Anadolu ve fen lisesi müdürlüklerine, buralarda görev yapanlar atanacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2007 01:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hakkında açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.

Mahkeme, Maksut Balmuk tarafından açılan davanın sözlü sınava ilişkin bölümleri hakkında, daha önce Danıştay 2. Dairesinin 14.8.2006 tarih ve E: 2006/493 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurma verildiği için ayrıca karar verilmesine yer almadığı kararını verdi.

Danıştay, yönetmeliğe ekli Ek 2 Yönetici Atama Formunun değerlendirme puanının iptali kısmı hakkında da, yine Danıştay 2. Dairesinin 7.11.2006 tarih ve E: 2006/878 sayılı kararı ile yürürlüğü durdurma verildiği için, idarece yeni bir düzenleme yapılacak olması karşısında, yürütmenin durdurulması istemini yerinde görmemiştir.

Danıştay, dava konusu edilen yönetmeliğin 22. maddesinin 8. fıkrasındaki Anadolu statülü eğitim kurumları, sosyal bilimler liseleri ile fen liseleri müdürlüklerine öncelikle bu eğitim kurumlarında görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılmasının esas olduğu yolundaki düzenlemede ise, yürürlüğü durdurma kararının verilmesini gerektiren şartların oluşmadığı kanaatine varmıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI

Bu Habere Tepkiniz