Geçici İşçilere Kadro Veren Tasarıya Dair Soru ve Cevaplar

Geçici işçileri daimi kadroya geçirecek olan Kanun tasarısı, 5 Mart 2007 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Üzerinde aylarca çalışılmış olan Tasarı üzerinde, Meclis komisyon görüşmelerinde bir değişiklik yapılmamış olup, genel kurul çalışmalarında da bir değişiklik yapılması beklenmemektedir. Diğer taraftan sitemize hala yoğun olarak 'kendisinin de kapsama girip girmediği' yönünde çok sayıda soru ulaşmakta olup, seçtiğimiz altı adet soru ve bunlara verdiğimiz cevapları yayımlama gereği duyuyoruz. Tasarıya ilişkin tüm gelişmeleri 62 nolu özel kategoriden takip edebilirsiniz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2007 12:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SORULAR

1- Merhabalar

Geçici işçilerin kadroya alınması ile ilgili bir bilgi öğrenmek istiyoruz. Ben 1998 yılından itibaren resmi bir okulda işçi statüsü ile çalışmaktayım. S.S.k ücretim ve maaşım okul aile birliği tarafından ödenmektedir. Lise mezunuyum. Kadroya alınacak işçiler statüsüne bende dâhil olabilir miyim? Aranan şartlar nedir?

2- Merhaba;

Ben 2005 Temmuz ayında KPSS puanıyla (açıktan atamayla) Türkiye elektrik iletim a.ş ye (TEİAŞ) geçici işçi statüsünde dava takip memuru olarak atandım. Adalet meslek yüksek okulu mezunuyum. Geçici işçilerin kadroya geçirilmesi konulu tasarı metnini okudum. Kanundan anladığım kadarıyla kitlerde çalışanlar sürekli işçi kadrosuna atanacak diyor. (1 inci maddesinin b bendi) yalnız hala kafamda soru işaretleri var. Ben büro işi yapmaktayım. Dava takip memurundan işçi olur mu? Şu durumda işçi mi olacağım 657/4b memuru mu? Teşekkürler

3- Merhaba;

Bizler Tarım Kredi Kooperatiflerinde 6 yıldır (taşeron) geçici temizlik işçisi olarak asgari ücretle çalışıyoruz. Çalıştığımız şirket Tarım Kredilerin iştiraki (kooperatiflerin kendi şirketi yani özel bir şirket değil) dir. Sorumuz şu yeni çıkan kanun (geçici işçilerin kadroya alımı) bizleri kapsar mı? Ne yapmamız gerekir? Tarım Kredi Kooperatifleri kamu kurumu mu? , KİT mi? Biz işin içinden çıkamadık.Açıklamalarınızı dikkatle bekliyoruz.İyi çalışmalar memurlar.net ve üyeleri...

4- Memurlar.net'e kolaylıklar diliyorum.

Bizler Özelleştirme mağduru olarak Kamu kurum ve kuruluşlarına bakanlıklara geçici personel olarak yerleştirildik. Şimdi kamu kurumlarında çalışan geçici işçiler sürekli işçi kadrolarına geçirilmektedir. Bizler bu kanundan faydalana bilecek miyiz?

5- İyi günler.

Sağlık Bakanlığında eşim vekil ebe olarak çalışmaktadır. İşçilerin kadroya aranmasına ilişkin olarak çıkan yasadan faydalanabilecek mi? Çalışmanızda başarılar diliyorum.

6- Yıllardır bir bakanlıkta temizlik firmasında çalışmaktayız. Bizler sürekli işçi kadrolarına atanmamız mümkün müdür?

7- Uzun zamandır Maliye Bakanlığında özel koruma güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Geçici işçiler sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin kanundan bizler faydalanabilecek miyiz?

CEVAPLAR

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine dair kanun tasarısı kanunlaşmamakla birlikte tasarıya bakmak suretiyle soruları şu şekilde cevaplamak mümkün bulunmaktadır.

Geçici İşçiye Kadro Veren Tasarının Tam Metni

1- Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı resmi veya özel okullarda oluşturulan okul aile birliklerinin çalıştırmış oldukları işçiler kamu kurumu tarafından çalıştırılmamaları, tasarıda sayılan kurumlar arasında okul aile birlikleri bulunmaması sebebiyle, sürekli işçi kadrolarına atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

2- Tasarını 1 inci maddesinin (b) bendinde ?Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlarda,? denilmek suretiyle TEİAŞ anılan bent kapsamında yer almaktadır. Tasarının 2 maddesinin (b) bendinde yer alan ? Bu Kanunun 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılanlar sürekli işçi kadrolarına,? hüküm uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanmanız yapılacaktır.

3- Tarım kredi kooperatifler birliği, Kanun Tasarısı kapsamında yer alan bir kurum değildir. Birliğin kapsamda olmaması ayrıca sizin taşeron firmada çalışıyor olmanız sebebiyle sürekli işçi kadrosuna atanmanız mümkün bulunmamaktadır.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde 4 değişik istihdam şekli belirtilmiştir. Bunlar; A) memurlar, B) Sözleşmeli Personel C)Geçici Personel D İşçilerdir. Kamuda İş Kanunu Hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna atanmamış, Bütçe Kanunu hükümlerine uyarınca kurumlara tahsisi edilen geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilen işçilere geçici işçi denilmektedir. Geçici personel ise Mezkur maddenin (c ) bendi de yer alan ?Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.?hüküm uyarınca istihdam edilmektedirler. Bu sebeple Özelleştirme mağduru olarak Kamu kurum ve kuruluşlarına ve bakanlıklara geçici personel olarak yerleştirilen kişilerin sürekli işçi kadrolarına atanmasını kapsamamaktadır.

5- Sağlık Bakanlığında istihdam edilen vekil ebeler, geçici işçi olmamaları sebebiyle ilgililerin sürekli işçi kadrolarına atanması söz konusu değildir.

6- Bakanlıklar tasarı kapsamında yer alan kurumlar olmasına rağmen, hizmet alımı yolluyla karşılanan hizmetleri gören taşeron firmalarda çalışan işçiler, kapsamda yer almamaktadır.

7- Maliye Bakanlığında Özel Koruma güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen personel, Bakanlıklar tasarı kapsamında yer alan kurumlardan olmasına rağmen, hizmet alımı yolluyla karşılanan hizmetleri gören koruma ve güvenlik görevlileri Tasarı kapsamda yer almamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz