Ulaştırma Memur Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Ulaştırma Memur Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2017 11:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Ulaştırma Memur Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Ulaştırma alanında yetkili sendika olan Ulaştırma Memur Sen'in toplu sözleşme teklifi

Ulaştırma Memur-Sen'in talepleri özetle şu şekilde:

1- Gece Çalışma Tazminatı

Hizmet kolumuzda bulunan kurumlar 7 gün 24 saat esaslı ve 365 gün kesintisiz hizmet vermekte olup;

Hizmet kolumuzda çalışan personele; akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında yaptıkları fiili çalışmaya karşılık saat başı en yüksek Devlet Memuru aylığının %1'i kadar ek ücret ödenir. Bu şekilde ödeme yapılacak çalışma süresi ayda 56 saati geçemez.

2- TCDD Vagon Teknisyenleri / Revizörleri pozisyon değişikliği

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Vagon Teknisyenlerinin / Revizörlerinin yaptıkları görevin teknik bir iş olması nedeniyle pozisyonları 'Tren Hazırlama Teknik Kontrolörü' olarak değiştirilir.

3- Fazla Mesai Ücreti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Merkez/Taşra) ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Merkez/Taşra) çalışanlarına fazla mesai saat ücreti 3 katı ödenir.

(Hizmet kolumuzda TCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklarında İşçi olarak görev yapan personele fazla mesai saat ücreti 18.00 TL ile 32.00 TL arasında ödenmektedir.)

4- Vardiya Tazminatı

Hizmet Kolumuzda Vardiyalı çalışan personele, vardiyalı çalıştığı her gün için en yüksek devlet memuru aylığının % 5'i kadar tazminat ödenir.

5- Hafta sonu, Resmi tatil günleri, Dini Bayramlarda çalışma tazminatı

Hizmet Kolumuzda hafta sonu, resmi tatil günleri, dini ve milli bayramlarda çalışan personele bu günlerde çalıştığı her gün için, en yüksek devlet memuru aylığının % 10'u kadar tazminat ödenir.

6- Yıllık izinlerin kullanımında iş günü hesabına geçilmesi

a) KİT'lerde 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan personelin yıllık izinlerinin hafta sonu ve genel tatil günlerine denk gelen günlerin izinden sayılmaması ve işgünü hesabına göre izinlerin hesaplanması sağlanır.

b) Yıllık izinlerin kullanımında sayı sınırlamasının kaldırılarak parça parça istenildiği şekilde izinin kullanılması sağlanır.

c) KİT'lerde 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin Özel sektörde geçen hizmet süreleri de hak edilen yıllık izin gün sayısı hesabında dikkate alınır.

7- Şef Makinist Pozisyonu

TCDD ve Bağlı ortaklıklarında çalışan Makinist ve YHT Makinisti pozisyonlarındaki personele Şef Makinist pozisyonu verilir. Ek ödemeleri % 67 olarak düzenlenir.

8- Ek Ödemelerin Arttırılması

Hizmet Kolumuzda 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli olarak çalışan tüm personelin ek ödemesi 20 puan artırılır.

9- Hizmet Kolumuzda çalışanlara yapılacak indirimler

Hizmet kolumuzda 657 ve 399 sayılı KHK'ye tabi olarak görev yapan personel ile eş ve çocukları için, TCDD tren bileti bedelleri %50 indirimli olarak uygulanır.

10- 399 Sayılı KHK I Sayılı Cetvele Tabi Personelin İkramiyesi

KİT'lerde daha önce 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde görev yapan personel yılda iki kez ikramiye almaktayken, 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK 12 inci maddesinin 1 fıkrası (ü) bendi gereği bu ikramiyeler kaldırılmıştır. Bu ikramiye tekrar verilmeye başlanır.

11- Yemek Katkı Payı ve Giyim Yardımı

a) Çalışanlara bütçeden ayrılan yemek katkı payı (vardiyalı personel için öğün başı olmak üzere) 2018 yılı için 8 TL, 2019 yılı için 10 TL olarak belirlenir. Söz konusu hizmetten yasal sınırlar dahilinde yararlanamayanların maaşlarına, aylık hesaplanarak nakdi olarak ödenir.

b) Hizmet Kolumuzda çalışan personele yapılan giyim yardımı da nakdi olarak ödenir.

12- Servis Hizmeti

TCDD Bölge Müdürlükleri, TCDD'nin Bağlı Ortaklıkları, UDHB Taşra Teşkilatı bünyesinde çalışan personelin işe geliş gidişlerinin sağlanması için personel servis hizmeti sağlanır.

13- Mahrumiyet Zammı

Hizmet Kolumuzda eleman temininde güçlük çekilen yerlerde çalışan personele, Mahrumiyet zammı verilir.

Çalışanlara buralarda hizmet vermenin bedeli olarak en yüksek devlet memuru aylığının %20 ile %50'si arasında 'Mahrumiyet zammı' ödenir. Bu kapsama alınacak iller ve oranlar ilgili kurumlar tarafından yetkili sendika ile birlikte, Toplu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği 2018 yılı Ocak ayı sonuna kadar belirlenir.

14- Fiili Hizmet Zammı

Hizmet kolumuzda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan personele fiili hizmet zammı (Yıpranma Tazminatı) verilir.

15- Sağlık Durumu bozulan Personel;

Hizmet Kolumuzda sağlık durumu bozulduğundan veya psikoteknik testleri geçemediğinden pozisyonunu kaybeden personel, mevcut mali ve özlük haklarını koruyacağı eşdeğer pozisyonlarda istihdam edilir. TCDD Bünyesinde bulunan yardımcı hizmetler sınıfının tamamen kaldırılması.

16- 45 Yaşını Geçmiş Koruma Güvenlik Görevlilerinin Durumu

Hizmet Kolumuzda Koruma ve Güvenlik Görevi bedenen yapılan bir iş olması sebebiyle 45 yaşından sonra bu görevde bulunanlar kendi istekleri ile aynı işyerinde kalmak suretiyle özlük ve mali haklarında herhangi bir azalmaya meydan vermeyecek uygun bir pozisyona atanır.

17- ARFF Memurlarının Tekniker Pozisyonuna Alınması

DHMİ de çalışan ARFF Memurları aldıkları eğitim ve yaptıkları işe uygun olarak Tekniker pozisyonuna atanır.

18- DHMİ'de Çalışan ARFF ve APRON Şeflerinin Havacılık Tazminatı

DHMİ'de çalışan ARFF ve APRON Şeflerinin Havacılık Tazminatları diğer şefler gibi uygulanır.

19- Araç Kullanan ARFF Memuru, ARFF Şefi, Apron Memuru ve Apron Şefi Personele İlave Ücret

DHMİ'de ARFF ve Apron hizmetlerini fiilen araç kullanarak yerine getiren Araç Kullanan ARFF Memuru, ARFF Şefi, Apron Memuru ve Apron Şefi personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.

20- Hava Trafik Kontrolörlerinin Özlük Haklarının Düzenlenmesi

DHMİ'deki Hava Trafik Kontrolörlerine pozisyonlarının karşılığı olan Kontrolör veya Uzman (A Grubu) kadrosu verilir.

21- Silah Tazminatı

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi ruhsatı bulunan Koruma ve Güvenlik Görevlisi/Şef ve Müdürlerine aylık en yüksek Devlet Memuru Maaşının % 40'ı oranında silah tazminatı ödenir.

22- DHMİ'de Çalışan Elektrik Personeline ATSEP Lisansı

Havalimanlarında çalışan elektrik personeline Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ATSEP Lisansı verilir.

(ATSEP Lisansı: Hava Seyrüsefer Güvenliği Elektronik Personel Lisansı )

23- DHMİ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

DHMİ'de görev yapan personele; maliyetinin tamamı Euro Control Teşkilatından karşılanmak şartıyla ilave ödeme yapılmaksızın tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılır.

24- Liman Başkanlığında Çalışan Personele Ek Ödeme Artışı ve 655 sayılı KHK İle Mağduriyeti

a- Liman Başkanlıklarında çalışan personelin ek ödemeleri döner sermayeden karşılanmak üzere 300 TL artırılır.

b- 655 sayılı KHK ile mağdur edilen unvanların mağduriyeti giderilmelidir.

25- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında 14 yıldır görevde yükselme sınavı açılmamıştır. 2015 yılında imzalanan 3. dönem Toplu Sözleşmesinde karar alındığı halde henüz sınavlar açılmamıştır. UDHB'de Sınavlar 2017 yılı sonuna kadar açılır.

26- UDHB Çalışan Personelin Döner Sermayeden Ek Ödemeleri

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığının döner sermaye işletmesi bulunmakta olup bu işletmenin geliri de çalışan personelin yaptığı iş ve işlemler sonucunda oluşmaktadır. Bu gelirden çalışanlara en yüksek devlet memuru maaşının % 40'ı oranında zam verilir.

27- Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Personelinin Ek Ödeme Puanlarının Artırılması

Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde çalışan personelin ek ödeme puanları 40 puan arttırılır.

28- Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Personeline "Ulaştırma Denetmeni" Unvanı Verilmesi

Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde denetim faaliyetlerinde çalışan personele 'Ulaştırma Denetmeni' Unvanı verilerek denetim faaliyetlerine kurumsal bir kimlik kazandırılır.

29- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Çalışanlarına Havacılık Tazminatı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü çalışanları da DHMİ çalışanları gibi Havacılık tazminatından faydalanır.

30- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Özlük Hakları

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde (İHS) İdari Hizmet Sözleşmesi'ne tabi olarak çalışan personelin mevcut mali ve özlük hakları korunarak iş güvenceli olarak istihdamı sağlanır.

31- İkramiye

Hizmet Kolumuzda çalışan personele Kurban ve Ramazan bayramlarında birer maaş tutarında ikramiye verilir.

32- Vekaleten Bakılan Görevlere Ücret Ödenmesi

399 sayılı KHK II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel tarafından yürütülen vekaleten görevlendirmeler (yürütme dahil) için görevlendirilen unvan farkı vekalet tazminatı olarak ödenir.

33- AIM Memuru, İş Makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin Temel Ücret Grupları

KİT'lerde 399 sayılı II sayılı cetvele tabii sözleşmeli pozisyonda görev yapan AIM Memuru, İş Makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin Temel ücret grupları bir üst grubundan ödenir.

34- Lojmanlar

Hizmet Kolumuzda lojman tahsislerinde Görev Tahsisli lojmanların kontenjanının tüm lojmanların % 20'si ile sınırlandırılması, kalan lojmanlarda ise sıra tahsisi uygulamasına geçilir.

35- DHMİ Yüksek Gerilim Tazminatı

DHMİ Genel Müdürlüğünde görev yapan ve yüksek gerilim bulunan ortamlarda çalışan personele her ay en yüksek Devlet Memuru aylığının %50'si kadar tazminat ödenir.

36- İlave Ücretlerin Artırılması

TCDD Personeline ödenen Katener Tazminatı, Yüksek Hızlı Tren Makinistlerine ödenen ilave ücret, Marmaray Tüp tünel tazminatının %100 oranda artırılır ve bu tazminatlardan vergi dahil hiçbir kesinti yapılmaz.

37- Marmaray Tüp Tünel Tazminatı

Marmaray tüp tünelde fiili olarak çalışan tüm personel için pozisyon gözetmeksizin tüp tünel tazminatı ödenir.

38- TCDD Bağlı Ortaklıklarında Katener Tazminatı ve TÜLOMSAŞ Makinistleri

a- Katener Tazminatından TCDD Bağlı Ortaklıklarında çalışan personelin de yararlanması sağlanır.

b- 3.Dönem Toplu Sözleşmesinde TCDD'de çalışan Makinistlere verilen ek ödemenin 10 puan artırılması kazanımından, TCDD'nin bağlı ortaklığı olan TÜLOMSAŞ'ta çalışan Makinistler (sayıları 5-10 civarı) yararlanamamıştır. TÜLOMSAŞ'ta çalışan Makinistlerin ek ödemeleri 10 puan artırılır.

39- Arazi Tazminatı Düzenlenmesi

Araziye giden her pozisyonda personele arazi tazminatı ödenir. Ayrıca KİT'lerde arazi tazminatının ödenmesi konusunda farklı kurumlarda uygulama birliğinin sağlanması için uygulama yönetmeliği çıkarılır.

