KPSS 2012/4 ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2012 19:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS?2012/4 yerleştirme sonuçları 15 Haziran 2012 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Adaylar, göreve başlama işlemleriyle ilgili başvurularını 21 Haziran ? 04 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapacak olup;

a) Sağlık Bakanlığı taşra (SB Taşra) teşkilatına ait poziyonlara yerleşenler, ilgili il sağlık müdürlüğüne,

b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra (THSK Taşra) teşkilatına ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili halk sağlığı müdürlüğüne,

c) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra (TKHK Taşra) teşkilatına ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili başhekimliğe,

(Ek-1) formda belirtilen belgelerle birlikte başvuru yapabilecektir.

Atama şartlarını taşıyan adayların göreve başlayabilecekleri son tarih (hastalık veya doğumla ilgili mazereti bulunanlar hariç) 06 Temmuz 2012 Cuma günü olup konu hakkında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'nın http://www.tkhk.gov.tr internet adreslerinden detaylı duyuru yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.


Yerleşenlerden İstenen Belgeler (Ek-1)

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, adres bildirimi, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı yazılı beyanı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek-2) Form,

b) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

c) Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşen adaylardan ayrıca, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olduklarını gösterir belge,

ç) Türk soylu yabancılardan, 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınmış çalışma izni belgesi,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

? Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

AÇIKLAMA VE UYARILAR

1- Adaydan, kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyecek ancak bu beyanının teyidi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesi talep edilecektir.

2- Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılacak, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilecektir.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

(Ek-2) Form İçin Tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz