SGK: 4/B prim kesintilerindeki davayı kaybederiz

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin 2012 yılından evvelki döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak kesilen %14 oranındaki sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeden ödenmesi yönündeki görüşünü Maliye Bakanlığı'na iletti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2016 00:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
SGK: 4/B prim kesintilerindeki davayı kaybederiz

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin 2012 yılından evvelki döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak kesilen %14 oranındaki sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeden ödenmesi yönündeki görüşünü Maliye Bakanlığı'na iletti. Sağlık-Sen, konuyla ilgili olarak açtığı davayı kazanmış ve SGK'ya başvurarak, bu yöndeki davaların kazanılacağını, dolayısıyla yargı yoluyla hem kurumun, hem de çalışanların meşgul edilmeden, kesintilerin ödenmesini talep etmişti.

SGK Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmede, 20.01.2016 tarihli yazı ile Maliye Bakanlığı'ndan ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili görüş istendi. SGK tarafından Maliye Bakanlığı'na yazılan yazıda SGK Hukuk Müşavirliği'nin yapılan kesintinin prime tabi tutulmaması yönündeki görüşüne atıf yapıldı. Yazıda, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından verilen bu kararın, aynı veya benzeri davaları da etkilediği ve bu konuda açılan dava sayının artış gösterdiği, Yargıtay'ca onaylanan karar dikkate alındığında davaların Kurumun aleyhine sonuçlanmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi. Bu nedenle de açılan davalara karşı hukuken ve yazışma suretiyle yapılan savunmanın çok ciddi zaman kaybına yol açacağının belirtildiği yazıda, muhtemelen ciddi maddi kayıpların önlenmesini teminen konunun bir de Maliye Bakanlığınca değerlendirilmesi istendi.

YUKARIDAKİ YAZININ YAZILMASINA SEBEP OLAN MAHKEME KARARI

Bu Habere Tepkiniz