Görev Tazminatında Önemli Karar

Bir önceki hükümet döneminde çıkarılan görev tazminatı düzenlemesi memurlar arasında oldukça rahatsızlık yaratmıştır. Tazminatın dayanağını oluşturan 631sayılı KHK'nın 11. maddesi, sadece makam tazminatı alanlara değil en az beş hizmet yılını dolduranlara da görev tazminatı ödenmesini hükme bağlamış olmasına rağmen çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararında "en az beş hizmet yılını dolduran" memurlar yer almamıştır. Bu konuya ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önemli bir karar vermiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2007 11:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bazı kamu personeline görev tazminatı ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemini reddeden Danıştay 11. Dairesinin kararını bozdu.

Kurul, mali ve sosyal haklar arasındaki adaletsizliğin giderilmesini öngören yasa kapsamında bulunan tüm personeli kapsayacak ve adaletli olacak şekilde görev tazminatı ödenmesi gerektiğine işaret etti.

Bir kamu avukatı, bazı kamu personeline görev tazminatı ödenmesine ilişkin 10 Ocak 2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararından yararlanamadığı gerekçesiyle, kararın bazı maddelerinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 11. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararının usul ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Davacı avukatın temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 11. Dairenin kararını bozdu.

Kurul kararında, kamu personelinin çalışmalarında etkinliği artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla mali ve sosyal haklar arasındaki adaletsizlikleri gidermek üzere 4639 sayılı yasanın kabul edildiği ve bu çerçevede Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldığı anımsatıldı.

MEVZUATA AYKIRI SINIRLAMA

Kararda, yasal düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Yükseköğretim Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu kapsamındaki personelden makam ve yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atananlara görev tazminatı ödenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu kamu personelinden sadece 7 binden düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrodakilere görev tazminatı ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldığı ifade edilen kararda, bu kadrolar dışında kalan ve en az 5 hizmet yılını dolduran personelin, mevzuata aykırı biçimde kapsam dışında bırakıldığı belirtildi. Kararda, Bakanlar Kurulu kararının eksik ve hukuka aykırı olduğuna yer verildi.

?ADALETSİZLİK DAHA DA ARTMAMALI?

Başbakanlığın, Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca bütçe olanaklarının zorlanamayacağı yönünde savunma yaptığına değinilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında, şöyle devam edildi: ?Bütçe olanaklarının kısıtlı olmasının, görev tazminatı ödenmesi öngörülen personel arasında bir ayrıma gidilmesini gerektirmez. Ayrılan kaynağın, görev tazminatı ödenmesi öngörülen bütün personeli kapsayacak şekilde ve mümkün olduğunca adaletli paylaştırılmasının sağlanarak, dağıtılması gerektiğinden bu iddiaya itibar edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasındaki adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılması ilkesi benimsendiğinden, yasanın amacına aykırı olarak, personel arasındaki adaletsizliğin daha da artmasına yol açacak bir düzenleme yapılamayacağı da açıktır.?

?TAZMİNAT ALANLARIN ALEYHİNE SONUÇ DOĞURMAZ?

Kararda, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan bir kısım personele görev tazminatı ödenmemesini öngören eksik düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararının birinci maddesinin iptalinin gerektiği kaydedildi.

Bu durumun görev tazminatı alan personelin aleyhine sonuç doğurmayacağının altı çizilen kararda, yeni bir düzenlemeyle kapsamda bulunan tüm personeli ayrım yapmaksızın kapsayacak adaletli bir paylaşım usulünün belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı, 11. Daireyi bağlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber