TMO, 2015 yılı maaş bilgilerini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Haziran 2015 14:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
TMO, 2015 yılı maaş bilgilerini açıkladı

KAMUOYU AÇIKLAMASI

KPSS 2015/1 YERLEŞTİRMELERİNDE KURUMUMUZU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

2015 yılı için Kurumumuza verilen personel atama yetkileri kapsamında, B grubunda yer alan pozisyonlara Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 22.06.2015 - 01.07.2015 (gece 23.59'a kadar) tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan "KPSS 2015/1 Tercih Kılavuzuna" göre adayların tercih işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tercih yapacak adayların ayrıntılı bilgi için www.osym.gov.tr adresindeki KPSS 2015/1 Tercih Kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.

TERCİH YAPILACAK UNVANLAR VE KURUMUMUZ İLE İLGİLİ NOT:

Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde faaliyetlerini sürdüren Kurumumuza KPSS ile yerleştirmeleri yapılacak personelin özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 sayılı KHK ile (madde: 26,27,28 ) düzenlenmiştir.

Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır (01.01.2015 - 30.06.2015 tarihleri arasını kapsayan temel ücretlerdir.).

Unvan Temel Ücret (Brüt / TL)

Ortaöğrenim Mezunları

Teknisyen 2,773.79

Ön Lisans Mezunları

Tekniker (AAF-Bolvadin) 3,113.83

Tekniker 3,077.85

Muhasebeci 2,931.34

Eksper 2,904.48

Bilgisayar İşletmeni 2,773.79

Ambar Memuru 2,760.70

Memur (Tartı) 2,679.10

Lisans Mezunları

Avukat 3,451.92

Mühendis (AAF-Bolvadin) 3,459.12

Mühendis 3,451.92

Mimar 3,451.92

İstatistikçi 3,137.18

Ekonomist 3,137.18

Kimyager 3,137.18

Muhasebeci 2,931.34

Memur 2,760.70

- Yukarıdaki ücretler temel ücret olup işe ilk girişte temel ücrete varsa; yabancı dil ücreti (399 say. KHK'nin 30/b md.) ve kurum dışında geçen resmi ve özel hizmetlerin Kurumumuzca istenilmesini müteakip (399 say. KHK'nin 28. md.) kıdem ücreti eklenmektedir. Başarı ücreti ise aday personelin 6 ay sonraki değerlendirmeleri sonucunda başarı düzeyine göre (399 say. KHK'nin 27. md.) temel ücrete ilave edilir.

Ek Ödemeler (Maaşa ilavedir.)

- Mühendis, Mimar, Eksper unvanlarına ait ek ödeme 617 TL / Tekniker 361 TL / Teknisyen 354 TL ve bunların dışındaki unvanlar için 316 TL'dir (Ek ödemeler sadece damga vergisine tabidir.)

- Görevde Yükselme; "TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" ne tabidir.

- Kurumumuz işyerlerinin çoğunluğunda lojman bulunmaktadır. Lojman tahsisi atanılan işyerine, unvana ve lojmanın uygunluk durumuna göre yapılmaktadır.

ÖNEMLİ

Not: Kurumumuzu Memur (Tartı Memuru) ve Ambar Memuruolarak tercih edecek adayların 7324 nitelik kodu ile ilgili ve Afyon Alkaloidleri Fabrikasını tercihte bulunacak adayların ise 7300 nitelik kodu ile ilgili açıklamaların yer aldığı KPSS 2015/1 Tercih Kılavuzu "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" bölüm başlığı altındaki 2.19 no.luaçıklamaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalar aşağıda belirtildiği şekildedir.

2.19 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (7324-7300 nitelik kodu)

-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu pozisyonları tercih edecek adayların yapacakları görevlere ilişkin açıklamalar şunlardır;

Memur pozisyonları için; (7324 nitelik kodu için açıklama)

-Söz konusu "memur" pozisyonları tercih edecek adaylar "tartı memuru" olarak çalışacaklardır.

-TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş-dolu

tartısı yapıldığından, ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.

-Bu binalar, TMO'nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak

açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi, üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında da

olabilir.

-Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm işlemlerinde bir

merkezde yalnız görev yapabilirler.

-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup, bu

noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.

Ambar Memuru pozisyonları için;(7324 nitelik kodu için açıklama)

-Söz konusu pozisyonları tercih edecek adaylar "Ambar memuru" olarak çalışacaklardır.

-Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre

sayarak, ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek,

-Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını, giriş-çıkışlarını yaptırmak, işyeri

döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak,

kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan depolardaki tartıya

ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale ve diğer işleri yapmak,

-Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış,

sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her

türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle gerekli işbirliğini

kurarak gerçekleştirmek, gibi işler görev sahası kapsamındadır.

-Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup, bu

noktalarda kurumun diğer personeli ile birlikte çalışabilirler.

Vardiya (7300 nitelik kodu için açıklama)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İlinde yer alan pozisyonlara yerleştirilecek adaylar Bolvadin İlçesinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haşhaş Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi uygulanmaktadır.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

Bu Habere Tepkiniz