Adli ve idari hakim ve savcı adayı alımına dava

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2006 20:54, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adalet Bakanlığının, 100 idari, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik işlemlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı.

YARSAV dava dilekçesini bugün Danıştaya verdi. Dava dilekçesinde, Adalet Bakanlığı'nın, 9 Ağustos 2006 tarihli 100 idari yargı hakim ve savcı adayı alımı ile 15 Ağustos 2006 tarihli 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına yönelik idari işlemlerinin iptali istendi.

Dilekçede, uygulama işleminin dayanağını oluşturan ve uygulama işlemine tabi olacaklara hitap eden düzenleyici işlemlerden; ?Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği?, ?Adalet Bakanlığı Burslu Öğrenci Yönetmeliği?, ?Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik? ile ?Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin? iptal edilmesi gerektiği savunuldu.

?Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin? bazı hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan dilekçede, söz konusu yönetmeliğin de 10. maddesinin birinci fıkrası a/2 bendindeki ?görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça? ibaresinin, 16. maddesinin birinci fıkrasındaki ?Bakanlıkça? ibaresinin ve 17. maddesinin birinci cümlesinin iptali talep edildi.

Düzenleyici işlemler ve idari işlem uyarınca, adaylık başvuruları, aday alımı, yazılı ve mülakat işlemlerinin bir kısmının başladığı, bir kısmının ise kısa süre içerisinde başlayacağı anımsatılan dilekçede, bu nedenle düzenleyici işlemler ve idari işlem hakkında, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi de istendi.

İLGİLİ YASALARIN ANAYASA'YA AYKIRILIĞI İDDİASI

Dilekçede ayrıca, davada uygulanacak kural olan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasasının, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasanın, 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun bazı hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istendi.

Bu Habere Tepkiniz