TRT Haber'de, 2016/1 KPSS tercihlerine dair soruları cevaplandırdık

TRT Haberde, 2016/1 KPSS tercihlerine dair soruları cevapladık

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Haziran 2016 09:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2016/1 KPSS tercihlerine başvurular 22 Haziran'da başladı ve 1 Temmuz'da bitecek. Bu yerleştirmelerde sadece 2014 KPSS puanları kullanılabiliyor.

Memurlar.net olarak Genel Yayın Yönetmenimiz Nezir Kardoğan'ın TRT Haber'de, 24 Haziran'da katıldığı programın deşifresini yayımlıyoruz.

Bu tercih işlemlerine kimler başvuramayacak. Daha önce yerleşenler de başvurabiliyor mu, memur olarak çalışmakta olanlar da başvurabiliyor mu?

En çok sorulan soruların başında bu soru geliyor. Yönetmelikte yer alan kural gereğince sadece daha önceki merkezi tercih işlemlerinde yerleşenler, bu tercihlere başvuramayacak. Bu ne demektir? Bu, 2014/2, 2015/1, 2015/2'de yerleşenlerin göreve başlasın veya başlamasın, ataması yapılsın veya yapılmasın bu tercihlere başvuramaması demektir. Bunu dışındaki kurumsal alımlarda memur, sözleşmeli veya işçi olarak çalışmaya başlayanlar 2016/1'e başvurabilmektedir.

Ancak kurumsal alımda memur kadrosunda çalışanların şunu bilmesi gerekiyor. KPSS kılavuzundaki memur kadrolarına yeniden yerleştiklerinde, geçiş için çalıştıkları kurumun muvafakat yani izin vermesi gerekiyor. Memur olarak çalıştığı kurum izin vermediği sürece naklen geçiş yapamaz. Eğer kurumunun muvafakat vermeme yönünde bir eğilimi varsa, memur olarak çalışanların kılavuzdaki KİT sözleşmeli pozisyonlarını tercih etmeleri daha uygun olur.

Bazı mühendislik kadrolarında iş güvenliği belgesi şartı isteniyordu. Bir değişiklik oldu mu?

Geçen hafta açıklanan kadrolarda özellikle biyolog ve mühendis kadrolarında B ve C sınıfı İş Güvenliği uzmanı belgesi aranıyordu. Bu şartın aranacağı daha önce açıklanmadığı için neredeyse hiçbir aday bu belgeleri almamıştı. Bu nedenle bir tepki oluştu. Tepkiler sonrasında bu hafta açıklanan temel tercih kılavuzunda bu hata düzeltilmiş ve biyolog ve mühendislerde bu belgeleri arayan şartlar kaldırılmıştır.

Kılavuzda hem memur hem sözleşmeli kadrolar yer alıyor. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var?

Evet kılavuzda hem memur kadroları hem de sözleşmeli pozisyonlar yer alıyor. Memur kadroları zaten bildiğimiz 657'e tabi iş güvencesi olan bir kadrodur. Sözleşmeli pozisyonlar ise KİT'lerdeki görevlerdir. Kılavuzda sınıfı ve derecesi olmayan kadrolar KİT sözleşmeli pozisyonlarıdır. Bu sözleşmeli pozisyonlarda memurlar kadar iş güvencesine sahiptir. Ücret olarak da memur maaşlarının biraz üzerinde maaş almaktadır. Bunun yanı sıra KİT sözleşmeli pozisyonlarına atananlar, memurlar gibi yer değiştirme, yükselme ve emeklilik gibi en temel haklara sahiptir. Yani memurlar ile KİT sözleşmeli görevleri arasında çok da büyük bir fark bulunmamaktadır. Sadece tabi oldukları mevzuat farklıdır, bu şekilde söyleyebiliriz.

Açıklanan kadro sayısı sizce yeterli mi? Adaylar sanki biraz serzenişte bulunuyor gibi...

