Eş özrü ile zorunlusu erteleneceklerden istenecek belgeler nelerdir?

Haber Giriş : 16 Haziran 2014 00:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Eş özrü ile zorunlusu erteleneceklerden istenecek belgeler nelerdir?

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için aşağıda belirtilen belgeleri başvuru tarihleri arasında okul müdürlüğüne bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. Bu belgelerin asılları okul müdürlüğünce ilçe milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri

(Atama) Şubesine elden teslim edeceklerdir.

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Eş durumu özrü " başlıklı 37. maddesine göre;

Öğretmenin eşine dair;

a) Aile kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacaktır.)

b) Eşi öğretmen olup zorunlu çalışma yükümlüsü olmayan tamamlayan ya da muaf olanların durumlarını gösterir belge (Mebbis ekran çıktısının onaylı örneği),

c) Eşi Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge ile bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

d) Eşi BAĞ-KUR'lu (1479 sayılı kanununa tabi) olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini ve Bağ Kur borcu olmadığını gösterir belge ile bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

e) 360 günlük sigortalılık süresinin hesabında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

Eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

(Askerlik görevi başlamadan en fazla 1 ay öncesi ayrılmış, terhis tarihinden sonra en geç 1 ay içinde göreve başlamış olması şartıyla.)

Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları halinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.)

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (kadrolu) ve 4/B (sözleşmeli) maddesi kapsamında çalışanların görev yeri belgesi,

g) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalıştığını gösterir belge,

h) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalıştığını gösterir belge (TOBB, Odalar vb.),

i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olduğunu gösterir belge,

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber