SGK denetmeni, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanlarının maaşları arttı

Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin maaşları arttı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ağustos 2015 19:47, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
SGK denetmeni, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanlarının maaşları arttı

2016-2017 yılı toplu sözleşme mutabakatında alınan karar şu şekildedir:

Bazı uzmanların tazminatları

Madde 16- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.

Kararın atıfta bulunduğu 657 hüğkmü ise şu şekildedir:

"i) Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, ile bunların Yardımcıları için %120'sine,"

DEĞERLENDİRME

1- 2016 yılı başından geçerli olmak üzere, Gelir uzmanı, Mali hizmet uzmanı, SGK denetmeni, vergi istihbarat uzmanı, il istihdam uzmanı, gümrük denetmenlerinin özel hizmet tazminat oranları 10 puan, yardımcılarının özel hizmet tazminat oranı ise 7 puan artacaktır.

2- Özel hizmet tazminat oranları, en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmaktadır. 2016 yılı Ocak ayında en yüksek Devlet memuru aylığı 9500*0,088069=837 lira olacaktır.

Yüzde 10 artış halinde maaş 83 lira, yüzde 7 halinde ise 58,5 lira artacaktır.

Bu Habere Tepkiniz