Ek 70 düzenlemesi, memur ve emekliyi nasıl etkileyecek?

Toplu sözleşmede, emekli aylıkları yönünden yapılan düzenleme emekliyi ve çalışan memuru farklı şekillerde etkileyecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ağustos 2015 18:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Ek 70 düzenlemesi, memur ve emekliyi nasıl etkileyecek?

2016-2017 yılına yönelik toplu sözleşmede alınan karar şu şekildedir:

"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga ek 70'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında "%240", "%200", ", "%150", "%130, "%70" ve "%40" olarak uygulanmakta olan oranlar sırasıyla "%255", "%215", ", "%165", "%145, "%85" ve "%55"olarak uygulanır"

Burada atıfta bulunulan oranlar, ek göstergeye göre uygulanan oranlardır ve emekli maaşını etkilemektedir.

5434 sayılı Kanun'un Ek 70'inci maddesinde yer alan düzenleme şu şekildedir:

" Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan; Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240'ına,
-Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,
- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % '180 ine,
- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %'150 sine,
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % '130 una,
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70'ine,
Diğerlerinde % 40'ına, tekabül eden miktarının emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur".

KİM NASIL ETKİLENECEK?

Toplu sözleşmede, 2008 yılı Ekim ayı başından önce Devlet Memuru hizmetleri olanlar için uygulanmakta olan 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun Ek 70 inci maddesindeki oranlar 15 şer puan artırılması hem emekliyi hem de memuru etkileyecektir..

5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesindeki oranların ve ek gösterge rakamlarının artırılmasına yönelik değerlendirmelerimize

http://www.memurlar.net/haber/499631/

http://www.memurlar.net/haber/466347/

http://www.memurlar.net/haber/382801/

adreslerimizde yer vermiş ve aynı konulardaki değerlendirmelerimiz esnasında da sıklıkla tekrarlamış bulunmaktayız.

Peki, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun Ek 70 inci maddesindeki artışlar ne anlama gelmektedir?

1- Yansıma emekli olan için ve çalışan için farklıdır.
a- Emekli olan için: 2008 yılı Ekim ayı başından önce Devlet Memuru hizmetleri olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanların, emekli aylığı direkt olarak yükselecektir. Emekli kesintisi matrahına, en yüksek devlet memuru maaşı dediğimiz Başbakanlık Müsteşarı'nın gösterge ve ek göstergesinin toplamının maaş katsayısı ile çarpımı olan 9500*0,088069 (2016 yılı birinci dönem katsayısı)*% 15 = 125,49 TL tutarında ilave yapılarak bu tutardan % 16 kesintisi yapılacaktır. Emekli olanların tamamının maaşına, katsayı artışı dışında ilave olarak 125 TL verilecektir.
b- Şuan çalışan yönünden: Şuan çalışan ve emeklilik yönünden 5434'e tabi olanların ise 2016 Ocak'tan itibaren emeklilik kesintisi artacaktır. Bu düzenleme ilk aşamada 15.10.2008 tarihinden önce memur olanların maaşını düşürecektir. Ancak bu kişiler de emekli olduklarında aylıkları artacaktır.

2- Bu artış, 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre eşinden dolayı aylık alanlar ile anne veya babalarından dolayı aylık alan çocukları kapsamayacaktır. Bu konudaki değerlendirmemiz için http://www.memurlar.net/haber/477344/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

3- Bu düzenleme hem emekli aylıklarını ve hem de aylıklar üzerinden ikramiyeleri dolaylı olarak etkilemektedir. Ancak 2016'dan önce emekli olanlar açısından, 2016 yılı başından itibaren emekli maaşı artarken, daha önce alınan ikramiyeden dolayı bir fark oluşmayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz