Karayolları da, merkezi KPSS yerleştirmesinden çıktı

19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanunla, Karayolları Genel Müdürlüğü de, ÖSYM'nin merkezi memur yerleştirmesinden çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Şubat 2014 10:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Karayolları da, merkezi KPSS yerleştirmesinden çıktı

Bilindiği üzere, adaylar önce KPSS'ye girmekte, sonra da aldıkları puanlarla, ilan edilen kadrolara başvuru yapmaktadır. Ancak kadrolar, bir kaç yıl öncesine kadar toplu olarak ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu adı altında yayımlanmakta iken son yıllarda yapılan kanuni düzenlemelerle kurumlar bu merkezi yerleştirmeden çıkmaya başlamıştır.

İLGİLİ KANUN MADDESİ

Bu kurumlar arasına, 19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü de eklenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

MADDE 109 - 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Genel Müdürlüğün Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarına Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Genel Müdürlük kadrolarına yapılacak atama ve nakil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMASI

1- Bu düzenleme, sadece Karayolları Genel Müdürlüğündeki Teknik Hizmetler Sınıfındaki kadroları kapsamaktadır.

2- Karayolları, THS'de yer alan mühendis, mimar, tekniker, teknisyen gibi kadrolar için ilana kendisi çıkacak. En yüksek KPSS-B puanına sahip 3 katı aday, Genel Müdürlükçe sözlü sınava alınacaktır.

3- Karayollarının THS dışında kalan memur, hizmetli gibi diğer hizmet sınıfındaki kadrolarına ÖSYM'nin merkezi yerleştirmesi ile alım yapılacaktır.

4- Karayolları, bu hükmün uygulanmasını gösteren bir yönetmelik çıkaracaktır.

Bu Habere Tepkiniz