İhraç kararına karşı yargıya başvuranlar için yeni düzenleme

690 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, ihraç kararına karşı yargıya başvuranlar için yeni bir hüküm yer aldı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Nisan 2017 19:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
İhraç kararına karşı yargıya başvuranlar için yeni düzenleme

690 sayılı KHK'da, bugüne kadar yayımlanan ihraç kararlarına karşı yargı yoluna başvuranlar için önemli bir düzenleme yapıldı.

Buna göre, şuana kadar açılan davalar hakkında,

1- Karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilecek.
2- Yapılan masraflar, davayı açanın üzerine bırakılacak.
3- Vekalat ücretine hükmedilmeyecek
6- Bu dosyalar yeni bir başvuru şartı aranmaksızın, mahkemeler tarafından OHAL komisyonuna aktarılacak.

İŞTE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEYE DAİR HÜKÜMLER

MADDE 56 - 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekalet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir."

MADDE 57 - 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Komisyona intikal ettirilecek başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren konularda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular, süre şartı hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olması halinde ilgili kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber