Yargı karar veriyor 'Adalet' takmıyor! : hâkim ve savcı adayılığı için sınav yapilacak

Kaynak : Radikal
Haber Giriş : 19 Kasım 2006 08:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Adalet Bakanlığı, Danıştay'ın hâkim ve savcı adaylığı sınavıyla ilgili olarak aldığı yürütmeyi durdurma kararına uymadı ve sınavın önceden ilan edilen 25 Kasım'da yapılacağını duyurdu. Bakanlık, karara itiraz edeceğini açıklarken, Yargıç ve Savcılar Birliği (YARSAV), Adalet Bakanlığı'na başvurdu ve 'yargı kararına uyun' dedi.

YARSAV'ın başvurusu üzerine Danıştay geçen hafta adli ve idari yargıda 600 hâkim-savcı adayı alımıyla ilgili sınavla ilgili 'yürütmeyi durdurma' kararı vermişti.

Karar daha Adalet Bakanlığı'na ulaşmamış

Bu durumda ne olacağı tartışılırken yüzlerce adayın bu soruları üzerine Bakanlık bir açıklama yaptı. Ancak bakanlık açıklaması da yeni tartışma yarattı. Durdurma kararına rağmen adli yargı hâkim adaylığı sınavını iptal etmeyen-ertelemeyen bakanlık sınavın ilan edildiği gibi 25 Kasım'da yapılacağını duyurdu. Bakanlık, Danıştay kararı kendilerine ulaştığında da itiraz edeceklerini açıkladı.

Bakanlık, Danıştay'ın 'bakanlık sınavlarda yetkisiz' demesine rağmen, bunun aksine de şöyle savundu: "Bu kuralın istisnai uygulaması bugüne kadar hiçbir zaman olmamış, halen görevde bulunan bütün hâkim-savcılar bu mevzuat çerçevesinde bakanlıkça yapılan sınavlara tabi olarak atanmıştır. Bakanlığın açtığı sınavların iptaline ilişkin bugüne kadar pek çok dava açılmış, tamamı reddedilmiş, ancak son iki davada durdurma verilmiştir. Hâkim-savcı adaylarının seçilmeleri, atanmaları vd. hakları Bakanlığın görev-yetki alanındadır."

Adalet Bakanlığı'nın durdurma kararına rağmen sınavları yapacağını duyurmasını 'yargıya direnme' olarak değerlendiren YARSAV, dün bakanlığa başvurup, yargı kararına uyulmasını istedi. Başvuruda şöyle denildi: "Davalılar tarafından (Adalet Bakanlığı ve ÖSYM) bu kararların gereğinin gecikmeksizin ve derhal yerine getirilmesi, ilgili iş ve işlemlerin derhal durdurulması hukuka uygun tek hareket tarzıdır. Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı kararlarını görmezden gelen bakanlıktan beklenen, hukuka aykırılığı sürdüreceğini ilan etmek değil; hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirip, yargı kararlarına uymaktır."

İtirazcılar ne istiyor?

Adalet Bakanlığı birkaç yıldır sınavın yazılı bölümünü ÖSYM'ye yaptırıyor ama yazılıda başarılı olmak hâkim ve savcı olabilmek için yeterli değil. Başarılı sayılmak için yazılı sınavın yanı sıra özellikle mülakatı da geçmek gerekiyor. Hâkim ve savcı adaylarıyla mülakat Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor ki, temel itiraz noktası da bu. Yürütmenin yargıya müdahalesine karşı çıkan yargıç ve savcılar, adayların mesleğe kabulü için yapılan sınav ve mülakatların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla da oluşturulacak bağımsız kurulca gerçekleştirilmesini istiyor.

Bu Habere Tepkiniz