Toplu sözleşme hükümleri, 6 unvanı kapsayacak şekilde genişletildi

2016-2017 toplu sözleşmesinde yer alan hükümlerin, Şef (Ö) ile Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman Vaiz, Başvaiz, Cezaevi Vaizi ve Başkanlık Vaizi unvanlarını kapsayacağı açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Nisan 2016 00:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Toplu sözleşme hükümleri, 6 unvanı kapsayacak şekilde genişletildi

2016-25017 toplu sözleşmesinde, unvanlar bazında bazı özel hizmet tazminatları artırılmıştır.

Örneğin Şef'lerin özel hizmet tazminatı 7 paun artırılmıştır. 20156 yılında yaptığımız haberde, bu artışın "Kadastro Şefi", "Koruma ve Güvenlik Şefi", "Klinik Şefi" gibi unvanları da kapsayıp kapsamadığını ele almıştık. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, artışın Şef (Ö) ve Koruma ve Güvenlik Şef'lerini kapsadığını belirtmiştir.

Yine, vaizlerin özel hizmet tazminatı 10 puan yükseltilmişti. 2016 Ocak ayında yaptığımız haberde; bu 10 puanlık özel hizmet tazminatı artışının; başvaiz, uzman vaiz, Başkanlık vaizi, cezaevi vaizi gibi unvanları kapsayıp kapsamadığının açıklanmasının yararlı olacağını belirtmiştik. BÜMKO, söz konusu artışın bu dört unvanı kapsaması gerektiğine karar vermiştir.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün 3 Sıra Nolu duyuruyla ilan ettiği bu gelişmelerin, illerdeki mutemetlerce dikkate alınması ve say2000 sistemine işlenmesi gerekmektedir.

Muhasebatın duyurusu için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz