Öğretmenin Yaz Tatilindeki Doğum İzin Süresi Doğumdan Sonraya Aktarılır mı?

Mevzuata ilişkin olarak ziyaretçilerden sitemize gelen sorulardan cevapladıklarımızın bir kısmını memurlar.net'te yayımlamaktayız. Bu sorulara Haberler/Soru Cevap'tan ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan yeni mevzuat dolaysıyla ilk kez karşılaştığımız sorular da olmaktadır. Bunlardan biri de; yaz tatilinde doğum yapacak olan öğretmenlerin doğum öncesi iznini doğumdan sonraki süreye ekleyip ekleyemeceklerine ilişkindir. Soru ve cevap için tıklayınız.

Haber Giriş : 12 Temmuz 2005 00:17, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SORU: Eşim bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır.Eylül ayının ikinci yarısında doğum yapacaktır.Tabip raporu ile doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumda çalışması halinde kalan 5 haftalık sürenin doğum sonrasına eklenmesi mümkünmüdür.Öğretmen olması dolayısı ile doğumdan önceki beş hafta yaz tatiline denk geldiği için bu iznin kullandırılmaması gibi bir durum söz konusu olabilirmi?Yardımcı olursanız memnun oluruz.Saygılarımla

CEVAP: Doğum izni süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde 14.7.2004 tarih 5223 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Değişikliğe göre maddenin son hali şu şekildedir:

"Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır."

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657'nin Yıllık İzinleri Kullanılışı başlıklı 103'üncü maddesinde "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir"
hükmü yer almaktadır.

Bu maddelere göre,

İznin doğum sonrasına aktarılabilmesi için belirli şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar; a) Tabip onayı, b) Memurun isteği, c) İşyerinde çalışması hususlarıdır.

Öğretmenler, Ağustos ayında izinli sayıldıklarından tabip onayı ve memurun isteği şartları karşılanmış olsa dahi işyerinde çalışma şartı gerçekleşmemiş olacaktır. Bu nedenle Ağustos ayındaki doğum öncesi iznin çalışmadığı için doğum sonrasına aktarılması söz konusu değildir.

Burada ayrıca şunu belirtmek gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığınca sorunları çözmek amacıyla çıkarılan doğum izin sürelerine ilişkin tebliğde bu konuya değinilmemiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber