Teknik uzman veya teknik şef, toplu sözleşmedeki ek zammı alır mı?

Toplu sözleşmeyle KİT sözleşmeli personeline verilen zammın sadece sözleşmede sayılan unvanları kapsadığına karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Haziran 2016 00:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Teknik uzman veya teknik şef, toplu sözleşmedeki ek zammı alır mı?

Toplu sözleşmeyle KİT sözleşmeli personeline verilen zammın sadece sözleşmede sayılan unvanları kapsadığına karar verildi.

2016- 2017 yılına yönelik toplu sözleşmenin 35. maddesi hükmü şu şekildedir:

"Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret
Madde 35- (1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,
b) Tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,
c) Teknisyen pozisyonlarda bulunanlara 10 TL,
tutarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL'yi, (b) bendinde belirtilenler için 300 TL'yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 200 TL'yi geçemez"

Yukarıda da yer aldığı üzere düzenleme unvan bazında yapılmıştır.

Ancak bazı kamu kurumlarında tekniker, veteriner hekim ve mühendis kökenli "Teknik şef" ile veteriner hekim ve mühendis kökenli "Teknik uzman" pozisyonunda çalışanlar bulunmaktadır. Bu pozisyonlarda çalışanların da ek ödemeyi alıp alamayacağı TİGEM tarafından Devlet Personel Başkanlığına sorulmuştur. Devlet Personel Başkanlığı, cevabi yazısında, düzenlemenin sadece sayılan unvanları kapsaması gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE RESMİ YAZILAR

Bu Habere Tepkiniz