Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarını Seçme Sınavı Ertelendi

Adalet Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav tarihinin medyada yer alan haberlere rağmen yapılacağını belirtmişti. Ancak bakanlık bugün yeni bir duyuru yayımlayarak, mahkeme kararının kendilerine elden tebliğ edildiğini ve kararda "25.11.2006 tarihinde gerçekleştirilecek olan Adli Yargı Yargıç ve Savcı alımı yazılı sınavı ve mülakatının yürütülmesinin durdurulmasına" dendiği için, sınavın ertelendiğini açıklamıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2006 11:29, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI İLE İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI MÜLAKATI HAKKINDA KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE DUYURU

15.10.2006 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınavı ile 25.11.2006 tarihinde yapılacağı duyurulan Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ve bu sınavların dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülakat Ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin iptali istemiyle Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği tarafından açılan davada, Danıştay 12. Dairesi'nce yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinin basın yolu ile öğrenilmesi üzerine, mahkeme kararlarının elimize ulaşmaması ve Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav tarihinin çok yakın olması nedeniyle Bakanlığımızca ilgililerde oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 16.11.2006 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Ancak, Danıştay 12. Dairesi'nin 13.11.2006 gün ve E:2006/4784, E:2006/4785 sayılı yürütmenin durdurulması kararları 17.11.2006 tarihinde Bakanlığımıza memur eliyle tebliğ edilmiştir. Ekli kararlarda açıkça ?100 İdari Yargı Yargıç alımına yönelik 09.08.2006 tarihinde ilan edilen ve 15.10.2006 tarihinde yapılan yazılı sınav ile bu sınav sonucunda yapılacak olan mülakat sınavının ve bu sınavların dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Ve Mülakat Ve Atama Yönetmeliği'nin yürütülmesinin durdurulmasına, sınav sürecinin başlamış olması nedeniyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/4. maddesi uyarınca tebliğin memur eli ile yapılmasına?, ?Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Ve Mülakat Ve Atama Yönetmeliği'ne dayanılarak açılan ve 25.11.2006 tarihinde gerçekleştirilecek olan Adli Yargı Yargıç ve Savcı alımı yazılı sınavı ve mülakatının yürütülmesinin durdurulmasına? denilmek suretiyle, İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavı ile Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi karşısında, anılan kararların uygulanmasını teminen, yazılı sınavın Bakanlığımızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılacak itiraz üzerine verilecek karara kadar ertelenmesi zarureti doğmuştur.

Daha önce 25.11.2006 tarihinde yapılacağı ilan edilen Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ile 18-28 Aralık 2006 tarihinde yapılacağı duyurulan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavı belirtilen tarihlerde yapılamayacak olup, hukuka saygılı bir idare olarak Danıştay kararlarının gereklerini yerine getiren Bakanlığımızca yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılacak itiraz üzerine, bu Kurulca verilecek karara göre Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığı Mülakat Sınavının akıbeti belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur. 20.11.2006

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber