Vergi İade Kalktı... Hangi Memurun Maaşına Ne Kadar Katkı Verilecek?

Vergi iade sistemini kaldıran bunun yerine "asgari geçim indirimi" getiren Kanun 04/03/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu bu Kanun içerdiği başka bir konudan dolayı daha önce Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiştir. Yayımlanan Kanunun "asgari geçim indirimi" getiren maddesi 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2007 12:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Vergi İadesinin kalkması resmiyet kazandı

1- 04/03/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5615 sayılı Kanuna göre vergi iade sistemi kalkmıştır. Memurlar 2007 yılı Ocak ayı başından bu yana fiş ve fatura almalarına rağmen bunları biriktirmemekteydi. Söz konusu bu Kanuni düzenleme bu uygulamaya resmiyet kazandırmıştır.

Peki 3 aylık sürede toplanan fişler ne olacaktır?

2- Hukukçular bu üç ay için ödeme yapılması gerektiğini belirtirken Maliye Bakanlığı bu iddiaları yersiz bulmaktadır. Bu konudaki haber için buraya, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten hukukçuların görüşleri için şuraya tıklayınız.

3- Yeni sistem ne getirmektedir?

4 Aralık 2007 tarihinde bu konuda deteylı bir inceleme yayımlamıştık.

Yeni sistemin işleyişi de öncekinde olduğu gibi mahsupa dayanmaktadır. Ancak önceki mahsup miktarını verilen fiş/fatura tutarı ile mükerrer 121'deki dilimler belirlerken, yeni uygulamadaki mahsup miktarını ise asgari geçim indirimi belirleyecektir. Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. 2008 yılındaki uygulamada o yıla ait asgari ücrete bakılmalıdır. 2007 yılının ilk yarısı ve 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret 562,50, ikinci yarısı için ise 585 YTL'dir.

Aşağıda yılın ikinci yarısı için belirlenen 585 YTL esas alınmıştır. Buna göre, her ay peşin olmak üzere, maaştaki gelir vergisinden indirilecek tutarlar ve dolaysıyla maaşa eklenecek tutarlar şu şekildedir:

Bekar memur için asgari ücretin % 50'si oranında bir miktar vergi dışında bırakılmaktadır. Bunun, aylığa yansıyacak miktarı 585*%50= 292,5 * 15(minimum vergi oranı) =43,88 YTL'dir

Evli çocuksuz memurun ücretinden memur için %50+eş için %10= Toplam %60 oranında yansıma olacaktır. Bunun, aylığa yansıyacak miktarı 585*%60= 351 * 15(minimum vergi oranı) =52,65 YTL'dir.

Evli 1 çocuklu memurun ücretinden memur için %50+eş için %10+çocuk için %7.5= Toplam %67.5 oranında yansıma olacaktır. Bunun, aylığa yansıyacak miktarı 585*%67.5= 394.88 * 15(minimum vergi oranı) =59,23 YTL'dir.

Evli 2 çocuklu memurun ücretinden memur için %50+eş için %10+ ilk çocuk için %7.5 + ikinci çocuk için %7.5= Toplam %75 oranında yansıma olacaktır. Bunun, aylığa yansıyacak miktarı 585*%75= 438,75 * 15(minimum vergi oranı) =65,81 YTL'dir.

Evli 3 çocuklu memurun ücretinden memur için %50+eş için %10+ ilk çocuk için %7.5 + ikinci çocuk için %7.5 +3.çocuk için %5= Toplam %80 oranında yansıma olacaktır. Bunun, aylığa yansıyacak miktarı 585*%80= 468 * 15(minimum vergi oranı) =70,2 YTL'dir.

Evli 4 çocuklu memurun ücretinden memur için %50+eş için %10+ ilk çocuk için %7.5 + ikinci çocuk için %7.5 +3.çocuk için %5+4.çocuk için %5= Toplam %85 oranında yansıma olacaktır. Bunun, aylığa yansıyacak miktarı 585*%85= 497,25 * 15(minimum vergi oranı) =74,59 YTL'dir.

Evli 5 çocuklu memurun ücretinden memur için %50+eş için %10+ ilk çocuk için %7.5 + ikinci çocuk için %7.5 +3.çocuk için %5+4.çocuk için %5+5.çocuk için %5= Toplam %90 oranında yansıma olacaktır. Bunun, aylığa yansıyacak miktarı 585 *%90= 526,5 * 15(minimum vergi oranı) =78,96 YTL'dir.


Not: Yukarıda yer alan miktarlar 2008 yılı Ocak ayı maaşından itibaren memura yansıyacaktır.

Bu Habere Tepkiniz