Türk Sağlık Sen: YÖK yasa tasarısını destekliyoruz

Haber Giriş : 07 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TÜRK SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ'NİN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞLERİNİ DÜZENLEYEN YÖK YASA TASARISI HAKKINDA 07.05.2004 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YAZILI BASIN AÇIKLAMASI METNİDİR

59. Hükümetin hazırlayıp Meclis'e sunduğu ve üniversiteye giriş şartlarının yeniden düzenlendiği yasa tasarısıyla meslek lisesi mezunlarının üniversitelerin istedikleri bölümlerine girebilmeleri sağlanmaktadır. YÖK Yasasında yapılacak bu değişikliğin Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının üniversiteye giriş şartlarında olumlu katkısı olacağına inanıyoruz.

Türk Sağlık-Sen olarak bugüne kadar, sağlık eğitimine önemli katkılarda bulunan ve sağlık insan gücünün yetiştirilmesinde temel eğitim kurumlarımızdan biri olan Sağlık Meslek Liselerinin sorunlarına karşı duyarlılığımızı her platformda sergilemiş bulunuyoruz. Sağlık Meslek Liseleri mezunlarının üniversiteye girişleri önündeki engellerin kaldırılması için çeşitli platformlarda görüşlerimizi dile getirmiş ve bu yönde atılacak adımları destekleyeceğimizi beyan etmiştik. Şimdi ise gündeme gelen yeni yasa tasarısıyla birlikte bu haksız uygulamanın ortadan kalkacağına olan inancımızı beyan ediyor ve meslek liselerine yönelik eşitsiz bir tavra karşı bu düzenlemeyi destekliyoruz.

Bilindiği gibi, Sağlık Meslek Liseleri bu ülkenin sağlık eğitimi veren en önemli kurumlarından biridir. Türkiye'de yıllardan beri sağlık eğitiminin öncülüğünü yapan bu okullarımız, kuruldukları ilk günden beri sağlık eğitim alanında önemli hizmet vermiş, sağlık alanına çok sayıda nitelikli insan kazandırmıştır. Bu eğitim kurumlarımızın Türkiye'nin sağlık alanında ne kadar önemli rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Böylesine önemli bir meslek lisesini bitirmiş gençlerimizin üniversiteye girişleri önündeki engellerin kaldırılması oldukça önem taşımakta ve bu öğrencilerimizi, onların ailelerini sevindirmektedir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 285, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 3, Kızılay'a bağlı 1 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 289 Sağlık Meslek Lisesi faaliyet göstermekte ve bu okullarımızda şu anda 32 bin 772 öğrenci eğitim almaktadır. Her zaman savunduğumuz gibi, eğitimde adalet anlayışını bütün toplumsal kesimlere yaygınlaştırmak ve bu çerçevede SML mezunlarının yükseköğrenim görmelerini engelleyen haksız uygulamaya son vermek eğitimli ve güçlü bir Türkiye için şarttır. Kısa bir süre önce yapılmış bir araştırmanın sonuçlarına bakacak olursak:

· Sağlık meslek liselerinde okuyan öğrencilerin %79,7'si kız, % 20.3'ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır.

· Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin ailelerinin %50'si açlık sınırının altında bir ücretle geçimlerini sağlamaktadırlar.

· Öğrenci babalarının % 21.20'si işçi, % 21'i serbest meslek, % 16'sı memur, % 15'i çiftçi, % 7.40'ı öğretmen, % 7,20'si emekli, % 4,60'ı esnaf, % 2,40'ı sağlık memuru, % 1,60'ı astsubaydır.

Bu veriler ışığında Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının üniversite eğitimi almaları, yükseköğrenimde adaletin tesisi için gerekli görülmeli ve düzenlemeler de bu anlayış temelinde yapılmalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının üniversiteye girişleri önündeki engelleri kaldıracak olan yasa tasarısını destekliyor, Tasarının yasalaşması yönünde oy kullanmaları için tüm millet vekillerimize kamuoyu önünde çağrıda bulunuyoruz.

Önder KAHVECİ
Genel Başkan

Bu Habere Tepkiniz