Ziraat yöneticileri hakkında, 'Etik Kurula' başvuruldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2006 13:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası (BÇS) Genel Başkanı Ayhan ÇİVİ, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı İlhan ULUDAĞ ve Genel Müdür Can Akın ÇAĞLAR hakkında Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurdu.

Başvuruda ; Ziraat Bankasının özelleştirileceği gerekçesiyle istihdam fazlası olarak diğer kamu kurumlarına nakledilen ancak Yargı kararı ile Ziraat Bankası'ndaki eski görevine iade edilen yaklaşık 850 personelin ?Özel Hukuk Hükümlerine Göre Çalışma' talebinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedilerek diğer kamu kurumlarına ikinci defa nakledilmesine karşılık Ziraat Bankasına açıktan atama yoluyla 2000 civarında personel alınmasının etik ilkelere aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca, diğer kamu kurumlarına nakledilen 8526 personelin büyük çoğunluğunun açmış olduğu davaların da halen devam ettiği vurgulandı.

Ziraat Bankasının ülke genelindeki çeşitli şubelerinde görev yapmış, Ziraat kültürünü içine sindirmiş, eğitim programlarına katılarak görevde yükselme sınavlarında başarılı olmuş, bankacılık mesleğinin vazgeçilmez unsurları olan dürüstlük, güvenilirlik, görevinde başarı, sicil ve liyakat gibi kriterleri taşıyan personelin mesleği ile ilgisi bulunmayan diğer kamu kurumlarına nakledilmek suretiyle atıl bırakıldığı vurgulandı.

Başvuruda , Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün halen kamu görevlisi sıfatı ile Devletten maaş alan ve kamuya ek yük getirmeyecek olan banka personelini bir taraftan diğer kamu kurumlarına nakletmesi , diğer taraftan ise bankacılık mesleği konusunda henüz hiçbir deneyimi bulunmayan kişilerin trilyonlarca lira ek yük getirecek şekilde açıktan atama yoluyla istihdam etmesinde kamu yararının bulunmadığı iddia edildi.

Kamu görevlilerinin,tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanmaları gerektiği , bu ilkelere aykırı davranışları nedeniyle Ziraat Yöneticileri haklarında Etik Kanunu gereğince gerekli işlemin yapılması istendi.

Bu Habere Tepkiniz