Tarım Bakanlığı, 2007/2 KPSS ile yerleşenlerden istenecek belgeleri belirledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2007 11:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS/2 yerleştirmedeki en küçük ve en büyük puanlar
KPSS/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

SÖZLEŞME YAPILMASI ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

TAR-GEL projesi kapsamında çalıştırılacak ve KPSS sınav sonuçlarına göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen personelden sözleşme yapmaya esas teşkil edecek aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) yükseköğrenim mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği
b) Nüfus cüzdanı örneği
c) Oniki adet vesikalık fotoğraf (4,5*6 cm)
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
d) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
e) Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu
f) Son altı ay içerisinde alınan sabıka kaydı belgesi
g) Mal beyannamesi

ÖSYM Başkanlığınca, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre yerleştirilen mühendis (Ziraat, su ürünleri) ve Veteriner hekimlerin, yerleştirildikleri il'in tarım il müdürlüklerine 18/04/2007 tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde müracaat etmeleri ve yukarıda sayılan belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz