Sayın MEB, engelsizsiniz

Tüm bakanlıklar dahil MEB'de engelliler haftasında engelli personeline duyarsız kaldı, kanun gereği güncellenmesi gereken yer değiştirme yönetmelikleri güncellenmedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 12 Mayıs 2014 00:07
Sayın MEB, engelsizsiniz

19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 72. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır."

Bu kanun hükmü memurun kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini kapsamaktadır.

Bu nedenle engellilerin ""Engellilik durumundan kaynaklanan"" yer değiştirme taleplerinin karşılanmak zorunluluğu bulunmaktadır.

MEB, yer değiştirmelere ilişkin takvimini açıklamış ve ilgili duyuruları yapmıştır.

MEB, yer değiştirme takvimini açıkladı

Fakat yer değiştirme yönetmeliklerinde yukarıda yer verdiğimiz kanun hükmü gereğince düzenlemeler yapmamıştır.

Şöyle ki;

Milli Eğitim Bakanlığındaki Personelin yer değiştirmelerini düzenleyen 2 yönetmelik bulunmaktadır.

1- Öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

2- İl/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin yer değişikliği işlemleri 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

3- Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri ise 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı yukarıda verdiğimiz her iki yönetmelikte de engellilerin yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenleme yapmadan yer değiştirme duyurusuna çıkmıştır.

Şöyle ki;

1- Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı; 08.05.2014 tarih ve 1839095 sayılı"İl İçi Yer Değiştirmeler" konulu yazısının ekinde yer alan "2014 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu"nu yayınlayarak öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerini başlatmıştır.

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusu

2- Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı; Personelin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin 28.04.2014 tarih ve 1685855 tarihli yazı yayınlayarak İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme talebinde bulunan personelin yer değiştirme işlemlerinin Mayıs ayında başlatılması talimatı verilmiştir.

MEB'den personel için il içi tayin yazısı

3- İl/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin yer değişikliği işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı; İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı 2014 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu yayınlayarak İl/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin yer değişikliği işlemlerini başlatmıştır.

Şube müdürlerinin yer değiştirme kılavuzu

Yukarıda yer verdiğimiz yönetmeliklerde engelli personele/öğretmenlere/ İl/ilçe milli eğitim şube müdürlerine ait kanun gereği düzenleme yapılaması gerekirken düzenleme yapılmadan engelli personelin il içi yer değiştirme işlemleri yapılamamaktadır. engelli personelin il içi/il dışı yer değiştirme taleplerinin karşılanması il içinde 3 yıl il dışında 5 yıl görev şartı, engelli öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerinin karşılanması il içinde ve il dışında 3 yıl görev şartı süresine takılmaktadır.

KAPAT [X]

Bu konuda acilen düzenleme yapılarak engelli; personelin, öğretmenlerin ve il/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin yer değiştirme talepleri karşılanmalıdır.

Saygılarımla

Ahmet Kandemir


Bu Habere Tepkiniz