Aslında yeterli değil. Bence en temel sorunda bu. Son dönemde alımlar kurumsal alıma doğru yönleniyor. Örneğin Gümrük Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, KYK, DSİ, Emniyet gibi kurumlar KPSS'yi kullanıyor ama alım sürecini kendisi yürütüyor. KPSS'ye ek olarak sözlü sınav yapılıyor. Alımlar genel olarak bu şekilde yapılıyor. Bu nedenle de, merkezi tercih kılavuzunda yer alan kadro sayısı azaltı. Adaylarda da bu yönde bir tepki bulunuyor. Örneğin bu kılavuzda toplam 10 bin kadro yer alıyor ve bunun 6 bini Sağlık Bakanlığı. Sağlık bakanlığını çıkardığımızda öğrenim düzeyi bazında düşen kadro sayısı bin civarında olmaktadır. Sınava giren 3 milyon aday düşünüldüğünde bu sayının çok az olduğu rahatlıkla görülebilir.

Bilgisayar sertifikası sorular var. Üniversitede bilgisayar dersi alınmış olması yeterli deniyor?

Bu soruda, KPSS tercihi yapacak adayların en çok sorduğu konuların başında geliyor. Örneğin kılavuzda VHKİ kadrosu yer alıyor. Örneğin öğrenim şartı olarak İktisat mezunu olmak, belge şartı olarak da "M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" şartı yer alıyor. Aday bu soruda soruyor. Bu belgeyi edinmem gerekir miydi? Bu husus yayımlanmış olan kılavuzun 3.11 maddesinde açık olarak yer almaktadır. Bu açıklamaya göre öğrenimi sırasında zorunlu, ortak veya seçmeli olarak bu dersi alanlar bu belgeye sahip olarak kabul edilmektedir. Burada kaç saat bu dersi almak gibi bir soru soruluyor. Kılavuzda bu yönde bir sınırlama yer almıyor. Bu nedenle dersin almış olması yeterlidir, kaç kredili olarak alındığı önemli değildir. Ayrıca mesleki öğrenim görmüş olanların da bu sertifikayı edinmesine gerek yok. Kişi örneğin bilgisayar bilimleri mezunu. Bu kişinin zaten öğrenim gördüğü alan direkt bilgisayarla ilgili olduğu için bu kişinin de sertifika edinmesi gerekmiyor.

Kılavuadaki madde: 3.11. Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "M.E.B.'den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar "M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına" sahip olarak değerlendirilecektir.

Ehliyetler değişmiş herhalde. Yeni ehliyet sınıfı belgeler isteniyor. Nedir son durum?

Yeni sürücü belgeleri sistemi 2016 yılı başında yürürlüğe girdi. Ancak eski sürücü belgeleri 5 yıl boyunca geçerlidir. İstenen ehliyet türünün, eski sistemde hangi sınıfa karşılık geleceği kılavuzun 3.9 maddesinde tek tek yazılmıştır. Örneğin yeni sistemde B sınıfı sürücü belgesi istenen bir kadroda, eski sisteme göre B, C, D ve E sınıfı ehliyete sahip olanlar tercih edebilecektir.

Apron memurluğunda hangi ehliyet isteniyor

DHMİ toplam 25 Apron memuru alacak. Şartlar: Önlisans mezunu olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak. Trafik yönetmeliğindeki yeni düzenleme gereğince, eski sisteme göre B, C, D ve E sınıfı ehliyete sahip olanlar tercih edebilecektir.

Özellikle hemen nakil olmak ve yerini değiştirmek isteyenlerin hangi kurumları tercih etmemesi gerekiyor

Memurlar.net forumunda bu soruya çok sık rastlıyoruz. Nakli düşünen bir adayın tercih edeceği kurumun her ilde bir birimi olmalıdır. Örneğin Gıda, Tarım ve Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı her ilde teşkilatı vardır ve nakil olmak bir nebze daha kolaydır. Özür durumları bu kurumlarda geçerli olur. Ancak belediye gibi, üniversite gibi başka bir ilde teşkilatı olmayan kurumlarda nakil çok zordur. Bu tür durumlarda naklen geçilmek istenen bir kurum bulmak gerekiyor. Şuanda bu konuda yürüyen bir mekanizma yok. Dolaysıyla hemen nakli düşünen adayların üniversiteleri, belediyeleri tercih etmemesi gerekiyor. Adaylar şu yanılgıya düşmemelidir. Her üniversite kendi başına bir kurumdur. Ankara Üniversitesi, Çukurova üniversitesinin bir birimi değildir.

