KPSS 2005 eğitim bilimleri sınav soru ve cevapları

Haber Giriş : 03 Temmuz 2005 18:10, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

KPSS eğitim bilimleri oturumu Cumartesi öğleden sonra yapılmıştır. Oturum sonrasında memurlar.net'in forum bölümünde açılan soru ve cevap paylaşımı başlığına şu ana kadar (saat 18:06) 167 cevap yazılmıştır. Katkıda bulunan tüm ziyaretçilere teşekkür ediyoruz.

Bu soru ve cevaplardan büyük bir bölümü forum ziyaretçimiz "goncacilli" tarafından derlenmiştir. "goncacilli" rumuzlu ziyaretçimizin derlediği 74 adetlik soru ve cevap grubu aşağıda yer almaktadır. Cevaplar ziyaretçimize ait olup, kesinlik taşımamaktadır. "goncacilli" rumuzlu arkadaşa da emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Aşağıda yer alan sorular sınavda sorulan soruların tıpa tıp aynısı değildir. Daha güzel ve ayrıntılı bir düzenleme yapan arkadaşlar, düzenledikleri dosyayı [email protected] adresine veya Haber Gönder bölümüne iletebilirler.

Soru ve cevap paylaşımına katılmak için tıklayın.


1. Eğitim felsefelerinin yeniliklere en açık olandan en kapalı olana doğru sıralaması nasıldır?

Yeniden kurmacılık-ilerlemecilik-esasicilik-daimicilik

2. Hani yöntem-felsefi akım ilişkisi doğrudur?

Problem çözme-ilerlemecilik

3.Sosyal etkileşimin en az olduğu teknik gösterim (demonstrasyon)

4. İlköğretim programlarında konular belirlenirken neye dikkat edilmez?

Toplumda istihdam imkanına

5. Öğretmen adayı eğitiminde kullanılan kameralarla uygulanan yöntem..
mikroöğretim

6. Kohlbergin ahlak gelişimi ile ilgili bir soru...
Gelenek sonrası düzey

7. Gittiği yoldan geri dönmeyi başaran kişi somut işlemler dönemindedir.

8. Kişi uzun boylular basketbolcu olabilir kanısındayken kısa boylu bir basketbolcu görmüş ve kanısı uzun boylular kadar kısa boylular da basketbolcu olabilir şeklinde değişmiştir (uyumsama)

9. Ölçme değerlendirmede frekans puan verilmiş dağılım sorulmuş...
e şıkkındaki normal dağılım

10. Olasılık olamayacak 4/3

11. Aritmetik ortalama sorusu 99 olacaktı.

12. Medyan 98-99 arası

13. Öğretmen problemi söyler, öğrenciler problemle ilgili bildiklerini söylerler. Bundan sonraki aşama
(Hipotezlerin ortaya konması)

14. Doğrudan ve dolaylı ölçmenin tanımlarının verildiği bir soru...
Doğrudan karşılaştırılamaması

15. Hangisi rehber öğretmenin görevlerinden değildir?
Rehberlik komisyonuna başkanlık etme

16. Hangisi sosyometri sonucunda belirlenmez?
Kişilerin sevilme ya da sevilmeme nedenleri

17. Akran danışman-üst sınıflardan öğrencilerin alt sınıflara danışmanlık yapması

18. İşbirlikli öğrenme yaklaşımının etkili bir şekilde uygulanması için bireyler nazıl oturtulmalı
(küme şeklinde)

19. Kritik dönem-çevresel uyarıcılara karşı en duyarlı olunduğu dönem

20. Niçin-Nasıl-Ne kadar? sorularının program geliştirmede karşılık bulduğu öğeler hangileridir?
(Hedefler-Eğitim Durumları-Değerlendirme

21. Hangisi premarck ilkesine örnektir?
Dersini bitirirsen bilgisayar oynayabilirsin

21. Otobüslere ilgisi olan kişi sürekli terminale gidiyor. Bilet almak için gittiğinde ise fimanın yerini bilgini farkediyor neye örnektir?
Gizil öğrenme

22. Sürece dayalı değerlendirmenin kullanılmadığı yaklaşım...
Sunuş yoluyla öğretim

23. Bireyleri gelişim dosyaları sayesinde öğretmen-öğrenci veli katılımı ile değerlendirmeyi ele alan değerlendirme yaklaşımı
(Portfolyo)

24. Bireylerin hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik değerlendirme
(Tanıma ve yerleştirme)

25. Psikolojik danışmanla danışan arasında bulunması gerekmeyen özellik
(Değerlendirme)

26. I.öğrenciye dönüklük
II.yazıldığı konu alanını kapsama ama tek bir özelliği ifade etme
III.Herkesin anlayacağı dille ifade edilme
IV.içerikle uyumluluk

Bu açıklamalar hedeflerin hangi özelliğiyle eşleşmektedir

(Davranışa dönüklük-genellik ve sınırlılık-açıklık-kenetlilik)

27. Ölçme değerlendirme sorularında şekille verilen frekans ve not grafiğinde cevap ranjları aynı modları farklı.

28. Öğretmen sık sık öğrencilerini uyarıyor ve işi yapmaları için talimat veriyorsa öğrencide nasıl bir kişilik gelişir?
Bağımlı.

29. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin tanım özelliği içerisinde değildir.
Öğrenciye öğüt vermek.

30. Öğrenci kişilik hizmetleri neyi amaçlamaz?
(Bireysel faklılıkları giderme ya da eğitimde bireyselleşmeyi sağlama???)

