Araştırma görevlilerinin özlük hakları düzeltilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ekim 2012 09:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2012 tarihli nüshasında yayımlandı.

Kararın eğitim bölümünde, eğitim kesimi için 7 tedibir alınacağı belirtildi. Bunlardan birisi yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkindir. Bu tedbir, 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar yerine getirilecektir.

1- Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanacağı,

2- Üniversitelerin uzmanlaşacakları alanları belirlemeye yönelik bir strateji hazırlanacağı

3- Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve yurt geneline daha dengeli dağılımının sağlanması,

tedbirlerinin alınacağı belirtilmiştir.

3 nolu tedbirin açıklamasında ise şunlara yer verilmiştir: "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) etkin bir şekilde uygulanacaktır. Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla uzaktan eğitim imkanları da kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacaktır. Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısını artırmak suretiyle yeni üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı azaltılacaktır. Kısmi zamanlı ders verme özendirilecektir. Araştırma görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek ve özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyeliğini teşvik edici düzenlemeler yapılacaktır."

Bu düzenlemeye göre eğer kararı yürürlüğe koyan Devlet eğer sözünde durursa, 2012 yılı sonuna kadar;

1- Araştırma görevlilerinin özlük haklarını iyileştirecek bir düzenleme yapılacak.

2- Özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyeliğini teşvik edecek bir yapı kurulacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber