Tercihlerdeki memurluk ve KİT sözleşmelinin karşılaştırması

2013/1 KPSS tercihlerinde yer alan memur ve sözleşmeli pozisyonları arasındaki farklar...

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Haziran 2013 14:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Tercihlerdeki memurluk ve KİT sözleşmelinin karşılaştırması

Tercih kılavuzunda kaç çeşit istihdam türü var?

Merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda iki çeşit statü yer almaktadır. Bunlar kadrolu Devlet memurluğu ile 399 sayılı KHK'ye tabi KİT sözleşmeli personelidir.

Sözleşmeli personel işçi gibi midir?

Adayların ve ailelerin KİT sözleşmeli personel hakkında yanlış bir önyargısı bulunmaktadır. Sözleşmeli personel olarak çalışan kişilerin (sanki bir restaurantta, bir markette, bir fabrikada çalışıyormuş gibi) her an sözleşmesinin feshedilerek işten atılacağı düşünülmektedir.

Bu tamamen bilgisizlikten veya eksik bilgiden kaynaklanmakta ve gereksiz bir endişe yaratmaktadır. Sözleşmeli personel ister KİT'te çalışsın isterse 4/B olarak başka kurumda çalışsın her zaman” kamu gücü üstünlüğünden” yararlanır ve “keyfi olarak görevine son verilemez”.

399 personeli keyfi olarak işten çıkarılabilir mi?

399 KİT personelin görevine hangi durumlarda son verileceği mevzuatta düzenlenmiştir. Bu yüzden keyfi olarak işten çıkarılma gibi bir durum asla olamaz.

KİT özelleşirse sözleşmeli personele ne oluyor?

Ayrıca, KİT kurumlarının özelleştirilmesi durumunda bu kurumun personeli, kendi seçtikleri kamu kurumlarına aynı yüksek maaş ile kadrolu Devlet memuru olarak atanmaktadırlar.

399 KİT personeli daha mı avantajlı?

Evet. Merkezi yerleştirmelerde 399 KİT sözleşmeli pozisyonlarını tercih etmeyi düşünen adaylarımızın böyle bir tereddüte düşmemelerini tavsiye ederiz.

Kılavuzda 399 KİT personelini nasıl anlarım?

399 KİT personelinin sınıf ve derecesi olmadığı için kontenjan tablosunda bu sütunlar boştur.

  Kadrolu Memurlar
KİT Sözleşmeli Personeli
Mevzuat
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidirler.
Statü
Kadroya bağlı çalışırlar
Pozisyona bağlı çalışırlar
İstihdam süreci
Bir kez atandıktan sonra sürekli çalışır.
Sürekli olarak çalışır ancak her yıl sözleşme yenilenir. Sözleşmenin keyfi olarak kurum tarafından feshedilemez.
Maaş
Unvana göre değişiyor
Unvana göre değişiyor ancak her şekilde memurdan daha yüksek
Adaylık-Deneme Süresi
1 ile 2 yıl arası
6 ay
Nakil durumu

(Farklı bir kuruma geçiş)

Başka bir kuruma kadrolu memur olarak geçecekse çalıştığı kurum muvafakati(izni) ile geçebilir. Diğer statülere istifa ederek geçilir.
Herhangi bir kuruma sözleşme feshi (istifa) ile geçebilir.
Nakil süresi
Aday memurluk süresince nakil yapılamaz. (KPSS puanıyla yerleşerek nakil mümkündür.)
Her zaman sözleşme feshedilerek başka kuruma geçilebilir.
Lojman imkanı
Kuruma ve şehre göre değişmektedir. Orta düzey denilebilir
Çok iyi
Kreş imkanı
Merkezde orta düzeyde.

Taşrada çok zayıf

Çok iyi
Fazla çalışma ücreti
Çoğu yerde kaldırıldı Memurlar ile aynı.
Yabancı dil tazminatı
Var (Düşük)
Var (Yüksek)
Sicil sistemi
Kaldırıldı
Devam ediyor
İstifa sonrası kendi statüsüne dönüş
İstifa şekline göre “sadece kadrolu memurluğa dönüş için” 6 ay veya 1 yıl bekleme süresi var ( KPSS ile veya KPSS'siz fark etmez) (Aday veya asil memur fark etmez)
İstifa sonrasında yine KİT personeli olmak için bekleme süresi yoktur
İstifa sonrası farklı statüye giriş
İşçi, 4/B, KİT veya diğer her türlü statü için bekleme süresi yok
Kadrolu memur, işçi, 4/B ve diğer her türlü statü için bekleme süresi yok
Sona erme
-Memurluktan çıkarılma cezası alınması,

-memurluğa alınma şartlarını taşımadığının anlaşılması yada şartları taşımadığının sonradan ortaya çıkması,

-memurluktan çekilme,

-istek, yaş haddi, malulluk, sicil gibi sebeplerle emekliye ayrılma,

-ölüm

- İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

- İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

- Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

- Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

- İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma

Kadrolu memurluk ve 399 KİT personelinin ortak yönleri nelerdir?

Güvence Her ikisi de kamu güvencesine sahip
Kamuya Giriş KPSS sınavı ile
Yerleştirme Merkezi yerleştirme
İzin hakkı Neredeyse aynı
Görevde yükselme Görevde yükselme sınavı ile şef, şube müdürü, kısım müdür gibi unvanlara yükselebilirler.
Unvan değişikliği Unvan değişikliği sınavı ile unvan değiştirebilirler. Örneğin, memurun mühendis, mimar vb unvanına geçmesi

....

Tayin durumu (Aynı kurum içinde) Kurumun başka il/ilçede teşkilatı varsa görev yeri değiştirilebilir.
Çalışma saatleri Haftada 40 saat (hafta içi 08.00-17.00)
Askerlik durumu Her ikisi de askerlik süresi boyunca yerleşen adayları ve personelini beklemek zorundadır. Terhis sonrası 30 gün içinde göreve başlamak gerekir.
2 kez yerleşememe Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur veya KİT pozisyona yerleşen adaylar aynı puan ile diğer merkezi yerleştirmelerde tercih yapamazlar. ( Ancak bu kişiler aynı puan ile diğer kurumsal alımlarda tercih yapabilirler)

Bu Habere Tepkiniz