KPSS 2005 Maliye bölümü sınav soru ve cevapları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2005 13:21, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:02

Aşağıdaki sorular forum üyemiz leon22'nin katkısıyla oluşturulmuştur. Cevaplar üyeye ait olup, kesinlik taşımamaktadır. Tek seçenekli cevaplar ziyaretçimizin kesin olarak emin olduğunu, çoklu seçenekler ise tereddütte kaldığını göstermektedir. Ziyaretçimiz leon22'ye teşekkür ediyoruz.

Diğer soru gruplarına ilişkin derleme yapacak olan arkadaşlar [email protected], Haber Gönder veya forum bölümü genel editörü "simurganka" kullanıcı adı üzerinden bizlere ulaşabilirler.

Soru ve cevap paylaşımına katılmak için tıklayın.


NOT: AŞAĞIDAKİ SORULAR EKSİKTİR.

EKSİKLİKLERİ DE EKLEYEREK TAMAMLAYACAĞINIZ TÜM SORU GRUBUNU [email protected]'a VEYA Haber Gönder BÖLÜMÜNE GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

1- Bir işletmenin ürettiği mallar bedelinden, yatırım malları ve techizatın amortismanının da düşülerek matrah hesaplanması yöntemi hangisidir?

-Gelir tipi K.D.V.

2- Hangisi Vergi toplama işinin en çok vergi tahsil edecek olana verilmesi yöntemidir.

- İhale yöntemi

- iltizam yöntemi

3- Miktar olarak tahsil edilen kurumların bütçesine giren genel bütçeye girmeyen gelir hangisidir.

- Parafiskal gelir

4- Özel kesimin bölünebilen malları üretmesi, kamu kesiminin bölünemeyen üretmesi ayırımını yapan kimdir.

- Samuelson

5- Okul yapımı ne tür bir harcamadır

- yatırım harcaması

6- Türkiyede en fazla vergi geliri hangisinden sağlanır.

- Gelir Vergisi

7- fabriFanın üretimi sonucunda atıklardan tarla sahibi çiftçinin etkilenmesi ne tür bir dışsallıktır.

-Üreticiden üreticiye negatif dışşlalık

8- Hazine Genel hesabıni kim yapar

- Maliye Bakanlığı

9- Ülke içinde kullanılmak şartıyla verilen kredi hangisidir.

- Ülkeye- mala bağlı kredi

10- Hangisi bütçenin özelliği değildir.

- Özel kesimin tüketimlerinin de bütçede yer alması

11- Tam rekabet piyasasında talep artıp arz azalırsa sonuç ne olur

- enflasyon

12- Milli geliri doğrudan etkilemeyen satın alma gücünün fertler arasında karşılıklı olarak el değiştirmesini sağlayan harcama hangisidir.

- transfer harcamaları

13- Hangisi kamu harcamasının gerçek artış nedenidir..

- Devlet anlayışındaki değişiklik, sanayileşme, sosyalleşme

14- Faydasından kimsenin yoksun bırakılamadığı mallar hangisidir.

- Kamusal mal ve hizmetler

15- Kaynakta kesinti yapıldığında ne zaman ödenir.

- İzleyen ayın 26. günü akşamı

16- Hangisi veraset intikal vergisinin özelliğidir.

- Artan oranlı vergi olması

17- Aşağıdaki vergi suçlarının hangisinde iştirak olabilir

- Kaçakçılık

18- Kurumlar vergisiyle ilgili yanlış olan hangisidir.

- Şahsın elde ettiği gelir vergilendirilir.

19- Bütçe hesap yargısını kim yapar.

-Sayıştay

20- Hangisi serbest meslek gelirinin özelliği değildir.

- İşverene bağlı olarak çalışması

21- Hangisi vergi davasına bakar?

- Danıştay

22- Hangisi vergi hukukunun kaynağı değildir

-anayasa mahkemesi kararları

- içtihatı birleştirme kararları

- doktrin

23-Kamu gelirlerinin merkezi idare ve mahalli idare arasında paylaştırılmasına ne ad verilir?

-Mali tevzin

24- Hangisi dalgalı iç borç değildir?

-hazine bonosu

25- Devlet muhasebesinde ita amiri tarafından onaylandığı halde ödemesi cari yıl sonuna kadar yapılayanlar nerede gösterilir.

-Bütçe emanetlerinde gösterilir.

26-Bankaların bilançosunun pasifinde da yer alan?

-Mevduat, kredi vb.

27- Hangisi Dar anlamda kamu harcamasıdır.

- Yerel yönetim harcamaları

28-İyi bir maliye politikası için gerekli olmayan hangisidir.

-Halka maliye politikalarının benimsetilmesi,

- Maliye politikalarının İyi bir maliyeci tarafından uygulanması.

29- Hangisi Devletin konversiyon yapmasının nedenidir.

-Devletin borç yükünü hafifletmek istemesi

30- Az gelişmiş ülkeler fakirlik kısır döngüsü içindedir diyen kişi kimdir ?

- NURKSE


31-Fonksiyonel ayrımla ilgili soru

32 -Monetaristlerin kamu maliyesiyle ilgili görüşü

33- Klasik bütçe teoreminin cevap olduğu soru

34- Başabaşın altında tahvile getirilen eleştiri olmayan?

35- IS/LM sorusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber