Birlik Haber-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Birlik Haber-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2017 11:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Birlik Haber-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Birlik Haberleşme ve İletişim alanında yetkili sendika olan Birlik Haber Sen'in toplu sözleşme teklifi

BÖLÜM - I -

2016 - 2017 DÖNEMİ TOPLU SÖZLEŞMESİNDE BAĞITLANAN VE DÜZENLEME YAPARAK YENİDEN TALEP ETTİĞİMİZ MADDELER

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDE KORUYUCU GIDA YARDIMININ TÜM PERSONELE VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde; doğrudan ve dolaylı olarak yayın-yapımda ve verici istasyonlarında çalışan personeller ile hizmetin gereği olarak bu personellere destek veren personellere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDE KAHVALTI YARDIMININ DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün Devamlılık Stüdyolarında, Haber ve Spor Yayınları Dairesi İle Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında ve Radyolarında saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

PTT'DE GÖREV YAPAN BAŞDAĞITICI VE DAĞITICILARA TOPLU TAŞIMA KARTINI BELEDİYELERDEN KURUMUN TEMİN ETMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin kadro ve pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılar hafta içi, Cumartesi-Pazar ve Resmi - Dini bayram günlerinde çalıştıklarından gün ayrımı yapılmaksızın tüm toplu taşıma araçlarından (belediye otobüsü, özel halk otobüsü, metro, metrobüs ve tramvay) ücretsiz yararlanmaları için PTT A.Ş tarafından belediyelerden serbest dolaşım kartı temin edilerek çalışanlara verilir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN DAĞITICI, BAŞDAĞITICI VE DİĞER PERSONELLERDEN ARAÇ KULLANANLARAK DAĞITIM YAPANLARA İLAVE ÜCRET VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetlerin yapılmasını araç kullanarak fiilen yerine getiren Posta Başdağıtıcıları, Posta Dağıtıcıları ile birlikte bu hizmetleri fiilen araç kullanarak yerine getiren diğer personellere de aylık ilave 150,00-TL ücret ödenir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN GİŞE BÜRO GÖREVLİLERİ VE VEZNEDARLARA ÖDENEN 70,00 TL' NİN 200,00 TL' YE ÇIKARILMASINI VE MERKEZDE GÖREV YAPAN DİĞER PERSONELLERİNDE BU HAKTAN YARARLANMASINI İSTİYORUZ.

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapan personeller, gişelere para giriş çıkışında görev yapan personeller, PTT Merkezlerinde para giriş çıkışının kontrol ve denetimini yapan personeller ile paranın transferinde görev yapan personellere çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 200,00-TL ücret ödenir.

TRT' DE BİR KISIM PERSONELE VERİLEN GİYİM YARDIMININ TÜM PERSONELE VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde; doğrudan ve dolaylı olarak yayın-yapımda ve verici istasyonlarında çalışan personeller ile hizmetin gereği olarak bu personellere destek veren personellere giyim yardımı verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TRT'DE VE DİĞER KİT'LERDE UYGULANAN LOJMAN ÜCRETLERİNDEKİ İNDİRİMİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85'i tahsil edilir.

PTT'DE MERKEZ NÜFUSU 50.000' İN ÜSTÜNDE OLAN YERLERDE MOBİL OLARAK ÇALIŞAN PERSONELE ( DAĞITICI, BAŞDAĞITICI ) VERİLEN TAYIN BEDELİNDE 50.000 SINIRININ KALDIRILARAK TÜM HAK SAHİPLERİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Posta Dağıtıcısı, Posta Başdağıtıcısı olup mobil hizmet verenlere ve bu görevi fiilen yerine getiren diğer personellere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

TRT'DE YAYIN HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE SAĞLANAN SERVİS HİZMETİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.

TRT' DE YAPIM VE YAYIN HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE VERİLEN İLAVE 100,00 TL' NİN 350,00 TL' YE ÇIKARILMASINI VE BU HAKKIN TÜM TRT PERSONELİNE UYGULANMASINI İSTİYORUZ.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde; doğrudan ve dolaylı olarak yayın-yapımda çalışan personeller ile hizmetin gereği olarak bu personellere destek veren personellere aylık ilave 350,00 TL ücret ödenir.

PTT BAŞMÜDÜRLERİNİN DİĞER İL MÜDÜRLERİNE UYGULANAN TÜM HAKLARDAN YARARLANDIRILMASINI İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Başmüdürlerine, görev yaptıkları iller itibariyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin 9 uncu sırasında öngörülen göstergeler esas alınmak suretiyle anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi uyarınca ücret ve tazminat ödenir.

PTT A.Ş.' DE ÇALIŞAN BAŞDAĞITICI VE DAĞITICILARIN ÇALIŞMA YAŞ SINIRLARININ 60' A ÇIKARILMASINI VE İHS ŞARTI ARANMAMASINI İSTİYORUZ.

5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( ç ) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan "55" ibaresi "60" olarak değiştirilmiştir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN DAĞITICI VE BAŞDAĞITICILARDAN MOTOSİKLET KULLANANLARAK DAĞITIM YAPANLARA ÖDENEN İLAVE 84,00 TL ÜCRETİN 225,00 TL' YE YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ.

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde A sınıfı (A1 ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara, araç kullanarak dağıtım yapanlara ödenen ilave ücret, % 50 artırımlı olarak ödenir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN BAŞDAĞITICILARIN TEMEL ÜCRETLERİNİN 150,00 TL ARTIRILMASINI İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketince 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretleri, 150,00 TL artırımlı uygulanır.

BÖLÜM - II -

PTT TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

PTT A.Ş. PERSONELİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİNİN % 15' TEN FAZLA KISMININ KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ.

T.C.Posta Telgraf Teşkilatı personelinden alınacak gelir vergisinin %15'lik dilimden fazlası kurumca ödenir.

PTT A.Ş.'NİN YILLIK KARINDAN, PERSONELE % 10 ORANINDA KAR PAYI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde çalışan tüm personele, kurumun bir önceki yıl karının %10'u, personel arasında unvan ve statü farkı gözetilmeksizin iki eşit taksitte kar payı olarak ödenir.

PTT A.Ş.' DE % 5 ORANINDA SKALA ARTIŞI YAPILMASINI İSTİYORUZ.

Temel Ücret Gruplarının 5 gruptan 3 gruba düşürülmesi ile birlikte PTT A.Ş.' deki unvan ve kadroların temel ücret grupları tablosunda tavan ücretleri yükseldiğinden skala düzenlemesi yapılabilmesi için uygun veriler oluşmuştur. Bu nedenle PTT' A.Ş.' de 399 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda görev yapan personellerin temel ücretlerinde % 5 oranında skala düzenlemesi yapılır.

PTT A.Ş. İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ DAĞITICI VE GİŞE BÜRO GÖREVLİLERİNİN AYLIK ÜCRETLERİNİN 399' LU PERSONELLE EŞİT OLMASINI İSTİYORUZ.( PERFORMANS VE İSTANBUL FARKI HARİÇ )

T.C. Posta Telgraf A.Ş.' de 6475 sayılı kanuna göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan Dağıtıcı ve Gişe Büro Görevlilerinin her türlü mali hakları dahil, İstanbul ilinde fiilen görev yapan personele ödenen ilave ücret ve ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak Türkiye sıralamasında ilk 10 sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen görev yapan personellere ödenen ilave ödemeler ve performans ücreti hariç, aylık net ücretleri ile 399 sayılı KHK hükümleri esas alınarak mali hakları belirlenen Dağıtıcı ve Memurların her türlü mali hakları dahil aylık net ücretleri arasındaki fark olamaz.

PTT A.Ş. İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ TEKNİKERLERİN AYLIK ÜCRETLERİNİN 399' LU TEKNİKERLE EŞİT OLMASINI İSTİYORUZ. ( İSTANBUL FARKI HARİÇ )

T.C. Posta Telgraf A.Ş.' de 6475 sayılı kanuna göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile görev yapan teknikerlerin her türlü mali hakları dahil, İstanbul ilinde fiilen görev yapan personele ödenen ilave ücret ve ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak Türkiye sıralamasında ilk 10 sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen görev yapan personellere ödenen ilave ödemeler hariç aylık net ücretleri ile 399 sayılı KHK hükümleri esas alınarak mali hakları belirlenen teknikerlerin her türlü mali hakları dahil aylık net ücretleri arasındaki fark olamaz.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU DAĞITICILARIN SINAVSIZ MEMURLUĞA GEÇİŞ HAKKININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde kurumda en az 5 yıl görev yapmış ve 4 yıllık üniversite mezunu olan dağıtıcıların talepte bulunmaları halinde görevde yükselme sınavı yapılmaksızın memur unvanına atanır.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN TAŞERONLARA KADRO VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

T.C. Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde yaklaşık 13.000 adet taşeron münhal bulunan kadrolarda kurumun işlerini yapmaktadır. Bu çalışanların hükümetimizin daha önce yaptığı çalışmalar kapsamında kadroya alınmaları yönünde beklentileri oldukça yüksektir.Bu çalışanlar hükümetimiz tarafından kadroya alınmadıkları takdirde, PTT A.Ş. tarafından şirket bünyesinde kurum personeli olarak kadroya alınması ve bu personellerin sendikal haklarının 4688 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kapsamına dahil edilerek hizmet vermeleri sağlanmalıdır.

PTT A.Ş' DE GÖREV YAPAN İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ GÜVENCESİNİ RİSKE SOKAN 101. MADDENİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ.

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 101. Maddesinde

''(1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkanının kalmaması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT'nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir. Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır.

(4) PTT tarafından, sözleşmesi yenilenmeyecek personele iki ay önceden yazılı şekilde ihbarda bulunulması zorunludur

''denilmektedir.

Yönetmeliğin 101.maddesinde yer alan hükümler, zayıf durumda bulunan bireyin çalışma, güven ve huzurunu her zaman olumsuz etkileme niteliğinde olup, bu husus aynı zamanda çalışma barışını ve güvenini bozmakta, çalışanlar sürekli olarak işten çıkarma tehdidi altında kalmaktadır.

Uygulanabilirliğinin fiilen mümkün olmadığı, Danıştay'ın emsal kararları ile de ortaya konduğundan,T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 101. Maddesinin yönetmelikten çıkarılacaktır.

PTT A.Ş.' DE GÖREV YAPAN PERSONELLERE HER BİR DİNİ BAYRAM İÇİN ASGARİ ÜCRET TUTARINDA BAYRAM YARDIMI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

T.C. Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan personellere kurumun yıllık karından verilmek üzere her bir bayram için olmak üzere Dini Bayramlarda ( Ramazan ve Kurban Bayramı ) birer asgari ücret tutarında Dini Bayram yardımı verilir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLERE SERVİS HİZMETİ VE YOL ÜCRETİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde çalışanlara mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere servis hizmeti sağlanır, servis hizmeti sağlanamaması halinde mesaiye geliş gidiş yol ücreti ödenir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDEKİ PTT MERKEZLERİNE BAĞLI ŞUBELERDE GÖREV YAPAN GİŞE MEMURLARINA AYLIK İLAVE 300,00 TL ÜCRET ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ.

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan fiilen PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerde görev yapan personellere çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere GİŞE BÜRO GÖREVLİLERİ VE VEZNEDARLARA ÖDENEN ÜCRET % 50 artırımlı olarak ödenir.

PTT A.Ş.' DE 399 SAYILI KHK KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONELLERE RESMİ VE DİNİ BAYRAM TATİLLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ OLARAK HER BİR GÜN İÇİN 174,24 TL BRÜT ÜCRET VE BAYRAMLARDA GÖREVE GELEN PERSONELE YOL VE YEMEK YARDIMI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

T.C. Posta Telgraf Teşkilatı Anonim şirketi bünyesinde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personellerden Dini ve Resmi Bayramlar için verilen İdari ve resmi izinlerde çalıştırılanlarına çalıştığı her gün için Merkez Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma ücreti, her bir saat için belirlenen saat ücretinin 6 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Ayrıca bu personellere göreve geldikleri bu günlerde yemek ve yol yardımı verilir. .

PTT A.Ş.PERSONELİNE CUMARTESİ VE PAZAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ OLARAK HER BİR GÜN İÇİN 116,16 TL VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde399 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personellerden Cumartesi ve Pazar günleri görev yaptırılanlara çalıştığı her gün için Merkez Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma ücreti, her bir saat için belirlenen saat ücretinin 4 katı olarak ödenir.

PTT A.Ş.' DE ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN BÜYÜKŞEHİRLERDE GÖREV YAPAN PERSONELLERE AYLIK İLAVE 300,00 TL BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde büyükşehirlerde görev yapan tüm personele aylık ilave 300,00-TL ödenir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN DAĞITICI VE BAŞDAĞITICILARA YIPRANMA HAKKININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

5510 sayılı kanunun 40.maddesinin 2.fıkrasına 19.bent olarak aşağıdaki hüküm eklenir:

Kapsamdaki Kapsamdaki Eklenecek

İşler/İşyerleri Sigortalılar Gün Sayısı

19)PTT Genel Müdürlüğü Başdağıtıcı, dağıtıcı 90

PTT A.Ş.' DE BİR ÜST GÖREVE VEKALET EDEN PERSONELLERE VEKALET ETTİĞİ KADRONUN MALİ VE SOSYAL HAKLARININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde kendi unvanına göre üst unvana vekalet edenlere; vekalet süresince vekalet ettiği ünvanın, aylık, ücret, ek ödeme, zam ve tazminatları gibi tüm mali hakları ödenir, sosyal haklarından yararlandırılır.

T.C. POSTA TELGRAF ANONİM ŞİRKETİNDE KAPATILAN KEFALET SANDIĞINDA ALACAĞI KALAN PERSONELLERİN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı yasanın 6.maddesi ile 406 sayılı yasaya eklenen geçici 8.madde ile kefalet sandığına kesilmiş aidatlar, son bir yıllık TÜFE oranında artırılarak hak sahiplerine ödenmiş, ancak sandıkta kalan esas miktarın, %70'i PTT'ye, %30'u da Maliye'ye aktarılmıştır. Bu sandıkta biriken paraların tamamı, sandığa aidat ödeyen hak sahiplerine ait olduğundan, PTT'ye ve Maliye'ye aktarılan kısım da işleyecek yasal faizi ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN TEKNİSYENLERİN TEKNİKERLİĞE, TEKNİKERLERİN TEKNİK ŞEFLİĞE SINAVSIZ OLARAK ATANMASINI İSTİYORUZ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde"teknisyen" unvanı ile görev yapmakta olanlar, "Tekniker" unvanına atanmak için aranan şartları taşımaları ve talepte bulunmaları halinde unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın 399 sayılı KHK kapsamında "Tekniker" unvanına atanır, 399 sayılı KHK kapsamında görev tekniker olarak görev yapanlar aranan şartları taşımaları ve talepte bulunmaları halinde "Teknik Şef" unvanına görevde yükselme sınavı yapılmaksızın atanır.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN TEKNİK PERSONELİN İDARİ KADROLAR İÇİN AÇILAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA GİRMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde teknik hizmetler görev grubunda çalışan teknik personel (Teknisyen, Başteknisyen, Tekniker, Teknik Uzman vb.) yönetim hizmetleri görev grubu için yapılacak görevde yükselme sınavına aranan şartları taşımaları halinde katılabilecektir. Şeklinde yönetmelikte düzenleme yapılır.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN BAŞDAĞITICILARIN POSTA ŞEFİ OLARAK ATANMASINI İSTİYORUZ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde çalışan Başdağıtıcıların kadrosu Dağıtım Şefi olarak değiştirilmesi yönünde yönetmelikte değişiklik yapılması.

PTT A.Ş. BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HİZMET SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi olarak çalışan personel ile kurum arasında imzalanan sözleşmenin 7. maddesindeki "...çalışma saat ve sürelerine bağlı kalınmaksızın.." ifadesi madde metninden çıkartılmıştır.

PTT A.Ş. ' DE ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRİŞTE, TÜM UNVANLARDA GEÇEN SÜRELERİN MEMUR UNVANINDA GEÇMİŞ GİBİ DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde dağıtıcı, güvenlik görevlisi, şoför veya başka hizmetlerde çalışıp da, daha sonrasında memurluğa veya gişe ve büro görevlisi unvanına geçenler, ''şef görevde yükselme sınavına'' girmeye hak kazanmada, dağıtıcı, güvenlik görevlisi gibi unvanlarda geçen süreleri, memur veya gişe ve büro görevlisi unvanında geçmiş olarak değerlendirmeye alınır.

BÖLÜM - III -

TRT TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

TRT PERSONELİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİNİN % 15' TEN FAZLA KISMININ KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü personelinden alınacak gelir vergisinin %15'lik dilimden fazlası kurumca ödenir.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ ARTIRILMASINI İSTİYORUZ

1-) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin sözleşme brüt ücreti net olarak ödenir.

2-) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin mevcut özel hizmet tazminat puanları % 25 oranında artırılır.

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDE MALİ SORUMLULUK TAŞIYAN PERSONELE VE KASA İŞLEMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE İLAVE ÜCRET ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ

TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde para ve para niteliğindeki değerlerin tahsili, ödemesi, kaydedilmesi, sayımı, belgelerin saklanması, kasa ve kasa işlemleri ile malzeme, TRT arşivlerinin korunması ve saklanması, her türlü araç ve gerecin korunması ve saklanması, demirbaş ve maddi duran varlıklarla ilgili envanter işlemlerinin yürütülmesinde görevli, yetkili ve sorumlu personele aylık ilave 350,00 TL ödenir.

TRT İL MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLERE TAŞRA TAZMİNATI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

TRT Genel Müdürlüğü Diyarbakır ve Erzurum İl Müdürlüklerinde görev yapan personellere ödenen taşra tazminatı İstanbul' da görev yapan personellere de ödenir.

TRT' DE GÖREV YAPAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SİLAH TAZMİNATI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.

TRT verici İstasyonlarında görev yapan bekçi ve koruma güvenlik görevlilerine ilave 300,00 TL silah tazminatı ödenir.

BÖLÜM - IV -

BTK TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

666 SAYILI KHK KAPSAMINDA VE KADROLU OLARAK ÇALIŞAN BTK PERSONELİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİNİN % 15' TEN FAZLA OLAN KISMININ KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda, 666 sayılı KHK kapsamında ve kadrolu olarak çalışan personele uygulanan gelir vergisi kesintilerinin Kurum tarafından karşılanması

BTK MAAŞ REJİMİNİN 666 SAYILI KHK KAPSAMINDAN ÇIKARTILMASINI İSTİYORUZ.

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 1.maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 11'in 1.fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

BTK PERSONELİNDEN GEREKLİ KOŞULLARI SAĞLAYANLARIN İDARİ VE TEKNİK UZMANLIĞA ATANMASINI İSTİYORUZ.

Bir defaya mahsus olmak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personelden;

a-) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olan,

b-) Son üç yıllık süre içerisinde disiplin cezası almamış olan,

c-) Tezli yüksek lisans veya doktora yapan veya hazırlayacakları tezleri Kurumca kabul edilenler, öğrenim alanına göre teknik veya idari uzman kadrosuna sınavsız olarak atanır.

BTK'DA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILMASINI İSTİYORUZ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personel için, ilgili mevzuat kapsamında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı açılması,

BTK PERSONELİNE SERVİS HİZMETİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personellerin faydalanması için servis hizmetinin sağlanması

BTK' DA KREŞ AÇILMASINI İSTİYORUZ.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personellerin faydalanması için kurum içerisinde Kreş açılması.

BTK'DA ÇALIŞAN GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONELLERİN KURUM KADROSUNA ALINMASINI İSTİYORUZ.

Kadroları diğer kurumlarda olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan çalışanların, Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumuna geçişinin sağlanması.

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU PERSONELİNE UYGULANMASINI İSTİYORUZ.

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin imzalanacak toplu sözleşme veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararları ile Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin imzalanacak toplu sözleşme veya toplu sözleşme hükmünde olan Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları,aynen, herhangi bir makam, mercii veya organın işlemine veya onayına gerek olmaksızın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personeline de uygulanır.

BÖLÜM - V -

BYEGM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

BYEGM MAAŞ REJİMİNİN 666 SAYILI KHK KAPSAMINDAN ÇIKARTILMASINI İSTİYORUZ

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 1.maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 11'in 1.fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI İÇİN SERVİS HİZMETİ SAĞLANMASINI İSTİYORUZ

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü çalışanlarının yararlanması için servis hizmeti sağlanır.

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARI İÇİN KREŞ HİZMETİ SAĞLANMASINI İSTİYORUZ

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü çalışanlarının çocukları için kurum bünyesinde, fiziki imkan bulunmaması halinde kuruma yakın bir mekanda Kreş açılır.

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN KURUMSAL LİSTELERE ALINMASINI İSTİYORUZ

05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı resmi gazetede yayınlanıp, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli I sayılı " Özel Hizmet Tazminat" Cetvelinin "(H) Kurumsal Bölüm" bölümünde yer alan kurumsal listelere, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü eklenir. Bu doğrultuda söz konusu kurum personeli için unvanlarına ve kadro derecelerine göre belirlenecek puanlar üzerinden ödeme yapılır.

BÖLÜM - VI -

RTÜK TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN RTÜK PERSONELİNE UYGULANMASINI İSTİYORUZ

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin imzalanacak toplu sözleşme veya toplu sözleşme hükmünde olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararları ile Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin imzalanacak toplu sözleşme veya toplu sözleşme hükmünde olan Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları, aynen, herhangi bir makam, mercii veya organın işlemine veya onayına gerek olmaksızın Radyo Televizyon Üst Kurulu personeline uygulanır.

RTÜK MAAŞ REJİMİNİN 666 SAYILI KHK KAPSAMINDAN ÇIKARTILMASINI İSTİYORUZ

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 1.maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 11'in 1.fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

RTÜK' DE GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILMASINI İSTİYORUZ.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda, Müdür, Uzman, Şef ve Teknisyen kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacaktır.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda 30 adet uzman kadrosu ihdas edilmiştir.

RTÜK BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN TÜM UZMANLARA SARI BASIN KARTI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

23.03.2001 tarihli 24351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartı Yönetmeliği'nin 19.maddesinin (c) fıkrasında yer alan "

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca belirlenen merkezde ellibeş, bölgelerde yirmi uzmana, basın kartı verilebilir." hükmü"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığındaki uzmanlara sarı basın kartı verilir" şeklinde değiştirilmiştir.

6112 SAYILI KANUN ÖNCESİ RTÜK GİH PERSONELİNE 1 KADEME VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

03/03/2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmeden önceki mevzuata göre genel idari hizmetler sınıfında görev yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personeline 17/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin Ortak Hükümler başlıklı A bendinin 9. maddesi hükümleri uygulanır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber