ÖMSS alımlarında boş kadro oluşmaması için tedbir alınacak

Devlet Personel Başkanlığı, Engelliler günü dolaysıyla bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 2012 ÖMSS yerleştirmelerinde boş kalan kadrolara değinilerek, daha sonraki yerleştirme işlemlerinde aynı durumun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir. DPB'nin açıklamasına göre, 2002'de 5 bin 700 olan engelli sayısı bugün itibariyle 25 bin 200'e yükselmiştir.

* 2012 ÖMSS tercihlerinde, kadroların üçte biri boş kaldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2012 21:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Anayasamızın öngördüğü Sosyal Devlet olmanın bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme ve daha ileriye taşıma görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde olan Başkanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlülere tahsis edilen kontenjanların boş kalmaması, özürlülerin özür grupları arasında ötekileştirme ve ayrımcılık yapmadan memur olarak işe alınmalarının sağlanması, gerek atama sürecinde, gerekse atandıktan sonraki istihdam sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstermekte, çözüm üretilmesine yönelik çalışmaları sivil toplum örgütleri ve paydaşlarıyla sürekli yapmakta ve yapmaya da devam etmektedir.

Bu bağlamda, kamu kurumlarının nisan, temmuz, ekim döneminde olmak üzere yılda 3 kez özürlü memur sınav ilanlarına göre özürlü memur alımı yapmaları, özürlü vatandaşlarımızın ilan edilen sınava başvuru yapmak ve sınava girebilmek için başka illere gitmek zorunda kalması, yeterli kaynağı olmayan kurumların sınav sorusu hazırlamakta zorlanması, özürlülere yönelik yeterli donanımda sınav salonu, gözetmen, yardımcı personel bulamaması, kamu kurumlarının sınavlara giren adaylarla davalık olması, yerelde bazı kurumlarda liyakat ilkesiyle bağdaşmayacak uygulamaların yaşanması ve vatandaşlarımızdan gelen binlerce yakınmalar nedeniyle özürlü vatandaşlarımızın Devlette memur statüsünde istihdam edilmelerinde yeni bir sistemin gerekliliği Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde bir değişiklik yapılarak engellilerin memur kadrolarına atanmalarında merkezi sınav sistemi uygulamasına geçilmiştir.

657 sayılı Kanunun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan ?Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik? ile daha önce karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek adına;

-Özürlü memur alımlarında merkezi sınav sistemi,

-Sınav ve kuraya göre merkezi yerleştirme sistemi,

- On-Line bildirim sistemi,

- Kadroların tamamının kurum, il, unvan bazında duyurulması sistemi,

hayata geçirilmiştir.

Daha adil ve şeffaf bir sistem kurulması amacıyla sınavların ve yerleştirme işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmasına ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Özürlü Memur Seçme Sınavı ve kura başvuruları ile özürlü memur yerleştirilme işlemleri, Devlet Personel Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, adayların engel durumları gözetilerek konforlu bir ortamda başvuru yapmaları, sınava girmeleri, tercih ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Sınavların tüm illerde yapılmasına, özür grupları itibariyle sorular hazırlatılmasına, sınav salonlarına ulaşılabilirliğin sağlanmasına, sağlık sorunlarının olabilme ihtimali sebebiyle sınav merkezlerinde sağlık personeli bulundurulmasına, istenilmesi halinde yardımcı personel temin edilmesine, sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesine, kura usulüyle yerleştirmelerin noter huzurunda yapılmasına, taban-tavan puanların açıklanmasına ve kayırmacılığı engelleyen, şeffaf bir alım sürecini sağlayacak diğer uygulamaların hayata geçirilmesine özen gösterilmiştir.

Böylece, ÖMSS sınavına başvuru yapmış toplam 60.375 aday ile kuraya tabi olan 65.800 adayın sınav, başvuru ve yerleştirme işlemleri sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılmıştır. İlan edilen 7.746 adet kadrodan 5.254 üne yerleştirme yapılmıştır. Başkanlığımızca boş kalan ve yerleştirme yapılmayan kadrolara ilişkin incelemeler yapılmış, daha sonraki dönemlerde yapılacak olan özürlü memur yerleştirmelerinde ilan edilen kadroların boş kalmasını engelleyecek tedbirler sosyal taraflar ile kamu kurumlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak alınmıştır.

Başkanlığımız, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü memur kontenjanlarının takibini yapmaktadır. Yoğun çalışmalarımız neticesinde özürlü memur istihdamında önemli gelişmeler yaşanmış, istihdam edilen özürlü memur sayılarında yüksek oranda artışlar görülmüştür. 2010 Yılı ve sonrasında yayımlanan Bütçe Kanunlarında kamu kurum ve kuruluşlarına, istihdam ettikleri özürlü memur sayılarını bütçe yılı içerisinde alım yapılan diğer memur kontenjanından düşülmemesi yetkisi tanınmıştır.

2002-2012 yılları arasında istihdam edilen özürlü sayısı kıyaslandığında, istihdam edilen özürlü sayısı 2002 yılı itibariyle toplam (5.777) iken, Kasım 2012 tarihi itibariyle bu sayı (25.219) a yükselmiş, 2002 ila 2012 yılları arasındaki değişim ise yaklaşık % 400 olmuştur. Ayrıca, 2012 ÖMSS/kura sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen adayların atama işlemleri tamamlandığında, istihdam edilen özürlü sayısı artış gösterecektir.

Sonuç olarak, özürlü bireylerin ve ailelerinin istihdamda karşılaştıkları sorunların giderilmesinde Başkanlığımızın geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de durmaksızın çalışacağı, özürlü vatandaşlarımızın Devletimize daha iyi ve daha nitelikli şartlarda hizmet sunmaları için var gücüyle projeler üretmeye devam edeceği bilinciyle tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımlızla kutluyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber