KPSS 2005 Uluslararası İlişkiler sınav soru ve cevapları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2005 13:13, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Aşağıdaki sorular ziyaretçimiz Ali Yıldız'ın katkısıyla oluşturulmuştur. Cevaplar üyeye ait olup, kesinlik taşımamaktadır. Tek seçenekli cevaplar ziyaretçimizin kesin olarak emin olduğunu, çoklu seçenekler ise tereddütte kaldığını göstermektedir. Ziyaretçimiz Ali Yıldız'a teşekkür ediyoruz.

Diğer soru gruplarına ilişkin derleme yapacak olan arkadaşlar [email protected], Haber Gönder veya forum bölümü genel editörü "simurganka" kullanıcı adı üzerinden bizlere ulaşabilirler.

Soru ve cevap paylaşımına katılmak için tıklayın.


1.Rasyonaliteye dayanmayan uluslararası ilişkiler teorisi hangisidir?
c)Eleştirel yaklaşım

2. Soğuk Savaş sonrası BM'yi daha aktif hale getirmek için yapılan girişim hangisidir?
a) Brahami raporu
b) Hollbrooke taslağı

3.Hangisinde ABD'nin askeri üssü bulunmamaktadır?
c) Sırbistan-Karadağ

4. ABD yönetim sisteminde savaş ilan etme yetkisi hangisine aittir?
c) Kongre

5. AB'nin kurumsal yapısı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi yasama ve bütçe erklerini paylaşmaktadır.
b) Avrupa Konseyinin yasaları ve kurumları gözetme görevi vardır

6. Uluslararası ilişkilerde etik kaygıları ön plana çıkarmayı savunan akım hangisidir?
a) eleştirel yaklaşım
b) yorumsamacılık

7. TC-ABD ilişkilerinin hukuksal temeli hangisine dayanmaktadır?
b) 1969 Savunma İşbirliği Antlaşması
c) 1980 Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması

8) Aşağıdaki azınlık sorunlarından hangisi belirtilen ülkede yaşanmamaktadır?
e) Breton- Belçika

9. Afrika Birliği Örgütünün 1964 yılında sınırlarla ilgili olarak aldığı karar hangisidir?
a) Emperyalist dönemde yapılan sınırların değiştirilmesi için bir komisyon kurulmalıdır

10. Aşağıdakilerden hangisi post-modern yaklaşımın öne sürdüğü tezlerden birisidir?
a) uluslararası ilişkiler farklılık ve tehdit üzerinde daima yeniden tanımlanmaktadır.

11. Hangisi eleştirel jeopolitik yaklaşımın bir önermesidir?
a) coğrafya mutlak değil değişkendir

12. Hangisi niceliksel analiz yöntemini benimsemiştir?
b) davranışsalcılık

13. Hangisi güvenlik çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmuştur?
c) Ole Waever

14. Hangisi üzerinde devlet en az yetkiye sahiptir?
c) açık deniz

15. Hangisi günümüzde de meşru bir ülke kazanma yolu olarak kabul edilmektedir?
a) Devir

16. Hangisi Berlin Konferansında Büyük Bulgaristan üzerinde toprak indirimine gidilmesinin nedenidir?
a) Büyük Bulgaristan üzerinde etkiye sahip olacak Rusyanın Avrupa güç dengesini bozacağı endişesi

17. Hangisi tanıma olarak kabul edilmemektedir?
c) Bağımsızlık gününe temsilci gönderme
d) Uluslararası konferansa katılma

18. Hangisine diplomatik sığınma yapılamaz?
a) Diplomatik temsilcilik binası
b) savaş gemisi
c) ticari ateşe binası
d) devlet uçağı
e) konsolosluk binası

19. Hangisi uluslararası hukukun temel normu olarak kabul görmektedir?
a) ahde vefa

20. BM'ye tescil ettirilmeyen ikili antlaşmalarla ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) hükümsüzdür
b) sadece ilgili iki devlet arasında geçerlidir
c) isteyen ülkelere geçerlidir
d) BM nezdinde öne sürülemez

21. 1815 Viyana Kongresinin toplanma nedeni hangisidir?
a) Hanedan savaşlarına son vermek

22. Hangisinde devletlerin ulus-devletleşmesi doğru sırayla verilmiştir?
a) Yunanistan-Belçika-İtalya-Almanya-Bulgaristan

23. Hangisi 1974 Kıbrıs harekatının sonuçlarında birisi değildir?
a) AT Türkiye ile ilişkileri askıya aldı

24. Hangisi doğrudur?
a) 1970 Ürdün krizi.................... FKÖ-Kral Hüseyin yönetimi

25. Japonyada modernizasyon ne zaman başlamıştır?
a) 1868 Meiji Restorasyonu
26. Hangisi iki dünya savaşı arasındaki dönemde meydana gelmemiştir?
a) Almanyanın Alsace-Loraine'i işgal etmesi

27. Hangisi arasında soğuk savaş sırasında sıcak çatışma yaşanmıştır?
a) Vietnam-Tayvan
b) Hindistan-Sri Lanka
c) Çin-SSCB

28. Hangisi yahudilere toprak vaad eden bildiriye adını vermiştir?
b) Balfour

29. Hangisi Türkiyenin iki savaş arası dönemde kurulmasına ön ayak olduğu örgütlerdir?
a) Balkan antantı- Sadabad paktı

30. Hangisi Lozan antlaşması ile ilgili olarak söylenemez?
a) Türkiyenin tüm sınırları yeniden belirlenmiştir.

31. İlk dış borç ne zaman alınmıştır?
c) 1854 Kırım Savaşı

32. Hangisi uluslararası hukukun asli kaynaklarından birisidir?
b) hukukun genel ilkeleri

33. Hangi durumda sıcak takip meşrudur?
a) Karasularında suç işleyen birinin açık denizlerde takibi

34. BM Güvenlik Konseyinin geçici üye sayısı kaçtır?
c)10

35. Hangisinin bireyler üzerinde yargı yetkisi yoktur?
b) Uluslararası Adalet Divanı,

36. Uluslararası Ceza Mahkemesi hangisinde yetkilidir?
a) saldırı suçu

37. Hangisi antlaşmaların değiştirilmesi yollarında birisi değildir?
c) BM'nin kararı

38. Hangi durumda ardıllık (halefiyet) olmaz?
a) sahipsiz ülke kazanılması

39. Hangisi Uluslararası Adalet Divanından görüş isteyemez?
a) BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri
b) BM Ekonomik ve Sosyal Konsey
c) AİHM
d) BM üyeleri

40. NATO ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Görev alanı üyelerin toprakları ve Yengeç dönencesinin kuzeyindeki adaları, gemileri uçakları
b) Fransa askeri kanattan çıkmış sonra geri dönmüştür

Bu Habere Tepkiniz