40- Sicil Başarı Puanının Kaldırılması

Sicil değerlendirme uygulamasının kaldırılarak sözleşmeli personelin temel ücretlerine %8 oranında ilave edilir.

41- Ücretsiz Kreş ve Etüt Merkezi Hizmeti

Hizmet Kolumuzda çalışan personele ücretsiz Kreş ve Etüt Merkezi hizmeti sağlanır. Sağlanamadığı işyerlerinde bu ücret nakdi olarak personele ödenir.

42- Tren Şefi ve Kondüktörlere Verilecek Ek Ödeme

Biletsiz veya biletinin mevkiinden yüksek mevkilerde seyahat eden yolculardan bilet ücretini veya mevkii farkını almak suretiyle geliri arttırıcı gayret gösteren Kondüktörlere ve Tren Şeflerine topladıkları paranın Anahat ve Banliyö Trenleri ile bölgesel trenlerde %15'i, oranında para mükafatı verilir.

43- Ayni Sorumluluk Tazminatı

Üzerinde mal zimmeti bulunan mal ve birim mutemetliği, depo memurluğu, ayniyat memurluğu gibi işlerde görevli bulunanlara en yüksek devlet memuru aylığının % 20 si oranında "ayni sorumluluk" tazminatı ödenir.

44- Konaklama Ücreti

6245 sayılı harcırah kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinde 10 günlük süre sınırlandırılması uygulanmaz. Geçici görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, unvan/pozisyon ayrımı yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görevlendirmelerde gündelik, görevlendirme devam ettiği sürece günlük harcırah tutarının % 50 fazlası oranında ödenir.

45- Hizmet kolumuzda Üniversite mezunu personele 3600 ek gösterge verilir.

46- Ek ödemeler ve aile yardımı emekli maaşına yansıtılır.

47- Kamu çalışanlarına siyaset ve ticaret yasağının kaldırılması;

48- Kamu çalışanlarına Kılık kıyafet ve sakal serbestliği sağlanır.

49- Havacılık Tazminatı;

DHMİ'de verilmekte olan Havacılık Tazminatı, 01.02.2016 tarihinden geçerli olmak (ve 01.02.2016 ile 31.12.2017 tarihleri arasındaki tutar 15.01.2018 tarihinde defaten ödenmek kaydıyla) üzere aşağıdaki tablolarda gösterilen oranlar üzerinden ödenir.

"AŞAĞIDAKİ TABLO MALİYE BAKANLIĞI VE DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 2010 YILINDA YAPILAN MUTABAKAT METNİNDEKİ TABLODUR"

HAVACILIK TAZMİNATI DAĞITIM TABLOLARI

TABLO 1: PERSONEL MALİYETİ TAMAMEN KARŞILANAN 1. GRUP

SIRA NO

A- PERSONEL MALİYETLERİ TAMAMEN KARŞILANAN (1. GRUP)

EN DÜŞÜK TAZMİNAT ORANI

EN YÜKSEK TAZMİNAT ORANI

I GRUP

1

Seyrüsefer Daire Bşk.

590%

600%

II GRUP

2

Daire Bşk.Yrd. (Seyrüsefer Daire Başkanlığı)

585%

595%

III GRUP

3

Şube Müdürü (Hava Trafik veya Seyrüsefer)

580%

590%

4

Şube Müdürü (Uçuş Kontrol)

580%

590%

5

Şube Müdürü (Radar Sistemleri)

580%

590%

6

Şube Müdürü (Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri)

580%

590%

7

Şube Müdürü (Hava Haberleşme Sistemleri)

580%

590%

8

Şube Müdürü (Merkez Elektronik Atölye)

580%

590%

9

Şube Müdürü (Elektronik)

580%

590%

10

Şube Müdürü (AIM)

580%

590%

11

Şube Müdürü (Muhabere)

580%

590%

12

Şube Müdürü (Eurocontrol-Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı)

580%

590%

13

Şube Müdürü (Sistem/Proje Geliştirme)

580%

590%

14

Hava Trafik Başkontrolörü

580%

590%

IV GRUP

15

Pilot

990%

1000%

V GRUP

16

Başmühendis [Elektronik Mühendisliği yetkisini haiz olup; Havalimanı Elektronik (terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç), Merkez Radar, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri, Hava Haberleşme, Merkez Elektronik Atölye ile Havaalanı (münhasıran terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç) Müdürlüklerinde çalışanlar]

