3. derecede iken ayrılan memur, yeşil pasaport alabilir mi?

3. dereceli bir kadro iken ayrılan ve daha sonra SSK'lı emeklisi olan birisi, yeşil pasaport alabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Kasım 2014 12:00
3. derecede iken ayrılan memur, yeşil pasaport alabilir mi?

SORUBen SSK'dan emekli iken 16/01/2012 yılında belediyede veteriner hekim olarak sözleşmeli memur olarak işe başladım. Bu arada emekli aylığım kesildi ve tekrar aktif çalışan oldum.15/09/2013 tarihinde devlet memuru oldum.Derecem intibaklardan sonra 3.derecenin 2.kademesine düşüyorum ve yeşil pasaport almaya hak kazanıyorum..Ben şu anda emekli olsam son 3,5 yılım emekli sandığında geçmediği için ssk dan emekli olacağım.

Sorum şu: Ben şu anda ssk dan emekli olursam yeşil pasoport hakkını kaybedermiyim.

CEVAP: İŞÇİ EMEKLİLERİ YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ?

Konuyla ilgili 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesi şu şekildedir:

"Madde 14 - A) (Değişik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar;
(Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 - KHK - 378/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir..."

Konuyla ilgili 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 4. maddesi ise şu şekildedir:

"Ek Madde 4 - (Ek:28/5/1988 - 3463/4 md.)
Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir."

HÜKÜMLERİN YORUMU;

Hususi Damgalı Pasaport, yani Yeşil Pasaport Kimlere verilir? Sorusunun cevabı ilgili maddelerde detaylandırılmıştır.

Bu bağlamda Yeşill Pasaport;

- Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar

- Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri,

- Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına;

diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

KAPAT [X]

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmıyor.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

- İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.

- Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir.

SONUÇ DEĞERLENDİRMEMİZ;

SSK'dan emekli olmanız halinde dahi yeşil Pasaport alabileceğinizi değerlendiriyoruz. Yeşil pasaport alabilmeniz için Devlet memuru emeklisi olmanıza gerek yoktur diye düşünüyoruz. Öyleki, sadece 14. madde gereğince 1, 2 ve 3. derecede iken ayrılan veya emekli olanlar değil; Ek madde 4'te, 1, 2 ve 3. derece kadroyu almadan emekli olan veya ayrılanların dahi, emsalleri dikkate alınarak hususi pasaport alabileceği belirtilmiştir.


Bu Habere Tepkiniz