MEB'den Yönetici Atamalarına İlişkin Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından durdurulması üzerine geçen ay yönetici atama işlemlerini ikinci bir emre kadar durdurmuştu. Bakanlık 18 Eylül tarihinde yeni bir açıklama yaparak 24.08.2006 tarihinden önce ayrılma ve başlama durumuna gelmiş her türlü atama ve yer değiştirme işlemleri, ilgililerin yazılı istekleri de dikkate alınarak valiliklerin takdir yetkisiyle sonuçlandırılabileceğini belirtmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2006 09:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MEB, Yönetici Atamalarını Durdurdu
Müdür Adayları, MEB'den Yönetmelik Değişikliğini Bekliyor

T.C
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.04.04/3079-74166 18 / 09 /2006
Konu : Yönetici Atama

GENELGE
2006/80

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
b) Milli Eğitim Bakanlığının 24/08/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.04- 2869/69642 (2006/71) sayılı Genelge.

Bilindiği gibi ilgi (a) Yönetmeliğin bazı maddeleriyle ilgili olarak Danıştay'ın yürütmeyi durdurduğuna ilişkin bilgilerin Bakanlığımıza ulaşması üzerine herhangi bir hukuki yanlışlığa sebebiyet verilmemesi bakımından; söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik iş ve işlemler yeni bir değerlendirme yapılmak üzere ilgi (b) Genelge ile durdurulmuştur.

Ancak, Danıştay İkinci Dairesinin 14.08.2006 tarihli ve Esas No:2006/493 Kararı Bakanlığımıza 29.08.2006 tarihinde resmen tebliğ edilmiştir. Kararın incelenmesi ve yapılan değerlendirmelerden sonra aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlgi (a) Yönetmelik kapsamında her kademedeki yöneticiler bakımından; ilgi (b) Genelgenin yayımlandığı tarihinden önce işlemleri tamamlanmış olan, ayrılma ve başlama durumuna gelmiş her türlü atama ve yer değiştirme işlemleri, ilgililerin yazılı istekleri de dikkate alınarak valiliklerin takdir yetkisiyle sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Recep IŞIK
Bakan a.
Müsteşar V.

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
Merkez Teşkilatının İlgili Birimlerine

Bu Habere Tepkiniz