575%

585%

17

Teknik Şef, Teknik Uzman [Elektronik Mühendisliği yetkisini haiz olup; Havalimanı Elektronik (terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç), Merkez Radar, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri, Hava Haberleşme, Merkez Elektronik Atölye ile Havaalanı (münhasıran terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç) Müdürlüklerinde çalışanlar]

575%

585%

VI GRUP

18

Mühendis (Uçak Mühendisi)

560%

570%

19

Hava Trafik Kontrolörü (Lisanslı-Dereceli)

560%

570%

VII GRUP

20

Mühendis [Elektronik Mühendisliği yetkisini haiz olup; Havalimanı Elektronik (terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç), Merkez Radar, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri, Hava Haberleşme, Merkez Elektronik Atölye ile Havaalanı (münhasıran terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç) Müdürlüklerinde çalışanlar]

550%

560%

SIRA NO

A- PERSONEL MALİYETLERİ TAMAMEN KARŞILANAN (1. GRUP)

EN DÜŞÜK TAZMİNAT ORANI

EN YÜKSEK TAZMİNAT ORANI

VIII GRUP

21

Tekniker (Uçucu)

540%

550%

22

Müdür Yardımcısı (AIM)

540%

550%

IX GRUP

23

Teknisyen (Uçucu)

530%

540%

X GRUP

24

Şef (AIM, AFTN Şefleri ile Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Eurocontrol Şube Müdürlüğünde görev yapanlar)

520%

530%

XI GRUP

25

AIM Memuru

510%

520%

26

AFTN Memuru

510%

520%

XII GRUP

27

Teknik Şef, Teknik Uzman [Eğitimini münhasıran Elektronik alanında yapmış olup; Havalimanı Elektronik (terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç), Merkez Radar, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri, Hava Haberleşme, Merkez Elektronik Atölye ile Havaalanı (münhasıran terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç) Müdürlüklerinde çalışanlar]

500%

510%

XIII GRUP

28

Tekniker [Eğitimini münhasıran Elektronik alanında yapmış olup; Havalimanı Elektronik (terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç), Merkez Radar, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri, Hava Haberleşme, Merkez Elektronik Atölye ile Havaalanı (münhasıran terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç) Müdürlüklerinde çalışanlar]

490%

500%

XIII GRUP

29

Hava Trafik Kontrolörü (Asistan)

480%

490%

30

Teknisyen [Eğitimini münhasıran Elektronik alanında yapmış olup; Havalimanı Elektronik (terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç), Merkez Radar, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri, Hava Haberleşme, Merkez Elektronik Atölye ile Havaalanı (münhasıran terminal sistemleri ile ilgili görevleri yürütenler hariç) Müdürlüklerinde çalışanlar]

480%

490%

XIV GRUP

31

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü

380%

390%

XV GRUP

32

Stajyer AIM Memuru

350%

360%

TABLO 2: PERSONEL MALİYETLERİ KISMEN KARŞILANAN 2. GRUP

SIRA NO

B- PERSONEL MALİYETLERİ KISMEN KARŞILANAN (2. GRUP)

EN DÜŞÜK TAZMİAT ORANI

EN YÜKSEK TAZMİAT ORANI

I GRUP

1

Genel Müdür

290%

300%

II GRUP

2

Genel Müdür Yardımcısı

284%

294%

III GRUP

3

I. Hukuk Müşaviri

282%

292%

4

Teftiş Kurulu Bşk.

282%

292%

IV GRUP

5

Daire Bşk.

280%

290%

6

Başmüdür

280%

290%

V GRUP

7

Başmüfettiş

272%

282%

VI GRUP

8

Müfettiş

250%

260%

9

Daire Başkan Yardımcısı

250%

260%

10

Havalimanı Müdürü

250%

260%

VII GRUP

11

Hukuk Müşaviri

240%

250%

12

Savunma Sekreteri

240%

250%

13

Başmüdür Yardımcısı

240%

250%

VIII GRUP

14

Müşavir

230%

240%

15

Başuzman

230%

240%

16

Müfettiş Yardımcısı

230%

240%

17

Koruma ve Güvenlik Müdürü

230%

240%

18

Nöbetçi Müdür

230%

240%

19

Şube Müdürü

230%

240%

IX GRUP

20

Baştabip

230%

240%

21

Başmühendis

230%

240%

X GRUP

22

Mühendis

220%

230%

23

Avukat

220%

230%

24

Mimar

220%

230%

25

Teknik Şef (Mühendis Kökenli)

220%

230%

26

Teknik Uzman (Mühendis Kökenli)

220%

230%

XI GRUP

27

Müdür Yardımcısı

215%

225%

28

Alan Müdür Yardımcısı

215%

225%

SIRA NO

B- PERSONEL MALİYETLERİ KISMEN KARŞILANAN (2. GRUP)

EN DÜŞÜK TAZMİAT ORANI

EN YÜKSEK TAZMİAT ORANI

XII GRUP

29

Teknik Şef

210%

220%

30

Teknik Uzman

210%

220%

31

Tabip

210%

220%

32

Diş Tabibi

210%

220%

XIII GRUP

33

Eczacı

205%

215%

34

Çözümleyici

205%

215%

35

Sistem Programcısı

205%

215%

XIV GRUP

36

Sivil Savunma Uzmanı

200%

210%

37

Savunma Uzmanı

200%

210%

38

Tekniker

200%

210%

39

İstatistikçi

200%

210%

40

Ekonomist

200%

210%

41

Mütercim

200%

210%

42

Programcı

200%

210%

43

Şef

200%

210%

44

Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

200%

210%

45

Başhemşire

200%

210%

XV GRUP

46

Uzman

195%

205%

47

Muhasebeci

195%

205%

XVI GRUP

48

Teknik Ressam

190%

200%

49

Teknisyen

190%

200%

50

Hemşire

190%

200%

51

Laborant

190%

200%

52

Sağlık Memuru

190%

200%

53

Topograf

190%

200%

54

Uzman Yardımcısı

190%

200%

55

Bilgisayar İşletmeni

190%

200%

56

Daktilograf

190%

200%

57

İş Makineleri Sürücüsü

190%

200%

58

Memur

190%

200%

59

Programcı Yardımcısı

190%

200%

60

Santral Memuru

190%

200%

61

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

190%

200%

62

Veznedar

190%

200%

63

Şoför

190%

200%

XVII GRUP

64

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

160%

170%

XVIII GRUP

65

Aşçı

134%

144%

66

Hizmetli

134%

144%

67

Teknisyen Yardımcısı

134%

144%

TABLO 3: PERSONEL MALİYETLERİ KARŞILANMAYAN 3. GRUP

SIRA NO

C- PERSONEL MALİYETLERİ KARŞILANMAYAN (3. GRUP)

EN DÜŞÜK TAZMİNAT ORANI

EN YÜKSEK TAZMİNAT ORANI

I GRUP

1

Şube Müdürü (ARFF)

140%

150%

II GRUP

2

Apron Şefi

137%

147%

3

Şef (ARFF)

137%

147%

III GRUP

4

Apron Memuru

134%

144%

5

ARFF Memuru

134%

144%

6

İtfaiye Eri

134%

144%

7

Köprü Operatörü

134%

144%

TABLO4: HİZMET SÜRESİ VE ÖĞRENİM DÜZEYİ UYARINCA AYNI TAZMİNAT UNVAN GRUBU İÇERİSİNDE FARKLILAŞTIRMA DURUMUNU GÖSTERİR HAVACILIK TAZMİNATI DAĞITIM TABLOSU

ÖĞRENİM DÜZEYİ

HİZMET SÜRESİ

0-5 YIL

6-10 YIL

11-15 YIL

16-20 YIL

21 YIL VE ÜZERİ

0

1

2

3

4

OKUR- YAZAR-İLK-ORTA

0

0

1

2

3

4

LİSE

2

2

3

4

5

6

2-3 YILLIK YÜKSEKOKUL

4

4

5

6

7

8

4-5-6 YILLIK YÜKSEKOKUL

6

6

7

8

9

10

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber