Nöbet ücreti, 2016 yılında, haftada 2 saati geçemeyecek

Nöbet ücreti düzenlemesi, toplu sözleşme metninde nasıl yer aldı?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ağustos 2015 00:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Nöbet ücreti, 2016 yılında, haftada 2 saati geçemeyecek

NÖBET ÜCRETİ

2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşme metninde yer alan hüküm şu şekildedir:

Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

"MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Bu maddeye göre;

1- Nöbet ücreti eğitimin fiilen yapıldığı günlerde söz konusu olacak.
2- Nöbet ücreti bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere verilecek.
3- Nöbet ücreti 2016 yılında haftada 2 saati, 2017 yılında haftada 3 saati geçemeyecek
6- Ek ders ücreti 2016 yılı Ocak'ta, gündüz için 140*0,088069 olacaktır. Bu da, 12,32 liradır. bu miktardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir. Ayda 8 saat olursa, 2016 yılında 98 lira brüt ek ders ücreti alınacaktır.


SINAV ÜCRETİ

Sınav ücreti, 2016-2017 toplu sözleşme mutabakatında şu şekilde yer almıştır.

"Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri
Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır."

Burada, atıfta bulunulan 2006/11350 sayılı Karar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karardır. Bu karar gereğince normalde 5 saat ek ders ücreti üzerinden ödeme yapılmaktaydı. İlgili hüküm şu şekildeydi:

"(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz."

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, merkezi sınavlarda görev alan öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti yerine, ÖSYM sınav ücreti esaslarında yer alan ücretler ödenecektir. ÖSYM sınav ücreti esaslarında örneğin salon başkanlarına 1800*maaş katsayısı üzerinden, gözetmenlere 1600*maaş katsayısı üzerinden ödeme yapılacaktır. ÖSYM sınav ücreti esaslarını görmek için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz