2005 KPSS İktisat sınavı soru ve cevapları

Haber Giriş : 04 Temmuz 2005 00:39, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Aşağıdaki sorular forum üyemiz Engin Yılmaz'ın katkısıyla oluşturulmuştur. Cevaplar üyeye ait olup, kesinlik taşımamaktadır. Forum ziyaretçilerine ve Engin Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.

Diğer soru gruplarına ilişkin derleme yapacak olan arkadaşlar [email protected], Haber Gönder veya forum bölümü genel editörü "simurganka" kullanıcı adı üzerinden bizlere ulaşabilirler.

Soru ve cevap paylaşımına katılmak için tıklayın.


1.Klasik sistemde dengenin sağlanması için temel koşul nedir?
Ücret ve fiyat esnekliği

2- Genel denge teorisinin kurucusu kimdir?
Walras

3. İşçi sayısı/ verimlik

1 10
2 25
3 45
4 35

İşçi sayısı kaçtan kaça geçerken verimlik düşmüştür?

Cevap: 3 den 4 e
Not=sayılar tahmini yazılmıştır.

4. Fiyat tüketim doğrusu üzerinde ne gerçekleşir?
Bütün gelir harcanır fayda maksimize edilir (Bu şıktan emin değilim)

5.Fiyat elastikiyeti sorusu?

Talep denklemi verilmiş. Fiyat verilmiş. Fiyat elastikiyeti isteniyor.
Cevap -0.25

6. IS sağa kayarsa ne olur?
Hem gelir hem faiz artar

7. Para arzı artışı sonucu aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?
LM eğrisi sağa doğru kayar

8. Cambridge denklemi klasik miktar denklemine hangi özdeşlikle çevrilir?
v=1/k

9. m=100 k= verilmiş t verilmiş p isteniyor?

Cambridge denklemi m=p.k.t olduğundan
Cevap: 25

10.Bankaların pasifinde aşağıdakilerin hangisi yer alır?
Mevduat

11. 400 vadesiz mevduat
zorunlu mevduat oranı %25
toplam mevduat 150 ise
serbest rezerv ne kadardır?

Cevap: 50

12. Yoksulluk kısır döngüsü teorisi kime aittir?
Nurkse

13. Ödemeler bilançosu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi dengeyi verir?
Cari işlemeler dengesi+sermaye işlemleri+net hata noksan=0

14. Türkiye sanayisi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) özel sektör tüketim malı üretir
b) kamu sektörü yatırım malı üretir
c) firmaların enerji finansman sıkıntısı vardır

15. İktisadi kar ve üretici artığı ilişkisi?

16. Philips eğrisi ile ilgili bir soru?

17. y verilmiş, tasarruf fonksiyonu verilmiş, c isteniyor?
Cevap=55

18. Aşağıdakilerden hangisi ihracatı teşvik için kullanılmaz?
İç rekabeti artırmak

19.Petrol fiyatları artarsa ne olur?
Fiyat artar yatırım ve gelir düşer

20. Para arzı artarsa ne olur?
Toplam talep sağa kayar arz değişmez

21. Sabit kurda ıs nin sağa kayması sonucu ne olur?
Gelir artar.

22. Marjinal tasarruf eğilimi sorulmuş oldukça basit açık değerler verilmiş?
Tüketim 0.5 bulunuyor tasarrufta 0.5

23. 2003 enflasyon oranı kaçtır?
Bu soruda bir dönem önceki enflasyonu kullanarak bu dönemdeki enflasyon oranı bulunuyor.

2003 enflasyonu-2002 enflasyonu/ 2002 enflasyonu
15.3

24. Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi artırmaz?
İşsizliğin azalması

25. Düşük mallarda gelir ve ikame etkisinin yönleri nedir?
gelir - ikame + işaretli

26. X malı fiyatı artarken Y malı talebi azalıyor ise?
Tamamlayıcı mallardır

27. Xmalının Y ile ikame edilmesini nasıl ifade edebiliriz?
MUx/MUy

28. Emeğin sermaye ile ikame edilmesini denklem ile gösteriniz?
MVk. Pl=MVl. Pk

29. Emek sermaye ikame oranı 20 emeğin fiyatı 10 ise sermaye fiyatı?
0.5

30. Merkez bankası faiz hedeflerse lm eğrisinin şekli nasıl olur?
Yatık

31. Oligopolü rakibin üretimi değiştirmeyeceğinden hareketle açıklayan iktisatçımız kimdir?
Cournot

32. 1930 ların hakim ekonomi politikası?
Keynesyen iktisat

33. Laffer eğrisi neyi anlatır?
Vergi oranı ve hasılatı arasındaki ilişkiyi

34. "Tekelci güç"? nedir ?
Fiyatı marjinal maliyet üzerinden belirleyen firma

35. Ortalama maliyet eğrisinin hangi yerinde iktisadi kar vardır?
Pozitif eğimli kısım(tereddüt var)

36. Bir ülkenin parası değerlendi ne olur?
İthalat artar

37. Parasal taban ve para arzı ilişkisinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Parasal taban çarpanı

38. Faiz düzeyi hane halkının beklediği normal düzeyin altına düşerse ne gerçekleşir?
Spekülatif para talebi artar

39. Para talebinin fonksiyonu içerisinde neler vardır?
Gelir faiz

40. Para'ın likit olması neyi sağlar?
Değer saklama ve değişim aracı olmasını

Engin Yılmaz/ İzmir Gaziemir
2005

Bu Habere Tepkiniz