Hakim ve Savcıların Görev ve Temsil Tazminatlarına ilişkin Duyuru

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2006 13:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sayı : B.03.0.İMİ.0.00.01/ 0.553 £37.12/2006
Konu : 3 717 Sayılı Kanun

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

10.03.2000 tarihli ve 2000/457 Sayılı kararnamenin eki ile 26 Nisan 2000 tarih ve 24031 sayılı resmi gazetenin yürürlüğe girmesi ile temsil tazminatı ve Bakanlar Kurulunun 2002/3546 Sayılı Karan ile görev tazminatı verilmiştir.

Ancak hakim ve savcıların almış olduğu temsil ve görev tazminatlarından 10.03.2000 tarihli ve 2000/457 Sayılı Kararname Eki Karar'ın 4. Maddesinin 2. fıkrasında "..8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının Vt si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler, döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler, 399 sayılı Kamu Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri, muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan; ödeme, ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve İkramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutardan, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir. " denilmektedir. Ayıca görev tazminatı da 04.07.2001 tarih ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16. maddesine göre 27.01.2000 tarihli ve 4505 sayılı kanun 5 inci maddesinin (C) bendi hükümleri uygulandığından görev tazminatı havuzdan mahsup edilmektedir.

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5536 sayılı Kanun ile hâkim ve savcıların maaş ödemelerinde yeni düzenleme yapılmıştır. Bu Kanunun 3. Maddesin de yargı ödeneği ve ek ödeme başlığının beşinci paragrafında "Bu maddeye ve 103 üncü maddeye göre ödeme yapılanlara; 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname kapsamında yapılan ödemeler ile temsil, makam ve yüksek hâkimlik tazminatları ödenmez ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz." denilmektedir.

5536 sayılı Kanun uyarınca 15/07/2006 tarihinden itibaren hakim ve savcılara yüksek hakimlik tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatı ödenmemektedir. Bu nedenle 3717 sayılı yol giderleri ve tazminatı kanunun 2. maddesi uyarınca yol tazminatının yansı olarak bankalara yatırılan (havuz) tutardan yapılan ödemeler aldıkları maaştan (temsil yada görev tazminatı olmadığından dolayı) kesilmeyecektir.

5473 sayılı kanunla ödenmesi öngörülen denge tazminatı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek maddeler eklenmesi suretiyle ödendiğinden hakim ve savcılar ile hakim ve savcı adaylarına 5473 sayılı Kanuna göre denge tazminatı ödenmeyecektir.

Gereğini rica ederim.

Bu Habere Tepkiniz