Kurumlar arası ücret farklılığı var mı?

2011 yılında yürürlüğe konulan eşit işe eşit ücret düzenlemesiyle kurumlar arası ücret farklılıkları kaldırıldı. Sadece belediye ve il özel idarelerinde sosyal denge tazminatı adı altında bir ödeme bulunmaktadır. Bunun dışında A kurumu ile B kurumu arasında unvan bazında bir farklılık yer almıyor. Bir örnek verelim. Bakacağımız unvan VHKİ olsun. VHKİ'nin Çevre bakanlığındaki maaşı ile üniversitedeki maaşı aynıdır. Dolaysıyla adayların, kurumlar arasında bir maaş farklılığı olmadığını gözönünde bulundurarak en çok çalışmak istediği kurumu tercih etmesi kendi yararına olacaktır. Diğer taraftan kılavuzda kadrolarda ne kadar maaş alınacağı yer almıyor. Adaylar bunun için Memurlar.net'te yer alan maaş robotuna bakabilir. Sadece unvan ve öğrenim düzeyinin seçilmesi yeterlidir. Maaş ve maaş verileri otomatik olarak çıkmaktadır.

Yükselmek her kurumda aynı mıdır?

Kamuda yükselmek, yürürlükte olan yönetmelik gereğince, sınavla yapılmaktadır. Unvan değişikliği de sınavla yapılmaktadır. Diyelimki memur olarak atandınız ancak daha sonra mühendislik bitirdiniz. Mühendis olabilmeniz için unvan değişikliği sınavı açılması gerekiyor. Yine şef olmak istiyorsanız da kurumunuzun görevde yükselme sınavı açması gerekmektedir. Genel olarak kurumlar bu sınavı çok sık açmamaktadır. Ancak SGK, Tarım bakanlığı düzenli olarak bu sınavları açan kurumlardandır. Yükselmek veya unvan değiştirmek isteyen adayların internet üzerinden o kurumun daha önce görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açıp açmadığı konusunda bir sorgulama yapması uygun olacaktır.

Kadrolarda yaş sınırı var mı?

Kadrolarda genel olarak yaş sınırı bulunmuyor. İstisnalarda kılavuzda tek tek belirtilmiş. Örneğin icra memurluğu kadrosu var SGK'nın... Yönetmelikten dolayı 30 yaşını doldurmuş olanların başvurmaması gerekiyor.

Öğrenimi değişenlerin puanları yandı mı?

Sınava lise düzeyinde girmiş olmasına rağmen, iki yıllık süre içinde önlisans veya lisans programlardan mezun olanlar bulunuyor. Bu iki yıllık süre içinde B grubu yeni bir sınav yapılmadığı için bu adayların eski puanları geçerlidir. Yani kişi lise mezunuysa ve sınava lise düzeyinden girip P94 puanına sahipse, daha sonra önlisans veya lisans da bitirse P94 puanı geçerlidir.

Alt tercihten bulunmak da sık olarak sorulan bir konu. Nedir bu alt tercih meselesi?

Biliyorsunuz sınava, başvuru tarihleri sırasında, mezun olunan en üst öğrenim düzeyinden girmek zorunlu. Bazı adaylar en üstle birlikte teknik ve sağlıkla ilgili alt öğrenime de sahip olduklarını ve bu nedenle de alt öğrenimle de başvurmaları gerektiğine dair dava açmış ve dava Danıştay'da lehlerine düzenlenmişti. Bu karardan dolayı da 2014/1 KPSS tercih işlemlerinden bu yana alt öğrenimden tercih yapılabiliyordu. Ancak Danıştay idari dava daireleri kurulu, bu kararı bozdu. Bu bozma kararı nedeniyle bu yerleştirmeden itibaren alt öğrenimden tercih yapmak mümkün olmayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber