İşte KESK'in toplu görüşmelerden çekilme gerekçeleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2006 17:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Hükümet'in, toplu sözleşme ve grev hakkımızı engellemeye çalıştığı, bu konuda kendi sözlerini bile yerine getirmeme konusundaki ısrarını sürdürdüğü, emekçileri ?toplu görüşmeler' adı altında bir gösteriyle oyalamaya devam ettiği için,

2- AKP hükümetinin kamu emekçilerinin GSYİH'den aldıkları payın giderek düşürülmesini benimseyen ve emekçilerin insanca yaşayacak bir ücret alması yerine tahmin edilen enflasyon rakamları kadar zam yapma anlayışından vazgeçmediği; bu zammı da bir lütufmuş gibi kamuoyuna sunduğu ve pazarlık masası dışında başbakanın tek yanlı insafına bıraktığı için

3- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) kanunu ile tüm yurttaşların sosyal güvenlik hakkını mezarda emekliliğe, sağlık hakkını ?paran kadar sağlığa' dönüştüren, eğitimde kadrolaşmada ısrarlı olan ve özel eğitimi teşvik eden Yeni-liberal AKP zihniyetinin amansızca devam ettiği için

4- Personel Kanun Taslağı yerine hazırlanan Devlet Memurları Kanun Taslağı'nda da iş güvencesini ortadan kaldırarak, esnek ve sözleşmeli bir çalışma hayatını emekçilere dayatmaya devam ettiği için

5- Kamu istihdamında kadına yönelik ayrımcılığın devam ettiği gerçeğini görmezden gelerek, bu konuda hiçbir ciddi adım atmadığı için,

6- Enflasyon farkı ve büyümeden kaynaklı olarak 2006 için %10'luk ek zam yapılması bu zammın emeklilere de yansıtılması konusundaki haklı talebimizi yerine getirmediği için

7- Geçen sene toplu görüşmelerde kurullara ve komisyonlara havale edilen sorunların hiçbiri hakkında herhangi bir sonuç alınmadığı için

8- 2 milyon kamu emekçisinin meşru ve haklı taleplerini savunan, meşruiyetini devletten değil kamu emekçisinden alan KESK'e karşı, yandaş sendikalar ile birlikte tavır geliştirmeye, engellemeye yönelik çabalardan vazgeçmediği için,

9- Geçen sene KESK'in şerh koymasına rağmen 5YTL sendika aidatının devlet tarafından ödenmesini kabul ederek sendikaları işveren devletin müdahalesine açık hale getiren tavrını sürdürdüğü ve yeni 5 YTL'lerin pazarlığını yapmaya devam ettiği için

10- Bütçede kaynak yok demesine rağmen istediği alanlar için kaynak bulan ve bunu kadrolaşmanın bir aracı olarak kullandığı için,

11- IMF politikalarına teslim olarak çalışan- çalışamayan tüm kesimleri ve emeklileri açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya mahkûm ettiği için,

12- Kamu hizmetlerinin ve kamu emekçilerinin tasfiyesinin aracı olan özelleştirme uygulamalarını devam ettirdiği, özelleştirmeler nedeni ile mağdur olan memur- işçi- sözleşmeli- geçici personelin sorunlarını çözmediği için,

KESK illerden gelen örgüt yöneticilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda aldığı kararla ?Toplu Görüşme' olarak ifade edilen ortaoyununun figüranı olmayı reddederek, ?Masa'dan' çekilme kararı almıştır. KESK, hükümeti ve yandaş konfederasyonları bu orta oyununda baş başa bırakmıştır.

KESK bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kamu emekçilerinin haklı ve meşru taleplerinin en ön safında olmaya devam ederek ?hak verilmez alınır' şiarının gereğini yapacaktır. 29 Ağustos'ta bütün illerde geleceğine ve emeğine sahip çıkmak için kamu emekçilerini alanlara çıkmaya çağırıyoruz.

KESK MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bu Habere Tepkiniz