1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aday Memurluk Süresi

Her yıl binlerce kişi aday memur olarak atanmaktadır. Ancak atanan aday memurların bir kısmı, bir yılın sonunda adaylıklarının kaldırılması gerektiği yönünde, yanlış bir düşünceye sahipler... Bu nedenle, bir yılın sonunda adaylıklarının neden kaldırılmadığına ilişkin olarak, kafalarında oluşan sorulara cevap bulmaya çalışmaktadırlar. Adaylık süresinin ne kadar olduğu, adaylıkta askere gidilip gidilemeyeceği, aday memurun görevine hangi halde son verilebileceği gibi soruların yer aldığı dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
15 Kasım 2005 03:57
Yazdır

SORU 1-Merhaba kamu ben biz kamu kurumunda aday memur (üniversite) olarak çalışmaktayız. 1 seneyi doldurmamıza rağmen adaylığımız kaldırılmadı ve duyumlarımıza göre 2 seneyi doldurduktan sora olacakmış, bu uygulama doğru bir uygulamamı? Değilse ne yapılabilir. Kendim ve arkadaşlarım adına çok teşeşkkür ederim. iyi çalışmalar.

SORU 2-7 yıl sağlık bakanlığında 657 tabi devlet memuru olarak çalıştıktan sonra kurumlararası atamayla MEB'na öğretmen olarak geçtim. Burada beni hazırlayıcı ve temel eğitim kurslarına alıyorlar. Bu olabilir mi. Acaba doğru mu bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler

DİĞER SORULAR

Aday devlet memurun muvazzaf askerlik maksadı ile veya diğer maksatlar ile silah altına alınması halinde adaylık ve eğitim durumu nasıl olur?

Adaylık süresi en az ne kadardır. Aday memurun adaylığı amiri isterse 1 yıl dolmadan kaldırılabilir mi?

Adaylık eğitimlerinin her hangi birisinden başarısı olan memurluğa atanabilir mi?

Adaylık süresi en fazla ne kadardır. İki yılın doldurmasına rağmen aday memur asli memurluğa atanmayabilir mi?

Adaylık süresince katıldığı eğitimlerden başarısız olmak suretiyle görevine son verilen kişi bir yıl sonra tekrar aday memur olarak atanabilir mi?

CEVAPLAR

ADAYLIK SÜRESİ BİR YILDAN 2 YILDAN ÇOK OLMAZ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hüküm uyarınca aday devlet memurluk süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.

ADAYLIKTA ÜÇ EĞİTİM ÇEŞİDİ VARDIR

Aday Devlet memurlar, belirlenmiş olan eğitimden başarılı olmaları halinde asli memurluğa atanmaları mümkün olabilmektedir. 657 sayılı Kanunun adayların yetiştirilmesi başlıklı 55 inci maddesinde aday devlet memurlarının görmesi gereken eğitimler belirlenmiştir. Bu maddeşu şekildedir:
"Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü ile belirlenmiştir.

Bu hükme göre aday memurun alacağı eğitimler şu şekildedir: 1- Temel Eğitim, 2- Hazırlayıcı Eğitim, 3- Staj

ADAYLIK BOYUNCA GÖRÜLECEK EĞİTİM SÜRELERİ ŞU ŞEKİLDEDİR

Diğer taraftan, anılan hüküm ile "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekilde tespit edilmiştir.
-Temel Eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.
-Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.
-Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.

ADAY MEMUR ASKERE GİDEBİLİR

Anılan yönetmeliğin 23 üncü maddesinde "Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) ve (F) fıkraları göz önünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.
Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır."
hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere maddeye göre askere gidilebilmekte, ancak tamamlanamayan eğitimler daha sonra askerlik dönüşünde tamamlanabilmektedir.

Diğer taraftan, aday devlet memurlarının adaylık devresinde görevlerine son verilmesi hususunda ise mezkur Kanunun 56 maddesinde "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir..." ve adaylık süresi sonunda başarısızlık başlıklı 57 nci maddesinde "Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir...Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar." denilmektedir.

Buna göre asli devlet memurluğuna atanma şartları şu şekildedir:
1- Aday devlet memurluğunda 1 yıl çalışmış olmak.
2-Adaylık eğitimlerinden (temel, hazırlayıcı eğitim ve staj) başarılı olmak.
3- Olumlu sicil almak.

Asli memur olma şartlarını taşıyan aday devlet memurları 657 sayılı Kanunun 58 inci maddesi "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez."
hükmü gereğince atamaya yetkili amirin onayı ile asli memurluğa atanırlar.

CEVAPLAR:

1- Aday devlet memurunun adaylığının kaldırılabilmesi için belirtilen eğitimlere katılması ve başarılı olması gerekmektedir. Adaylık eğitimlerinden her hangi birisinden başarısız olan devlet memuru asil memur olarak atanamaz 657 sayıl Kanunun 56 maddesi gereğince görevine son verilir.
2- Adaylık süresi minimum (en az) 1 yıl olup, memurun adaylığı 1 yılı dolmadan kaldırılamaz.
3- Aday memurun adaylığı en fazla 2 yıl sürebilir. Azami bu süre içerisinde aday memur ya asli memur olarak atanmalı yada mevzuat çerçevesinde (yukarıda belirtilen durumların oluşması halinde) görevine son verilmelidir.
4- Aday devlet memuru 1 yılı tamamladıktan sonra asli memurluğa atanmak için gerekli şartları taşıması eğitim ve olumlu sicil almış olması halinde idarenin takdir yetkisi çerçevesinde her zaman asli memurluğa atanabilir.
5- Aday devlet memuru asli memurluğa atanmak için aranılan şartları yerine getirmeyen devlet memurunu sehven asli memurlu atasa bu atama işlemini idarenin hatalı elem ve işlemlerinden her zaman sarfı nazar etmesi mümkün olduğundan işlemi geri alabilir.
6- Adaylık devresinde silah altına alınan devlet memurlarının askerlik dönüşü, adaylıkları ve eğitimleri, devam eder.
7- Asil devlet memuru olarak atanmış olan memurunun 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca kurumlar arası nakil yoluyla MEB atanması halinde aday memurluk hükümlerine tabi olmaz. Ancak ilgilinin hizmet içi eğitim kapsamında, öğretmenlikle ilgili eğitime ve staja tabi tutulmasında yasal bir engel bulunmamaktadır.
8- Aday memur iken sağlık sebebi hariç 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 madde hükümleri uyarınca görevlerine son verilenler 3 yıl boyunca devlet memurluğuna atanamazlar. Bu süre zarfında sehven atanmaları yapılmış olması halinde idare bu durumu öğrenirse ilgilinin görevine 657 sayılı Kanunun 98 maddesi hükmü uyarınca son verebilir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 4
Bu haber 434,174 defa okundu. 44 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam