Bitkisel ilaç reklamına hapis cezası

18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanuna göre teşhis veya tedavi ettiğini iddia eden ürünleri satanlara hapis eczası verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ocak 2014 15:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Bitkisel ilaç reklamına hapis cezası

Bitkisel ilaçlar konusunda çok önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Aşağıda, 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunun ilgili hükümlerinin tam metni yer almaktadır.

KANUN İLE GELENLER

1- İlaç ruhsatı alan kişi veya kurumlar yapılan tahlilde, ilaç bileşiminde bulunan maddelerin saf olmaması, ruhsat almak için verilen formüle uymaması veya tedaviyi azaltacak şekilde üretilmiş olması durumunda, ruhsat sahibine ve bunu bilerek satanlara para cezası verilecek.

2- Sağlık Bakanlığından ruhsat alınarak üretilen ilaçları tanıtan veya satan internet siteleri kapatılacak.

3- Yetkili makamlardan izin almadan veya izine aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtımı ve satışını yapanlara 20 bin ila 300 bin lira arasında para cezası verilecek.

4- Ruhsatsız olarak ilaç üretenler ve bu durumu bilerek bu ruhsatsız ilaçları satanlara 1 yıldan 5 yıla hapis cezası verilecek.

5- İlaçların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarının olmaması halinde hapis cezası üçte bir oranında arttırılacak.

6- İlaç olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması halinde kapatma kararı alınacak. Bu ifadedeki; ürününün satışını yapanlar reklamvereni, pazarlamasını yapanlar ajans firmalarını, reklamını yapanlar ibaresi ise internet sitelerini kapsamaktadır.

İŞTE 18 OCAK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ KANUN MADDELERİ

Müstahzar: Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan hazır ilaç, preparat

Torba kanunda yer alan hüküm

MADDE 31 - 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - 10 uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde, ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması halinde, Bakanlık tarafından derhal erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Fiillerin tekrarı halinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır."

MADDE 32 - 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır."

Bu Habere Tepkiniz