Sağlık Bakanlığından Hizmet Puanlarına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanlığı hizmet puanlarına yapılan itirazlarla ilgili bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada itirazlar sonucunda puanların 05/09/2006 tarihi itibariyle yeniden hesaplandığı belirtilmiştir. Açıklamada, askerlik ve ödül bilgilerinin sisteme girildiği ancak 4265 personele ait 57565 adet bilimsel yayının değerlendirme çalışmalarının devam ettiği ifade edilmiştir. Açıklama için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2006 18:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 09.06.2004

BAKANLIĞIMIZ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN SAĞLIK PERSONELİNİN HİZMET PUANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

25.07.2006 tarih ve 14828 sayılı onay ile yürürlüğe giren Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince Bakanlığımız Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık personelinin hizmet puanları Nisan ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa hesaplanmaktadır.

Hizmet puanları ile ilgili tereddütlerin giderilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur:

1- Bakanlığımızın 19.07.2006 tarih ve 125847 sayılı ve 27.07.2006 tarih ve 131391 sayılı Genelgeleri gereğince, Personel Dağılım Cetveli uygulaması nedeniyle 24.07.2006 tarihinde başlatılan hizmet puanı itirazları 04.08.2006 tarihinde sona ermiş ve bu tarihten itibaren Bakanlığımıza intikal eden 21 bin itiraz değerlendirilmiş ve 05.09.2006 tarihinde hizmet puanları yeniden hesaplanmıştır.

2- Askerlik ve ödül bilgileri İl Sağlık Müdürlüklerimizce, hizmet puanlarına esas olmak üzere İKYS sistemine girilmiş olan personelin ve askerlik hizmetini Kıbrıs'ta yapmış olan personelin bu hizmet süreleri de hizmet puanı hesaplaması sırasında dikkate alınmıştır. Ancak devlet memurluğu öncesinde askerlik hizmetini yapmış olan personelin bu hizmetleri hizmet puanı hesaplamasında dikkate alınmamaktadır.

3- 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza devri yapılan personelden bu dönem içerisinde hizmet puanlarına itiraz edenlerin itirazları değerlendirilerek gerek itiraz formları ekinde göndermiş oldukları belgeler ve gerekse devredildikleri kurumlardan Bakanlığımıza elektronik ortamda intikal eden hizmet belgeleri doğrultusunda hizmet puanları yeniden hesaplanmıştır.

4- Hizmet puanı itirazı olarak Bakanlığımıza intikal eden 4265 personele ait 57565 adet bilimsel yayının Bakanlığımız Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi işlemi başlatılmış olup bu bilimsel yayınların sayısının fazla olması ve her bir yayın için indeks taraması yapılması gerektiğinden çalışma henüz tamamlanamamış olup, bu çalışma sonuçlandığında yayın itirazı yapmış olan personelin puanları yeniden hesaplanacaktır. Ancak 2006/2. Dönem Kurum İçi Naklen Atamaya başvuracak olan personelin yukarıda belirtilen tarihler arasında bilimsel yayınlarını göndermek suretiyle itiraz etmiş olanların bu dönem tayini öncesinde itiraz konusu yayınları değerlendirilerek hizmet puanları yeniden hesaplanacaktır.

5- Ayrıca 16590 personelin, 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamında olan cezaları hizmet puanı hesabından çıkarılmıştır. Bunlar dışında fiillerinin işlenmiş olduğu tarihleri henüz belirlenmemiş olan bazı cezalara ait fiil işleniş tarihlerinin tesbiti ile ilgili valiliklerle yapılan yazışmalar devam etmekte olduğundan devam etmekte olan bu çalışma sonucunda yukarıda bahsedilen af kanunu kapsamında olduğu tespit edilecek olan cezalar da hizmet puanı hesabından çıkarılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz