Komisyonda kabul edilen YÖK yasa taslağında değişiklikler yapıldı

Haber Giriş : 06 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Tasarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin seçimini düzenleyen 1. maddesine de süre sınırlaması getirildi. AK Parti'li üyelerin verdiği önerge doğrultusunda, kurul üyelerinin atamaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1 ay sonra yapılacak.

Uzun süredir tartışılan YÖK Yasa Tasarısı, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi. CHP'li üyelerin toplantıyı terk etmesinin ardından çalışmalarına devam eden komisyon, önceki gün Meclis'e sevkedilen 'Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı'nda bazı değişiklikler yaptı.

Tasarının 5. maddesinde farklı alana yönelmeleri halinde uygulanacak katsayı 0.60 olarak öngörülen eşit ağırlık alanı için önergeyle düzenleme yapıldı. Buna göre, eşit ağırlıklı alandan mezun olan öğrencinin sayısal alana yönelmesi halinde ortaöğretim başarı puanı 0.60 ile, sözel alana yönelmesi halinde ise 0.45 ile çarpılacak. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sözkonusu değişikliğin eşit ağırlıktaki yığılmaları önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Tasarıya eklenen bir ana madde ile de, sayısal mezunlarının eşit ağırlıkta ortak alan kabul edilen yükseköğrenim bölümlerinden birini tercih etmesi halinde ortaöğretim başarı puanı mevcut durumda olduğu gibi 0.8 katsayı ile çarpılacak. Sadece bu yılki sınav için geçerli olacak bu düzenleme ile öğrencilerin mağduriyetini önlemeyi amaçlayan hükümet, kılavuzdaki uygulamayı korumuş oldu.

Tasarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin seçimini düzenleyen 1. maddesine de süre sınırlaması getirildi. AK Parti'li üyelerin verdiği önerge doğrultusunda, kurul üyelerinin atamaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1 ay sonra yapılacak.

TASARI NELERİ İÇERİYOR?

Sözkonusu değişiklikler ve eklemelerle birlikte 12 maddelik YÖK Yasa Tasarısı, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilmiş oldu. Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve bu yıl yapılacak ÖSS sınavı öncesinde yasalaştırılması planlanan tasarı önemli değişiklikleri öngörüyor.

Üniversiteye girişte ortaöğretim başarı puanına uygulanan katsayılar yeniden düzenlenerek, genel liselerle mesleki ve teknik liseler arasındaki ayrım kaldırılıyor. Genel ortaöğretim ve mesleki-teknik ortaöğretim kurumları, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere üç gruba ayrılacak. YÖK de yükseköğretim programlarını aynı gruplara ayıracak.

Kendi alanlarını tercih eden öğrencilere katsayı daha yüksek uygulanacak. Örneğin, sayısal ağırlıklı liseden mezun bir öğrenci, kendi alanında bir tercih yaparsa başarı puanı 0,80 ile, eşit ağırlığı tercih ederse 0,60 ile, sözeli tercih ederse 0,45 ile çarpılacak. Sınav soruları genel ortaöğretimin müfredatı gözetilerek hazırlanacak.

Tasarıyla, Yükseköğretim Kurulu, Genel Kurul ve Yürütme kurulu ayrımı kaldırılarak, daimi statüde çalışan tek kurul haline getiriliyor. Kurulun üye sayısı 22'den 16'ya düşürülüyor.

Ancak ilk tur oylamaları dün yapılan Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde, Genelkurmay Başkanlığı'nın YÖK'e üye seçmesi kalkacak ve üye sayısı 15'e düşecek.

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul beşer üye seçecek. Kurul üyelerinin görev süresi 4 yılla sınırlandırılacak. YÖK Başkanı'nı üyeler kendi arasından seçecek.

Şu anda görevde bulunan Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri sona erecek.

Öğretim üyeliğine atama ve yükselme için somut kriterler uygulanacak. Yardımcı doçentlik süresi 8 yıl olacak ve yardımcı doçentler birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilecek. Tasarıyla, öğrenci örgütleri yasal hale getiriliyor.

Üniversiteler ile sektörler arasındaki ilişkiyi geliştirmek ve öğretim elemanları ile öğrencilerin sorunlarının çözümünde üniversite yönetimine tavsiyede bulunmak üzere sosyal konsey oluşturulacak.

Sınav sorularının tüm müfredat gözetilerek hazırlanacağına ilişkin hüküm 1 Ocak 2005 tarihinde, diğer düzenlemeler kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

(aa)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber