MEB'den zorunlu çalışma yükümlülüğü açıklamaları

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, il içi yer değiştirme öncesinde zorunlu çalışma yükümlülüğüne yönelik açıklamalarda bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2017 10:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
MEB'den zorunlu çalışma yükümlülüğü açıklamaları

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından il içi yer değiştirmeler öncesinde "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ve İKBS Modülü" hakkında 11/05/2017 tarihinde yapılan e-konferans toplantısında yapılan açıklamalara ait önemli görülen bilgiler Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesi Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Birimi tarafından açıklanmıştır

İşte o bilgiler;

1- Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi aynı İlde çalışan eşler; 30/09/2017 tarihi itibariyle 3 yıllık görev süresini (1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam) tamamladı ise bu iki öğretmenimizde zorunlu hizmetlerini yapmak için yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

Örneğin;

-- A Öğretmen 15/09/2014 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 Yıllık görev süresini dolduruyor,

-- A'nın Eşi olan B Öğretmen de 10/09/2014 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini dolduruyor, her iki eş de zorunlu hizmetlerini yapmak için tayin isteyecekler.

2- Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi aynı İlde çalışan eşler; 30/09/2017 tarihi itibariyle 3 yıllık görev süresini (1,2 ve 3. Hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam) tamamladı. Ancak eşlerden birinin atandığı yerde 4 yıl görev yapacağına dair taahhütnamesi var ise; diğer eş, istemesi halinde eşinin taahhüt ettiği süreye kadar zorunlu hizmetini erteletebilir.

Örneğin;

-- A Öğretmen 15/09/2014 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 Yıllık görev süresini dolduruyor,

-- A'nın Eşi olan B Öğretmen de 10/09/2014 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini dolduruyor ancak 4 yıllık taahhütnamesi var.

-- A istemesi halinde eşi olan B'den dolayı zorunlu hizmetini 1 sene daha erteletebilir.

3- Yine her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüğüne tabi aynı ilde çalışan eşlerden biri 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini dolduruyor ancak diğer eş 30/09/2017 tarihine göre henüz 3 yıllık görev süresini doldurmuyor ise; 3 yıllık görev süresini dolduran öğretmenin zorunlu hizmet yükümlülüğü istemesi halinde eşinin 3 yıllık görev süresinin dolacağı tarihe kadar ertelenebilir.

Örneğin;

-- A Öğretmen 15/09/2014 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 Yıllık görev süresini dolduruyor,

-- A'nın Eşi olan B Öğretmen de 10/09/2015 tarihinde göreve başlamış ve 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini doldurmuyor.

-- A istemesi halinde eşi olan B'nin 3 yıllık görev süresini doldurana kadar zorunlu hizmetini erteletebilir.

4- Eşlerden biri sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme ile atanmış, eşi de aile birlikteliğine bağlı olarak onunla beraber gelmiş ise eşlerden birinin zorunlu hizmetini "Sağlık mazereti" nedeni ile diğer eşin zorunlu hizmetini de "eş mazereti" nedeni ile ertelenir.

5- Aynı ilde eşlerden biri 4,5,6. Hizmet alanlarında (zorunlu hizmetini "yapıyor" durumunda olan) diğer eş ise 1,2,3. Hizmet alanlarında çalışıyor ise;

a) Eğer iki eş de aynı ilçe içerisinde çalışıyor ise ; 1,2,3. Hizmet alanlarında çalışan öğretmenin zorunlu hizmeti istemesi halinde 4,5,6 da çalışan eşinden dolayı ertelenir.

Örneğin; A Öğretmen Manisa ili Şehzadeler İlçesinin Şehitler Ortaokulunda (serbest kurum) çalışıyor ve zorunlu hizmete tabi; eşi olan B öğretmen ise yine Şehzadeler İlçesinde zorunlu hizmet kurumu olan TBMM 85. Yıl Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde zorunlu hizmetini yapıyor durumunda görev yapmaktadır. A öğretmenin istemesi halinde zorunlu hizmeti eşi B'den dolayı ertelenir.

b) Eğer iki eş aynı ilin farklı ilçelerinde çalışıyor ise; ikametgahları eğer aynı ilçede ise 1,2,3. Hizmet alanlarında çalışan öğretmenin zorunlu hizmeti istemesi halinde, 4,5,6 da çalışan eşinden dolayı ertelenir.

Örneğin; A Öğretmen Manisa ili Sarıgöl İlçesinin Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunda zorunlu hizmetini yapıyor durumunda görev yapmaktadır. Eşi olan B öğretmen ise Manisa ili Alaşehir İlçesi Orgeneral Kenan Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (serbest bölge) görev yapmaktadır. Her iki öğretmenin de ikametgahları aynı ilçede ise, B öğretmenin istemesi halinde zorunlu hizmeti eşi olan A dan dolayı ertelenir.

Her iki öğretmenin ikametgahları farklı ilçelerde ise serbest kurumda çalışan öğretmenin zorunlu hizmeti, zorunlu hizmet kurumunda görev yapan eşinden dolayı ertelenemez. (Eş durumundan tayin isteyeceğine dair dilekçe vermesi durumunda ikbs sisteminde "eş durumu özründen başvuruda bulunacak (Dilekçesi bulunan)" seçeneği işaretlenecektir. )

c) Aynı İlin farklı İlçelerinde görev yapan öğretmenlerden biri zorunlu hizmetini 30/09/2017 tarihi itibariyle tamamlayacak ise ; 1,2,3 hizmet alanlarında çalışan zorunlu hizmet yükümlüsü eş istemesi halinde zorunlu hizmetini erteletebilir.

6- Eşi farklı İllerde görev yapıyor ise ;

a) Öğretmen Manisa ili 1,2,3. Hizmet alanında görev yapmakta ve zorunlu hizmet yükümlüsüdür, Eşi ise başka bir ilde öğretmen veya farklı bir meslek grubunda görev yapmaktadır. İlimizde görev yapan öğretmen eş durumundan tayin isteyeceğine dair dilekçe vermesi durumunda ikbs sisteminde "eş durumu özründen başvuruda bulunacak (Dilekçesi bulunan.(Memurlar.net Ahmet Kandemir emeğe saygı)" seçeneği işaretlenecektir.

b) Farklı ilde görev yapan eş eğer ADAY öğretmen ise; İlimizde görev yapan öğretmenin istemesi halinde zorunlu hizmeti ertelenir.

7- Atandığı eğitim kurumunda 4 yıl çalışacağına dair taahhüttü bulunan öğretmenler; eğer farklı bir eğitim kurumuna yer değişikliği yapmazlar ise taahhüt süresi dolana kadar zorunlu hizmetini yapmak üzere tayin istediğinde bulunmayabilirler. Ancak bunlardan ;

a) Taahhütte bulunan öğretmen aynı il içerisinde ( norm fazlası, okul kapanması vb nedenler) yer değişikliğinde bulundu ise 4 yıllık taahhüt süresi kesilmeyecek yeni atandığı kurumla birlikte süre hesabı devam edecektir.

b) Taahhütte bulunan öğretmen farklı bir İl'in 1,2,3. Hizmet alanındaki bir kuruma atandı ise 4 yıllık taahhüt süresi artık geçerli olmayacak ve eğer bir mazeret sunmaz ise zorunlu hizmetini yapmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

8- Engellilik durumuna bağlı olarak zorunlu hizmetten muaf tutulan öğretmenlerden raporu süreli olanların, rapor süresi bitiminde raporlarını yenilemesi gerekmektedir. Yenilenen raporda engeli ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu ise zorunlu hizmet durumu açısından Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

9- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup 1,2,3. Hizmet alanlarında yönetici olarak görev yapanların zorunlu hizmetleri istemeleri halinde , yöneticilik görevleri süresince ertelenir.

10- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup; Manisa ili Bilim Sanat Merkezlerinde, Güzel Sanatlar Lisesinde, Spor Lisesinde ve Proje Okullarında görev yapan öğretmenlerin zorunlu hizmetleri, ikbs modülünden ilgili seçenek işaretlenerek ertelenebilir.

11- Eş emekliliği nedeniyle Manisa iline atanan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmetleri Manisa iline atandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile ertelenebilir.

12- Yine eşi emekli olacak öğretmenlerden eş emekliliğinden dolayı önümüzdeki mazerete bağlı yer değiştirme döneminde tayin isteyeceğine dair dilekçesi bulunanların zorunlu hizmetleri, ikbs sisteminde "eş durumu özründen başvuruda bulunacak (Dilekçesi bulunan)" seçeneği işaretlenecektir.

13- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup 1,2,3. Hizmet alanlarında görev yapan ve şu an görevden uzaklaştırılmış olan öğretmenlerden; 30/09/2017 tarihine göre 3 yıllık görev süresini dolduran, 4 yıllık taahhüttü bulunmayan ve erteleme evrakı sunamayan öğretmenlerin zorunlu hizmetlerini istemesi halinde görevden uzaklaştırma süresi bitene kadar ertelenebilir.

14- Yine zorunlu hizmet yükümlüsü olup; 1,2,3. Hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerin eğer eşleri ( öğretmen veya diğer meslek gruplarında çalışıyor olabilir) şu an görevden uzaklaştırılmış ise kurumlarından belge getirmeleri halinde (şu kişi kurumumuzda görev yapmaktadır ancak şu an görevden uzaklaştırılmış şeklinde) zorunlu hizmetleri ertelenebilir.

15- Zorunlu hizmet yükümlüsü olup 1,2,3. Hizmet alanlarında görev yapan öğretmenin eşi TSK mensubu ise ve farklı bir ilde eş götürülemez bir yerde görev yapıyor ise bu öğretmenin zorunlu hizmeti ertelenebilir.

16- Zorunlu çalışma yükümlüğünü yapıyor iken çeşitli nedenlerden dolayı görev yaptığı zorunlu hizmet süresinden daha az bir süre olan zorunlu hizmet kurumuna atanan öğretmen bu kurumda en az 1 yıl görev yapmadan ve zorunlu hizmetini tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değişikliği isteğinde bulunamaz.

Örneğin; Manisa ili zorunlu hizmeti 7 yıl olan bir eğitim kurumunda görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmen zorunlu hizmet süresi 5 yıl olan başka bir eğitim kurumuna atandı ise; bu kurumda 1 yıl çalışmadan tayin isteğinde bulunamayacaktır. ( mazeret hariç)

17- MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44/2. maddesinde "zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1,2,3. Hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri 6 aydan daha az kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır." denilmektedir. Buna göre ;

a) Zorunlu hizmet süresi 6 yıl olan bir eğitim kurumunda görev yapan A öğretmen fiili ayrılma tarihi itibariyle 5 yıl 8 ay görev yaptıktan sonra mazerete bağlı yer değişikliği ile İlimizin serbest bölgesindeki bir eğitim kurumuna atandı ise; zorunlu hizmetini tamamlamasına 6 aydan az bir süre kaldığı için bu öğretmenin zorunlu hizmeti tamamladı sayılmaktadır.

b) Zorunlu hizmet süresi 6 yıl olan bir eğitim kurumunda görev yapan A öğretmen fiili ayrılma tarihi itibariyle 5 yıl 4 ay görev yaptıktan sonra mazerete bağlı yer değişikliği ile İlimizin serbest bölgesindeki bir eğitim kurumuna atandı ise: zorunlu hizmetini tamamlamasına 6 aydan fazla bir süre kaldığı için bu öğretmenin zorunlu hizmeti tamamladı sayılmayacaktır.

c) Manisa ili zorunlu hizmeti 7 yıl olan bir eğitim kurumunda görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmen, zorunlu hizmet süresi 5 yıl olan başka bir eğitim kurumuna atandı ve daha sonra mazerete bağlı yer değiştirme ile serbest bir kuruma atanıp, bu kurumda fiili ayrılma tarihine göre 5 ay görev yapan öğretmen son atandığı kurumda 6 aydan fazla çalışmadığı için ( 1 yıllık çalışma şartı bulunduğundan)zorunlu hizmeti tamamladı sayılamaz.

d) Yönetmeliğin 44/2. Maddesindeki hükmü; 4,5,6. Hizmet alanlarında görev yaparken 1,2,3. Hizmet alanlarına atananlar için geçerli olup; 4,5,6. Hizmet alanında görev yapmakta iken yine 4,5,6. Hizmet alanlarına atananlar atandıkları eğitim kurumundaki hizmet süresine tabi olacaktır.

e) Yine Yönetmeliğin 44/2. maddesindeki hüküm gereğince 4,5,6. Hizmet alanlarında zorunlu hizmetini yapan bir öğretmen, zorunlu hizmetini 30/09/2017 tarihine göre 6 aydan az kaldı şeklinde yorumlanıp, zorunlu hizmetini tamamladı olarak düşünülmemesi gerekmektedir.

Örneğin; Manisa ili Selendi İlçesinde 7 yıllık bir eğitim kurumunda görev yapan ve zorunlu hizmetini 10/10/2017 tarihinde tamamlayacak olan öğretmene; 30/09/2017 tarihi itibariyle hesaplama yapılıp, zorunlu hizmet süresini tamamlamaya 6 aydan az süre kaldı denilerek zorunlu hizmeti tamamladı sayılamamakta ve isteğe bağlı yer değiştirme ile serbest bölgeye tayin isteyememektedir.

18- Zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta iken 30/09/2017 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayacak olan öğretmenler isteğe bağlı yer değiştirme ile 1,2,3. Hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Ancak;

Aynı durumda olup; mazerete bağlı yer değiştirme ile 1,2,3. Hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirilenlerin zorunlu çalışma süresi 30/09/2017 tarihine göre değil, görev yaptıkları kurumdan fiili ayrılış tarihine göre hesaplandığından öğretmenlerin bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar zorunlu çalışma yükümlüğü, erteleme işlemleri, zorunlu çalışma sürelerinin hesaplanması ve isteğe bağlı yer değiştirmelerde, uygulamada aksaklık görülen hususlarla ilgili olup; tüm iş ve işlemler ve yukarıda bahsedilmeyen hususlar MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şubesi

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Birimi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber