Toplu sözleşmede itfaiyeciler için yapılan özel düzenleme

Toplu sözleşmede itfaiyeciler için özel düzenleme yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ağustos 2015 10:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Toplu sözleşmede itfaiyeciler için yapılan özel düzenleme

Toplu sözleşmede itfaiyeciler için özel düzenleme yapıldı.

2016-2017 toplu sözleşmesinde yer alan hüküm şu şekildedir:

"İtfaiye personeli

Madde 43- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malül olan veya engelli hale gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır."

Atıfta bulunulan 6831 sayılı Kanunun 71. maddesi şu şekildedir:

"Madde 71 - (Değişik madde: 17.06.2004 - 5192 S.K./2. md.)
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan;
a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında,
b) Diğer engelli hale gelenlere engellilik derecesine göre (a) bendindeki tutarın % 25'inden % 75'ine kadar bir tutarda,
c) Engellilik derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, toplam ödeme tutarı (a) bendindeki tutarın %20'sini geçmemek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, iş göremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda,
Tazminat ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."

DEĞERLENDİRME

1- İtfaiye personelinden, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen kişiye 9500*0,088069*100=83.600 lira tazminat ödenecektir.

2- Engelli hale gelnelere ise 83 bin liranın yüzde 25'i ile yüzde 75'i arasında bir tutar tazminat olarak verilir.

3- Engelli hale gelmeyenlere ise, iş görememezlik halinin devam ettiği her gün için, 2500*0,088069=220 lira üzerinden tazminat ödenecek. Bu miktar 16 bin 720 lirayı geçemeyecek.

Diğer taraftan, bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminat, maddi ve manevi zararların karşılığıdır. Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak idarenin ödemekle yükümlü tutulacağı tazminatın hesabında, bu madde hükümlerine göre ödenen tazminat göz önünde tutulur.

Bu Habere Tepkiniz