Tüm şef'lerin özel hizmet tazminatı yüzde 7 arttı

Toplu sözleşmeler ile şef2lerin özel hizmet tazminat puanları yüzde 7 oranında artırıldı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ağustos 2015 18:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Tüm şef'lerin özel hizmet tazminatı yüzde 7 arttı

TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜM

2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede şef'lerle ilgili olarak yer alan hüküm şu şekildedir:

"Şeflerin özel hizmet tazminatı
Madde 33- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir."

ZAM TAZMİNAT KARARNAMESİNDEKİ HÜKÜM

Zam tazminat kararnamesinde II ve II sayılı cetvellerde şef'ler için belirlenen özel hizmet tazminat oranları şu şekildedir:

"II sayılı Cetvel
Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri
3 Amir ve Şef...........: 1-4----- Yüzde 60

F. Adalet Hizmetleri Tazminatı:
d- Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar: 110

III sayılı cetvel
G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;
1- Kadro unvanları ...Şef, ... ..........50 "

DEĞERLENDİRME

Zam ve tazminat kararına göre, 1-4 derece arasındaki şefler yüzde 60, diğer derecelerdeki şefler yüzde 50, Adalet Bakanlığındaki 1-4 derece şefler ise yüzde 110 üzerinden özel hizmet tazminatı almaktadır.

Toplu sözleşmede alınan karar gereğince tüm şeflerin özel hizmet tazmi,nat puanları yüzde 7 oranında artırılmıştır.

Yüzde 7 oranı, en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmaktadır. 2016 yılı Ocak ayında en yüksek Devlet memuru aylığı 9500*0,088069=837 lira olacaktır.
= 837*%7
= 58,59 lira olacaktır.

Tazminatlardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Çokça sorulduğu için ayrıca belirtmek istiyoruz. Şefler için yapılan düzenlemede kurum ayrımı bulunmamaktadır. Yani tüm kamu kurumlarındaki şefler bu artıştan yararlanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz