Eczaneler, internet sitesi açamaz

18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba kanuna göre, eczanelerin internet sitesi açması yasaklandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ocak 2014 11:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Eczaneler, internet sitesi açamaz

Torba Kanun 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanun ile eczaneler için bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Eczanelerle ilgili kurallar, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Kanunun 24. maddesinde ise 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle önemli değişiklikler yapılmıştır.

Daha önce "Madde 24 - Reçete mukabilinde verilmesi meşrut olan ilaçların reçetesiz verilmesi ve zehirli ve müessir maddelerin eczanelerde toptan satılması yasaktır." şeklinde olan madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Madde 24 - Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti halinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı halinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır."

BU YENİ MADDEYE GÖRE;

1- İlaçlar toptan satılamaz.

2- Eczaneler ihaleye giremez.

3- İlaç satışı, depoya iadesi, eczaneler arası ilaç takası, süresi geçmiş ilaçların imhası, ilaç takip sistemine girilmelidir.

4- İlaçlar internet dahil hiçbir elektronik ortamda satılamaz.

5- Eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

6- Eczacılar kendilerine reçete gönderilmesine yönelik hiçbir işlem yapamaz. Bunun aksine davrananlara 5 bin ile 50 bin lira arasında para cezası verilir.

Bu Habere Tepkiniz