31. Anne çocuğunun her şeyi yapmasına izin veriyorsa hangi tip annedir?
İzin verici anne

32. Çocuğun kendini çizgi film kahramanı ile özdeşleştirmesi...
Model alarak öğrenme

33. Vygotsky'e göre hangisi yanlış öğrenme...
Sadece kişisel ve psikolojik bir süreçtir

34. Işık ve göze üflemede ışık başlangıçta nötr uyarıcı

35. Genel hedefler nasıl belirlenir?
Milli eğitim temel kanununa bakılarak belirlenir

36. Konuları bütünleştiren programlama yaklaşımı...
Geniş alanlı yaklaşım

37. Okulun teknolojisi gelişmişse ve öğrencilerin öğrenme hızları farklı ise ne kullanılmalı?
Bilgisayar destekli öğretimi kullanmalı

38. Çevrenin sosyoekonomik düzeyine uygun eğitim vermek isteyen öğretmen öncelikle..
Konuların çevre ile uyumunu sağlamalı

39. Günlük planda genel hedefler bulunmaz

40. File davranışın öğretilmesi ile ilgili soru...
Kademeli yaklaştırma

41. Çocuk annesine ağlayarak her dediğini yaptırıyor. Öğretmenine de aynı seyi yapıyor, tepki alamıyor. Bbunlar neye örnek...
Genelleme ve sönme

42. Kız çocuğunun bebeğinin üşüdüğünü düşünmesi...
Animizim canlandırma

43. Öğretmenin haftada farklı sayılarda ödev kontrolü yapması...
Değişken zaman aralıklı pekiştirme

44. Çocuk evde ağlayarak yemeğini yemiyor, yuvaya gittiğinde yemeğini yemeyen arkadaşının öğretmen tarafından azarlandığını görüyor. Böylece yuvada yemeğini yemeye başlıyor. Ancak evde yine aynı davranışına devam ediyor
Gözlem yoluyla öğrenme-ayırtetme

45. Sosyal öğrenme kuramına göre alınan modelle ilgili hangisi önemli değildir?
(Modelin gerçek ya da hayal kahramanı olması)

46. Rehberlik neyi amaçlamaz?
(öğüt vermeyi)

47. Rehberlik araştırma merkezini görevi olmayan
Şık stajyer rehberlik öğretmenlerinin stajyerliklerini kaldırmak

48. Hangi deneysel çalışma gerekir.
Öğrenme yönteminin öğrencilerin fen bilgisi başarısına etkisi..burada deneysel çalışma yapmak zorundasınız. (Ama öss ve kpss ilişkisi sadece puanlara bakılarak hesaplanabilir.)

49. Kohlbergin ahlak gelişimi ile ilgili ikinci sorusu...
Saf çıkarcı dönem

50. Rehberliğin işlevlerinden biri olmayan
Sınıflama

51. Yaratıcı düşünme ile başlayan soru
Geniş hayal gücü olacak (yaratıcı düşünme=geniş hayal gücü)

52. Köpek sorusunda davranış önce artar sonra söner..

53. Soru bankasına yeni bir test maddesi konulduğunda cevaplanabilir olmasına bakılmaz gibi geliyor ama yanlış olabilir. Çünkü ilk defa konuyor soru bankasına güçlüğü ayırtediciliği belirlenmemiş ancak uygulandığında bunlar anlaşılacak

54. Güvenirliği etkilemeyen seçenek
Soruların konulara göre dağlımı

55. Parmak kaldırıp söz alanalara teşekkür edilmesi
Olumlu pekiştireç

56. Davranışcı kuramın özellikleri
Maddelenmiş ve kuram sorulmuştur

57. Günlük planda tabii ki genel hedeflerin bulunması gerekmez

58. Güvenirliği arttıran 50 soru 5 şık

59. Almanca konuşma... uygulama basamağı

60. Yemek görününce midenin bulanması
Klasik koşullanma

61. Bir öğretmen değerlendirme yaparken ortalamayı ölçüt alıyorsa
Bağıl değerlendirme

62. Öğretmen öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alıyorsa
Hazırbulunuşluğa bakıyordur

63. Berna hanım ve boşanma sorusu
Sen ne düşünüyorsun ya da hissediyorsun?

64. Davranışların adım adım bütün ayrıntılarıyla öğretilmesi
Programlandırılmış öğretim

65. Eğer telefon numarasını gruplayarak söylüyorsak
Hatırda tutmayı kolaylaştırıyoruz

66. Farklı pekiştireçler veriyorsa pekiştirecin etkisini yok olmaması için bunu yapıyordur

67. Cevabı olumlu aktarma olan bir soru...

68. Teknolojinin gelişmesi öğretmenin bilgisinin ve becerisinin artması demek

69. Mesleki eğitim sorusunda cinsiyete göre meslek seçiminin önerilmesi

70. Sosyal öğrenmeye örnek olmayan
Özgün şiir yazma

71. Öğrenilmiş davranış olmayan
Anaokulu öğrencisinin ateşlenince huysuzlaşması.
Gelip geçici davranıştır çünkü

72. Çocuğa puzzle verilmiş, çocuk parçaları bir araya getirerek doğruyu bulmuş
Deneme yanılma yoluyla öğrenme

73. Sözel bilgilerin öğrenilmesinde hangi yöntem daha uygulanmaz
OLUMLU TRANSFER ama bundan emin değilim en mantıklısı bu bir de olumlu transfer bir öğrenme stratejisi değildir diye nacizhane biliyorum

74. Rogerin yaklaşımına uygun olmayan seçenek diye bir soru vardı ama seçenekleri hatırlamıyorum

Bu Habere Tepkiniz