteleri)

? Teşvik ikramiyesi verilmesi düşünülen (Aralık ayı) sözleşmeli sanatçı öğretim elemanları için önerilenlerin gönderilmesi için son gün (D)

17 Aralık ? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2012 Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirmede kullanılacak açık kalan öğretim yardımcısı kadro/kontenjan sayılarının, ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün (D-V)

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

31 Aralık ? Önlisans derecesi verilen diploma programlarında üniversiteler tarafından verilmesi önerilecek ilave yatay geçiş kontenjanları ile yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi için son gün. (D-V)

(D) Sadece Devlet Üniversiteleri ile ilgili

(V) Sadece Vakıf Üniversiteleri ile ilgili

(D-V) Hem Devlet hem Vakıf Üniversiteleri ile ilgili

RUTİN OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması taleplerinin, süre bitiminden en az iki ay önce gönderilmesi, (D)

? 2012 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar gereğince, ödeneği toplu olarak verilmiş (büyük onarım ve makine teçhizat ile bilgi teknolojileri) projelerin Rektörlük Makamınca onaylanan detaylarının, yatırım programlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip 30 gün içerisinde bildirilmesi, (D)

? Yükseköğretim kurumlarında haklarında herhangi bir nedenle disiplin ve ceza soruşturması açılan akademik ve idari personel ile öğrenciler için ayrı olmak üzere düzenlenen formların, takip eden ayın ilk haftasında gönderilmesi, (D-V)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden mezun olanların listesinin, mezun oldukları tarihten itibaren 15 gün içerisinde bildirilmesi, (D)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden devamsızlık yapanlar ve/veya disiplin cezası alanlarla ilgili listenin eksiksiz ve zamanında bildirilmesi [Ek 3, Tablo 3.3] (D)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen ve kayıtlı olan öğrencilerin bursluluklarını etkileyecek durumlarının 15 gün içerisinde bildirilmesi, (D)

? Devletimizin varlığı, bağımsızlığı, ülke ve millet olarak bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, toplumsal huzur ve güvenliğine yönelik iç ve dış tehditlere karşı üniversitelerimizde yapılması istenilen çeşitli bilimsel çalışmalara ilişkin yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin sonuçlarının, yazışmalarda bildirilen tarihlerde gönderilmesi. (D-V)

? Vakıf Üniversitelerinde ve Vakıf Meslek Yüksekokullarında göreve yeni başlayan tam gün statüde çalışan öğretim üyeleri, görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarının (araştırma görevlileri, uzmanlar) çalıştıkları anabilim dalı da belirtilerek kısa özgeçmişleri ile noter tasdikli sözleşmelerinin bir örneği veya SSK'ya gönderilen İşe Giriş Bildirgelerinin tasdikli örneklerinin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi. (V)

? Akademik Personel bilgileri ve değişiklikleri ile öğrenci bilgilerinin YÖKSİS veritabanına zamnında kaydedilmesi. (V)

? Vakıf Yükseköğretim Kurumları yönetmeliğinde, gönderilme süresi belirtilen belgelerin zamanında gönderilmesi (V)

? ?Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik? kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

? Kendi imkanları ile lisansüstü öğrenim görmek üzere kayıt olan yabancı uyruklu öğrenci listesinin zamanında gönderilmesi (D-V)

? Yurtdışından öğrenci kabulü kontenjanlarından yararlanan kendi imkanları ile öğrenim görmekte olan öğrenci sayısına ilişkin listenin zamanında gönderilmesi (D-V)

? Yurtdışından gelecek öğrenci kontenjanları çerçevesinde kendi imkanlarıyla önlisans ve lisans programlarına kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerin zamanında gönderilmesi (D-V)

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu Habere Tepkiniz